30 mei 2024

Recap: UAP’s, de Amerikaanse marine en de nieuwste ‘piramide’-video

In de aanloop naar documentatie van UAP’s of ‘Unidentified Arial Phenomena’ die in het kader van nieuwe wetgeving in de VS per half juni a.s. mogelijk vrijgegeven wordt presenteer ik een kort overzicht van de artikelen verschenen op Astroblogs over dit onderwerp. De afgelopen jaren circuleerden er talloze berichten op nieuwssites wereldwijd over ongeïdentificeerde luchtfenomenen in de vorm van videobeelden en ooggetuigenverslagen van Amerikaans marinepersoneel, die in officiële verklaringen vanuit het Pentagon (hoofdkwartier van het DoD) steevast aangeduid worden als UAP’s of ‘Unidentified Aerial Phenomena’ i.p.v. ‘UFO’s’. De berichtgeving kwam vooral op stoom toen op 16 december 2017 het artikel getiteld Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program” in de New York Times verscheen van de onderzoeksjournalisten Helen Cooper, Ralph Blumenthal en Leslie Kean. Het overzicht in onderstaand blog start met een korte terugblik op de historie van UAP-onderzoek door het Amerikaanse ministerie van defensie, gevolgd door het bericht van Olaf van Kooten over de erkenning via een officiële verklaring van de Amerikaanse marine dat men daadwerkelijk over videomateriaal beschikt waarop UAP’s waargenomen worden. In een notendop de situatie tot nu, voor een uitgebreid feitenrelaas over UAP-onderzoek van het DoD verwijs ik naar het recent verschenen artikel in The New Yorker, dat een compleet beeld van het UAP-onderzoek geeft en daarbij Leslie Kean, en haar UAP-werk centraal zet.

UAP, ‘still’ uit USS Nimitz, 2004, credits; US Department of Defense

Intro, september 2019, Blue Book en Area 51
Het artikel ‘NYT december 2017’ betrof grotendeels het ‘Advanced Aerospace Threat Identification Program’ (afgekort AATIP, 2007-2012), en dit draaide om beeldmateriaal en ooggetuigenverslagen over UAP’s met ongekende vliegmanoeuvres gemaakt door F-18 marinevliegers. Het artikel werd destijds vergezeld van twee videoclips. Vertegenwoordigers van nationale toezichtcomités verzochtten n.a.v. deze onthullingen om meer informatie. Twee jaar na het artikel, volgde er een officiële verklaring, Joseph Gradisher, toenmalig woordvoerder marine-operaties, gaf in september 2019 onder meer toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen zijn: “De marine duidt de objecten in deze videofragmenten aan als niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’of UAP’s.” Men verklaarde destijds geen idee te hebben over de herkomst van de UAP’s maar wel dat het om authentiek materiaal ging. Gradisher zou later in een interview voor History Channel nog stellen dat deze video’s slechts een fractie zijn van de UAP-waarnemingen die de marine onderzoekt.

Het oudst bekende Amerikaanse regeringsproject betreffende UAP-waarnemingen is ‘Project Blue Book’ (vooreerst Sign en Grudge genoemd). Op 18 januari 2019 schreef ik een artikel waarin Blue Book en de hoofd-onderzoeker Dr. Allen Hynek centraal staan. Blue Book liep van 1951 tot 1969, en werd uitgevoerd op het Wright Patterson luchtmachtbasis te Ohio. Men onderzocht in totaal 12.618 waarnemingen, waarvan Roswell en San Augustin (beide UFO crashes te New Mexico in 1947) de bekendste zijn. Zo’n 700 meldingen zijn nooit opgehelderd. In 1969 werd Blue Book afgesloten op basis van het Condon-rapport.

