Site pictogram Astroblogs

Omlooptijd van de golf in de Melkweg is 450 miljoen jaar

Credit: Xinlun Cheng

Het Melkwegstelsel is een balkspiraalstelsel, waarvan de platte schijf van honderden miljarden sterren aan de uiteinden gekromd is, zoals je ziet op de afbeelding hierboven. Recent onderzoek van een drietal sterrenkundigen, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van de Europese satelliet Gaia en van de APOGEE spectrograaf laat nu zien dat die kromming als een golfbeweging door de Melkweg trekt, als een wave door het voetbalstadion. Bij de sportieve wave in een stadion gaan de supporters afwisselend op en neer, bij de golf in het Melkwegstelsel bewegen de afzonderlijke sterren op en neer, maar gaat ook de gehele schijf op en neer, alsof bij de sportieve wave ook het stadion meedeint.

Rimpels in de Melkweg door de passage van het Sagittarius dwergstelsel. Credit: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Xinlun Cheng (Universiteit van Virginia) en z’n collega’s denken dat de golf eens per 450 miljoen jaar één omwenteling om het centrum van de Melkweg maakt – ter vergelijking: de zon doet er tussen de 225 en 250 miljoen jaar over om één omwenteling te makan, het zogeheten galactische jaar. Met de gegevens van Gaia en APOGEE konden de sterrenkundigen de afstand, snelheid, bewegingsrichting en scheikundige samenstelling van sterren in de Melkweg nauwkeurig volgen en op basis daarvan konden ze de golfbeweging van de Melkweg in kaart brengen. De vraag was vervolgens of de golf een gevolg is van de interne dynamiek van de Melkweg of omdat het komt doordat de Melkweg een botsing heeft ondergaan. Dat laatste blijkt het geval te zijn: de golfbeweging is het gevolg van een passage van het dwergstelsel Sagittarius zo’n drie miljard jaar geleden, hetgeen eerder al werd vermoed. Het is dus een soort van natrilling of ‘oscillatie’ als gevolg van die passage. Hier het vakartikel van Cheng et al over de omlooptijd van de golf, te verschijnen in the Astrophysical Journal. Bron: Phys.org.

Mobiele versie afsluiten