19 mei 2024

Nieuwe waarde gevonden met SPT-3G voor de Hubble constante

In de donkere ellips in de gekleurde boog de uitkomsten van SPT-3G. De horizontale grijze band is de waarde op basis van waarnemingen aan het lokale heelal, de vertikale stippelijn geeft een niet gekromd heelal aan. Credit: L. Balkenhol et al.

Onderzoekers hebben met behulp van het SPT-3G CMB experiment, waarbij gebruik wordt gemaakt van de South Pole Telescope (SPT) op de Zuidpool, metingen gedaan aan de polarisatie [1]Zie deze blog over de polarisatie van de straling van de CMB. van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: CMB), de straling die nog resteert van de hete oerknal 13,8 miljard jaar geleden. Uitkomst van de metingen is dat volgens SPT-3G de Hubble constante, welke een maat is voor de snelheid waarmee het heelal expandeert, 67,49 ± 0,53 km s-¹ Mp-¹ is. Die waarde komt overeen met de eerder gevonden waarde die met de Planck satelliet is gevonden, ook op basis van metingen aan de CMB. En tegelijk staat de gevonden waarde in sterk contrast met de waarde die o.a. met de Hubble ruimtetelescoop is gevonden en die gebaseerd is op metingen aan het lokale heelal (ca. 73 km s-¹ Mpc-¹). Kortom, de Hubble Spanning blijft bestaan. De spanning tussen de lage waarde (vroege heelal) en hoge waarde (huidige heelal) heeft een statistische betrouwbaarheid van 4,1σ, dus het lijkt bijna uitgesloten dat er instrumentele oorzaken ten grondslag liggen aan het verschil. De onderzoekers (L. Balkenhol, D. Dutcher et al, University of Melbourne) hebben verder nog gekeken of ze op basis van de waarnemingen iets konden zeggen over mogelijke uitbreidingen van het standaard Λ-CDM model van het heelal, zoals het bestaan van meer smaken neutrino’s, van steriele neutrino’s en van een gekromde ruimte. Maar niets lijkt erop dat die uitbreidingen inderdaad bestaan op basis van SPT-3G. Hier het vakartikel over de SPT-3G waarnemingen aan de CMB, te verschijnen in Physical Review D. Bron: Astrobites.

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie deze blog over de polarisatie van de straling van de CMB.
Share

Speak Your Mind

*