Het gebied ‘Area 51’ in de Amerikaanse staat Nevada duikt ook regelmatig op i.v.m. UAP-onderzoek. Het gebied staat als de zwaarst beveiligde 40 km2’s van de VS te boek, en is deel van het Edwards Airforce Base en het uitgestrekte Nevada Test and Training Range. Al decennia lang wordt Area 51 in verband gebracht met samenzweringstheorieën over vermeende aliens die op de locatie zouden verblijven en waarvan het publiek het bestaan niet mag weten. Van oorsprong is het een marine vliegbasis annex nucleair wapendepot. In 1951 onderging de basis zijn transformatie, het werd grotendeels ontmanteld en er kwamen ondergrondse onderzoeksfaciliteiten en hangars. I.p.v. marinepersoneel kwamen er Project Redlight-medewerkers in, 1000 elite-wetenschappers, die mogelijk hardware van gecreashte UAP’s onderzochtten. M.b.t. Area 51 heb ik een drietal artikelen geschreven in 2019, hier, hier en hier, i.v.m. de facebook actie ‘Storm Area 51’. Op 20 september 2019 zou deze plaatsvinden, maar het liep met een sisser af. Nu een overzicht van het UAP-onderzoek, en de nieuwste ontwikkelingen waaronder de ‘piramide-video.’

1. De Amerikaanse marine heeft eindelijk toegegeven dat het over beelden beschikt waarin UFO’s door het luchtruim schieten. Op 19 september 2019 verschijnt het AB-collega Olaf van Kooten over deze verklaring.

2. Op 20 december 2019 geef ik een samenvatting van het interview van marinepiloot Chad Underwood aan New York Magazine. Hij vertelt hierin over de door hem gschoten Tic Tac video (of Flir1 video) op 14 november 2004 boven de Stille Oceaan en hoe hij en zijn collega David Fravor het moment beleefden van de UAP. Na 15 jaar zwijgen doorbrak hij de stilte.

3. Op 22 januari 2020 volgt een artikel over de oprichting van een UAP-expertgroep. Kevin Day een voormalig marine officier besloot n.a.v. alle commotie rond UAP’s waargenomen door marinepersoneel, tot de oprichting van ‘UAP eXpedition’. Deze non-profit organisatie heeft zichzelf ten doel gesteld om alle kennis, beeld- en ooggetuigenverslagen te bundelen over UAP’s, m.b.v. militairen, wetenschappers en experts uit het bedrijfsleven.

4. Op 5 maart 2020 volgt een samenvatting c.q. vertaling van een interview van een voormalig topambtenaar van het DoD, Christopher Mellon. Mellon, voormalig onder-mindef tijdens de Clinton en Bush sr. regeringen laakt de Amerikaanse inlichtingendiensten inzake UAP-onderzoek. In de nieuwssite The American Legion schetst Mellon de loop van gebeurtenissen die de marine noopte met een officiële verklaring te komen omtrent UAP’s en interviewde hij persoonlijk o.a. marine commandant David Fravor.

6. Op 29 april 2020  volgt het artikel over het Pentagon die UAP-videoclips van de Amerikaanse marine officieel vrijgeeft. Het betreft de ‘Flir1’ uit 2004 en ‘Gofast’ en Gimbal’ uit 2015. De eerste twee clips verschenen bij het NYT artikel van december 2017 de derde in maart 2018, deze werd uitgebracht door de To The Stars Academy of Arts & Sciences.

7. Op 23 mei 2020 publiceerde ik het artikel ‘Met laser gecreëerde fantoombeelden mogelijke verklaring UAP’s? De Amerikaanse wetenschapsjournalist David Hambling oppert hierin het idee dat geavanceerde laser-plasmatechnologie ontwikkeld voor de Amerikaanse marine, mogelijk meer opheldering kan geven over de UAP’s. Met de technologie kan men zowel 2D- als 3D-beelden in de lucht creëren. Volgens Forbes is door de Amerikaanse marine in 2018 patent verkregen op deze technologie.

8. Op 5 juli 2020 plaatste ik een kijktip ‘Unidentified; Inside America’s UFO investigation’. In deze reeks documentaires van History Channel komen o.a. voormalig directeur AATIP Luis Elizondo en Christopher Mellon aan het woord.

