Site pictogram Astroblogs

Uitkomsten van het Muon g-2 experiment: de bevestigde anomalie blijkt juist in lijn te zijn met Standaard Model

Credit: FNAL.

Credit: Dani Zemba, Penn State

Zojuist zijn door Aida El-Khadra (University of Illinois) en Chris Polly (FNAL) de resultaten bekendgemaakt van Run 1 [1]Run 2 wordt op dit moment geanalyseerd en Run 3 is gaande. van het Muon g-2 experiment, dat bij het Amerikaanse Fermilab is uitgevoerd. Bij het experiment heeft men gekeken of de eerder met Brookhaven National Laboratories (BNL) waargenomen anomalie in het magnetische moment van het muon, het 207 keer zo zware broertje van het elektron, echt is of dat het eerder een statistische ruis is geweest. De uitkomst is dat de eerder waargenomen anomalie, die een statistische betrouwbaarheid van 3,7σ had, opnieuw is waargenomen en wel met een nog hogere betrouwbaarheid van 4,2σ (lees: de kans dat het signaal ruis is die is 1 op 40.000, zie grafiek hieronder), eentje die mooi op de route ligt naar vijf σ, de grens om te kunnen spreken van een bewijs!

Credit: FNAL

Op zich zou dat kunnen wijzen op nieuwe natuurkunde, die niet past in het vigerende Standaard Model (SM) van de elementaire deeltjes en de nastuurkrachten daartussen. Maar… vandaag is ook een nieuw artikel verschenen in Nature, waarin de SM van het magnetische moment van het muon door het ‘BMW-team’ onder leiding van Zoltan Fodor (Penn State University) opnieuw is berekend. En wat blijkt: de eerder berekende waarde van het magnetische moment van het muon volgens SM is niet helemaal juist en de nieuwe, juiste waarde is in overeenstemming met de nu gevonden waarde door Fermilab’s experiment. Kortom, de eerder met BNL gevonden anomalie is bevestigd, maar de waarde die nu gevonden is blijkt toch in overeenstemming te zijn met Standaard Model! Wordt vervolgd…. Bron: Quanta Magazine + Phys.org.

References[+]

References
1 Run 2 wordt op dit moment geanalyseerd en Run 3 is gaande.
Mobiele versie afsluiten