18 mei 2024

Geclassificeerde Amerikaanse UFO-documenten mogelijk over 180 dagen openbaar gemaakt

UAP (unidentified aerial phenomena)-adepten in de VS kijken reikhalzend uit naar een rapport dat mogelijk in juni a.s. gaat verschijnen en verzamelde gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten. Op 28 december j.l. is de zogenoemde Omnibus Spending Bill in de VS door president Trump ondertekend en in werking getreden. Een veelomvattende wet die o.a. pandemie- defensie- en inlichtingen gerelateerde wet- en regelgeving bevat. Een bijzonderheid in de wet betreft rapportage over UAP’s, deze sectie is ingedeeld onder de FY21 Intelligence Authority Act*. De IAA waarborgt in zijn algemeen dat de inlichtingendiensten hun werk in 2021 voort kunnen zetten, en het codificeert naast Amerikaanse geheime operaties ook regelgeving inzake rapportage aan het Congres. In de sectie over UAP’s wordt specifiek een verzoek gedaan aan inlichtingendiensten zoals FBI, NRO, DIA enz. alsook aan het ministerie van Defensie (DoD) alle informatie te rapporteren over het mogelijk bestaan van ongeïdentificeerde luchtfenomenen. binnen een tijdsbestek van zes maanden. Een sleutelrol in de toevoeging van de sectie over UAP’s was weggelegd voor Christopher Mellon**, voormalig top-inlichtingenamtenaar van Defensie en oud-directeur van de inlichtingencommissie van de senaat (SIC). De nieuwsite The Debrief*** had recent een schriftelijk interview met Mellon over de kwestie. Mellon stelt dat met de uitvaardiging van deze wet, en ik citeer: “…het UAP-fenomeen de steun geniet van beide partijen in beide Houses of Congress.” Met deze omnibuskredietwetgeving, wordt een totaal van $ 1,4 biljoen aan federale financiering voor het fiscale jaar 2021 toegewezen en mogelijk zal er dus m.b.t. UAP’s over 180 dagen, gerekend vanaf 28 december j.l. – om en nabij 24 juni a.s.) een verslag over UAP-onderzoek bij de inlichtingencommissie van het congres op tafel liggen.

UFO credits; US Department of Defense

Aanloop naar UAP-onderzoek en nieuwe wet- en regelgeving
De oorsprong van het verzoek van de inlichtingencommise voor een UAP-rapport kan worden teruggevoerd tot december 2017, toen publiceerde de New York Times een artikel waarin een geheim onderzoek binnen het Pentagon werd onthuld, bekend als ‘The Advanced Aerospace Threat Identification Program’ (AATIP). Gelijktijdig met de publicatie van het artikel was de ‘onofficiële’ uitgave van drie video’s die in 2004 en 2015 door de Amerikaanse marine werden gemaakt en waarop onduidelijke objecten in de lucht te zien waren, de marine duidt ze aan als UAP’s. In april 2020 heeft het ministerie van Defensie de drie video’s officieel vrijgegeven en in een verklaring erkend dat luchtverschijnselen die in de video’s worden waargenomen, nog steeds worden gekenmerkt als ‘niet-geïdentificeerd’. Medio augustus 2020 erkende het Pentagon formeel dat ze een taskforce hadden opgericht die onderzoek ging doen naar UAP-fenomenen. In een persbericht verklaarde het Pentagon: “De missie van de UAPTF zal zijn om UAP’s te detecteren, analyseren en catalogiseren die mogelijk een bedreiging kunnen vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid.”

Advanced Aerial Threats, Anomalous Aerial Vehicles, UFO’s
Kortom, als het beestje maar een naam heeft…
De voorzitter van het ‘Senate Select Committee on Intelligence Acting’ Marco Rubio (FL. republikeinse partij) was afgelopen zomer opgetogen over het voorstel van de FY21 Intelligence Authorization Act. De wet werd destijds bijna unaniem goedgekeurd door het comité in juni en passeerde de Senaat een maand later, deel uitmakend de FY21 National Defense Authorization Act Onder het kopje ‘comments’ wordt de sectie betreffende UAP’s ingeleid met ‘Advanced Aerial Threats’. De nieuwswebsite Complex was de eerste die de details rapporteerde. Het rapport zal niet-geclassificeerd zijn, maar zal wel een geclassificeerde aanvulling bevatten. En verder wil men informatie over alle UAP’s die zijn gevonden m.b.v. ‘geospatiale, menselijke, signaal, of meetinformatie, ongeacht  welke instantie of dienst de gegevens heeft verzameld’ aldus het voorstel. Het voorstel geeft verder uitdrukking aan de bezorgdheid van wetgevers dat er ‘geen uniform, alomvattend proces is binnen de federale overheid voor het verzamelen en analyseren van informatie over ongeïdentificeerde luchtverschijnselen, ondanks de mogelijke dreiging’. en ‘rapportage over alle informatie betreffende UAP’s is essentieel’. De tekst luidt in met het kopje ‘comments’, ik citeerhet begin:

Advanced Aerial Threats

    The Committee supports the efforts of the Unidentified 
Aerial Phenomenon Task Force at the Office of Naval 
Intelligence to standardize collection and reporting on 
unidentified aerial phenomenon, any links they have to 
adversarial foreign governments, and the threat they pose to 
U.S. military assets and installations."