9. Op 16 augustus 2020 schrijf ik over de nieuw opgerichte UAP Taskforce (UAPTF), op 4 augustus 2020 aangekondigd. Het Pentagon heeft het mandaat van de inlichtingencommissie van de senaat om al het materiaal rondom UAP’s te verzamelen en gestructureerd te documenteren m.b.t. de nationale veiligheid. De UAPTF zal ieder half jaar rapport uitbrengen aan de senaat over de situatie.

10. Op 9 januari 2021 volgt een artikel over het eerste UAP-rapport dat in het kader van de op 28 december 2020 in de VS in werking getreden Omnibus Spending Bill moet verschijnen een half jaar na dato. UAP-adepten kijken alvast reikhalzend uit naar dit rapport dat mogelijk nieuwe gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten. De OSB is veelomvattend, het betreft o.a. pandemie- defensie- en inlichtingen gerelateerde wet- en regelgeving. De UAP-sectie is ingedeeld onder de FY21 Intelligence Authority Act in de comments sectie.

Hieraan wil ik nog toevoegen dat er eind april j.l. video- en fotomateriaal is ‘gelekt’ aan het publiek, via George Knapp en Jeremy Corbell, resp. via MysteryWire en ExtraordinaryBeliefs.com. N.a.v. dit materiaal, dat anoniem bij Knapp en Corbell terecht kwam, bevestigde het Pentagon aan The Black Vault dat de beelden genomen zijn door marinepersoneel. Pentagon-woordvoerder Susan Gough liet weten aan TBV: “I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The UAPTF has included these incidents in their ongoing examinations.”  Gough bevestigt niet of het materiaal als  ‘ongeïdentificeerd’ te boek staat. Een van de clips duurt 19 seconden, en is van juli 2019. Er is een piramidevormig UAP te zien, het object bevindt zich nabij het marineschip de USS Russell dat zich dan voor de kust van San Diego bevindt. De filmmaker legt verbanden met de Tic Tac video’s en ook publiceerde hij eerder beelden van een bolvormig UAP nabij het marineschip ‘USS Omaha, van 15 juli 2019, net voordat de UAP het water ingaat, hier te zien.

UAP’s in het water. In het uitgebreide interview van History Channel met Underwood en Fravor uit juni 2019,  hier te vinden, stellen de piloten dat er toen de UAP (USS Nimitz incident, 2004) in de oceaan verdween er een ‘verstoring’ van het wateroppervlak waar werd genomen. Ik citeer uit dit interview: “Two fighters were diverted to intercept one of the strange objects. When they first arrived on the scene, the pilots didn’t see any flying objects. But they did observe what the lead pilot, Commander David Fravor, later referred to as a “disturbance” in the ocean. The water was churning, with white waves breaking over what looked like a large object just under the surface.Then they noticed one of the objects flying about 50 feet above the water.” En nog ter info, er is een patent van de Amerikaanse marine welke de ‘HAUC, Hybrid Aerospace / Undersea Craft.’ betreft. Het is een ontwerp voor een zeer geavanceerd hybride toestel, hier en hier meer informatie over de HAUC. En in de loop van de tijd zijn is er ook getracht het videomateriaal te onderzoeken op beeldmanipulatie, zie bv hier. Tot zover het overzicht. Met veel dank aan de lezer Stijn voor zijn reactie en bijdrage over Jeremy Corbell’s onderzoek. Over enkele UAP-meldingen door burgerpiloten zijn ook artikelen verschenen maar ik heb me bij deze opsomming willen beperken tot UAP-onderzoek m.b.t. het Pentagon/DoD. Credits; The Black Vault, The Debrief, GlobalNews, e.v.a.

Share

Comments

 1. Enceladus zegt

  Die ‘piramide’ doet me met het tempo waarin hij blinkt toch het meeste denken aan de lichten die je onderaan de vleugels van lijnvliegtuigen ziet. Waarom zouden aliens zich conformeren aan zulke aardse regels?

