Raadselachtige ORC’s kunnen niet verklaard worden met bestaande theorieën

ORC1. Credit: Bärbel Koribalski, based on ASKAP data, with the optical image from the [Dark Energy Survey](https://www.darkenergysurvey.org), Author provided

Juli dit jaar meldde ik dat Australische sterrenkundigen vier cirkelvormige objecten in de ruimte ontdekt hadden, die alleen maar zwakke radiostraling uitzenden en waarvan drie een heldere rand hebben, zodat ze op een ring lijken. Dat deden ze toen ze in 2019 starten met de Evolutionary Map of the Universe (EMU), gebruikmakend van de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), een serie aaneengeschakelde radiotelescopen. Ze noemden ze “Odd Radio Circles”, kortweg ORC’s – hé, waar hebben we dat vaker gehoord? Hierboven zie je één van die ORC’s, nummer 1. De schatting is dat er zo’n duizend van die ORC’s verspreid aan de hemel staan. Afgelopen tijd ging een Australisch team van sterrenkundigen op zoek naar een verklaring van de raadselachtige objecten, waarvan ze niet eens wisten of ze in ons eigen Melkwegstelsel liggen of ergens ver weg daarbuiten.

Enkele radiotelescopen van ASKAP. Credit: CSIRO.

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de ORC’s helemaal niet bestaan, maar dat ASKAP (hierboven zie er enkele radiotelescopen ervan) een instrumentele fout geeft. Maar toen de cirkels ook met andere radiotelescopen werden waargenomen viel die mogelijke oorzaak af. Vervolgens werd geprobeerd de ringen ook in andere golflengten te zien, maar wat ze ook deden het lukte niet, ze zijn alleen in radiogolflengtes zichtbaar. De straling zou veroorzaakt kunnen worden door elektronen, maar dan zou je verwachten dat ook je ook straling in andere delen van het spectrum ziet.

Drie van de vier waargenomen ORC’s. Credit: Ray Norris et al.

Vervolgens gingen ze een heel rijtje met mogelijke verklaringen af, maar die vielen af omdat er telkens wel een reden was waarom dat niet aan de orde kon zijn: supernovarestanten, grote geboortegolven van sterren in sterrenstelsels, straling van superzware zwarte gaten in radiosterrenstelsels, Einstein ringen van zwaartekrachtlenzen, allemaal bleken ze niet dé verklaring van de ORC’s te kunnen zijn. Kortom, bestaande astrofysische verschijnselen lijken de ORC’s niet te kunnen verklaren. Vandaar dat sommigen hun toevlucht nemen tot exotische verklaringen, zoals twee Russische sterrenkundigen, die denken dat ORC’s de uiteinden zijn van wormgaten. Hier het vakartikel over de (on-)mogelijke verklaringen van de ORC’s, te verschijnen in de Publications of the Astronomical Society of Australia. Bron: Phys.org.