Niet-bindend, Biden-regering
Veel UFO / UAP-enthousiastelingen ontvingen bovenstaand nieuws opgetogen, maar er zit wel degelijk een ‘maar’ aan. Het is namelijk zo dat de bepaling betreffende het UAP-rapport geen bindende wetgeving is, m.a.w. er is geen garantie dat uitgebreide informatie in de vorm van een alomvattend UAP-rapport uiteindelijk het daglicht zal zien en dat het publiek er dus notie van kan nemen. Bovendien, als de UAP Task Force bepaalde informatie geclassificeerd acht, heeft de wetgevende macht niet de bevoegdheid om die informatie vrij te geven om deze openbaar te maken. Met het aantreden van een nieuw uitvoerend bestuur in minder dan een maand, kan het uiteindelijk neerkomen op de betekenis die de regering van Biden en nieuwe presidentiële aangestelden toekennen aan de UAP-kwestie. Luis Elizondo, voormalig directeur van het National Programmes Special Management Staff van defensie die het AATIP-programma van het Pentagon leidde, en tevens fervent pleitbezorger van het UAP-voorstel, zei hierover: “We moeten ijveren om ervoor te zorgen dat elk rapport dat aan het Congres wordt voorgelegd, wordt uitgevoerd op het niveau en de verwachtingen van de commissieleden,” en vervolgde “en niet alleen maar een vergoelijking om aan nog een andere eis van het Congres te voldoen.”

UAP-dreiging van andere mogendheden
De UAP-fenomenen hoeven ook niet niet van deze wereld te zijn. De wet verzoekt om informatie over alle technologieën die bijvoorbeeld China, Rusland, Iran, Noord-Korea of anderen op UAP-kennisgebied kunnen bezitten, inclusief ‘lucht- en ruimtevaart- of andere bedreigingen die worden gevormd door UAP’s inzake de nationale veiligheid, en een beoordeling of deze UAP-activiteit kan worden toegeschreven aan één of meer buitenlandse tegenstanders ‘. Zoals hierboven reeds gezegd erkende het Pentagon in april 2020 officieel de video’s van de UAP-incidenten van de marine als authentiek materiaal en werden de UAP’s als ‘ongeïdentificeerd’ geclassificeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de dienst nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over hoe waarnemingen het beste kunnen worden gedocumenteerd, volgens een rapport uit 2019 van Politico, en richtte men in
augustus 2020 tevens het UAPTK op, een programma dat bedoeld is om onderzoek voort te zetten naar ongeïdentificeerde luchtverschijnselen’ en het UAP-onderzoek vervolgt dat tussen 2007 en 2012 plaatsvond onder de naam ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’.

Voorzichtig optimistisch
Christopher Mellon blijft vooralsnog voorzichtig maar optimistisch. “De uitdaging is nu om de talloze DoD en I.C. [Intelligence Community] componenten met relevante informatie mee te laten werken,” vertelde Mellon aan The Debrief en vervolgt: “Ik hoop dat de nieuwe regering haar toezichtprerogatieven rigoureus zal uitoefenen, omdat de zorgen van het publiek en tal van Amerikaanse militairen veel te lang zijn genegeerd door een zelfgenoegzame nationale veiligheidsbureaucratie,” En Elizondo zei hierover: “Wanneer dit rapport wordt ingediend, zal het dienen als lakmoes om te bepalen hoe serieus het Pentagon dit onderwerp neemt”, en vervolgt: “en nog meer de autoriteit en de wil van het Congres.” “Laat me het Pentagon eraan herinneren,” voegde Elizondo eraan toe, “dat de wereld toekijkt en hen zal beoordelen op hun daden.” Bronnen: The Debrief, Complex, Military.com

*https://www.intelligence.senate.gov/publications/intelligence-authorization-act-fiscal-year-2021

*https://news.yahoo.com/classified-ufo-documents-could-released-191840038.html

***https://thedebrief.org/uap-task-force-set-in-motion-with-passage-of-intelligence-authorization-act/

Share

Comments

  1. Wie weet gooit een boze Trump nog wat op straat aan gegevens…

  2. Enceladus zegt

Speak Your Mind

*