14 juli 2024

Fosfor in vaste vorm ontdekt op komeet 67P/Churyumov–Gerasimenko – dat maakt ’t CHNOPS rijtje compleet!

Met COSIMA ingevangen stofdeeltjes van komeet 67P. Credits: ESA/Rosetta/MPS for COSIMA Team MPS/CSNSM/UNIBW/TUORLA/IWF/IAS/ESA/BUW/MPE/LPC2E/LCM/FMI/UTU/LISA/UOFC/vH&S

Gebruikmakend van de COmetary Secondary Ion Mass Analyser (COSIMA), die zich aan boord van de Europese ruimteverkenner Rosetta bevond, hebben onderzoekers van de Universiteit van Turku (Finland) ontdekt dat op de komeet 67P/Churyumov–Gerasimenko fosfor in vast vorm voorkomt. Tussen september 2014 en september 2016 vloog Rosetta op korte afstand in een baan om de komeet, die kortweg komeet 67P heet, en met COSIMA werden toen vanaf een afstand van slechts enkele kilometers tot de komeetkern deeltjes ingevangen. Dat gebeurde met drie platen van een centimeter diameter, waarop deeltjes van de komeet insloegen en die daarna met een massa spectrometer werden geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat 67P fosfor bevat.

De relatieve doorsneden van de atomen CHNOPS. Credit: Silver Spoon Sokpop -Wikipedia.

Eerder werden ook al koolstof (C), waterstof (H), stikstof (N), zuurstof (O) en zwavel (S) bij 67P gedetecteerd en dat maakt het zogeheten CHNOPS rijtje compleet, nu dus met fosfor (P) erbij. Dat zijn de essentiële elementen voor het ontstaan van leven. En dat maakt het zeer aannemelijk dat kometen de ingrediënten op aarde hebben gebracht waarmee het leven hier op aarde kon ontstaan. Naast fosfor vond men met COSIMA nog een ander element bij 67P, namelijk fluor (F), deel uitmakend van CF+ ionen in het stof van de coma van de komeet. Hier het vakartikel over de ontdekking van fosfor en fluor in komeet 67P, verschenen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*