  Groet,
  Gert (Enceladus)

 2. Cees Klaris zegt

  Goed nagedacht over de selectie van de clips. Laat meerdere type ufo’s zien met subliminaal goed liggende in-flight commentaar en we hoeven he-le-maal niet bang te zijn. Dient ook als een verkapte ad voor high-tech tracing systemen die tenminste gedeeltelijk de objecten kunnen volgen en zo sla je toch meerdere uaps…bedoel vliegen in een klap. Als die alien tech maar een beetje in de JWST of andere belangrijke projecten terecht is gekomen. We need all the help we can get!

 3. De laatste jaren lijkt er wereldwijd sprake van een ware UFO-invasie. Mexico, Canada, Engeland, Amerika maar ook in Nederland komen steeds meer meldingen binnen. Mensen zien schotelvormige objecten, driehoeken en lichtbollen. De objecten veranderen vaak van kleur, grootte en kunnen zich splitsen in meerdere lichten of verschijnselen. Ze duiken op uit het niets en zijn in staat tot wonderbaarlijke manoeuvres. Vertonen intelligent gedrag, alsof ze bestuurd worden, iets zoeken of in de gaten hebben. Als je bedenkt dat het heelal circa 17 miljard jaar geleden is ontstaan met de big bang en het zo ‘n 100 miljard sterrenstelsels en dubbel zoveel planeten herbergt, dan lijken we niet veel slimmer dan onze voorouders. Zij dachten dat de aarde zo plat was als een pannenkoek. Op Aarde is er leven, dus waarom ook niet daarbuiten? Het bestaan van UFO ‘s zou je zo ongeveer het best bewaarde geheim ter wereld kunnen noemen. Maar waarom die geheimzinnigheid? Ik heb me in de materie verdiept en ik ben ervan overtuigd dat de geheimhouding haast een groter raadsel is dan het fenomeen zelf. Vliegende schotels bestaan al sinds mensenheugenis. Op eeuwenoude bijbelse voorstellingen zijn duidelijk ruimteschepen en lichtbollen afgebeeld. Maar ook in de bijbel staan verhalen over mystieke gebeurtenissen in de lucht. Moet God niet meervoud zijn? Waren de Goden soms kosmonauten? De bijbel is door de eeuwen heen talloze malen vertaald en aangepast. Volgens de bijbel nu zijn wij het enige volk in het heelal! Hoe zit dat? Aangezien de bijbel op de Ikea gids na het meest gelezen boek ter wereld is, heeft dit grote gevolgen voor ons wereldbeeld. Wie leidde Mozes door de woestijn? Was de ster van Bethlehem wel een ster? En staat er niet in Openbaringen 1:7 dat de terugkeer van Christus ‘op de wolken van de hemel’ zal zijn? De bijbel is niet de enige oude bron met verwijzingen naar UFO ‘s. Iedere eeuwenoude cultuur, zoals die van de oude Egyptenaren, de Hindu ‘s, Hopi indianen en de Maya ‘s, maken geen geheim van onze ruimtebroeders. De Maya ‘s zeggen zelfs dat ze hun kennis hebben ontvangen van Goden die uit de lucht kwamen. Over de hele aarde zijn indrukwekkende sporen gevonden die zouden kunnen duiden op buitenaardse interventie. Wie waren de makers van de Nasca lijnen in Peru? Het lijkt erop dat nazi wetenschappers lang voor de Tweede Wereldoorlog al bekend waren met buitenaardse technologieën. Direct na de Tweede Wereldoorlog werden Duitse wetenschappers o.l.v. Werner von Braun, vader van de eerste raketten op aarde ingevlogen naar de VS onder de noemer Operatie Paperclip. Doel is het opsporen en werven van ondermeer nazi wetenschappers en experts in biologische oorlogsvoering en massavernietiging. De massa had er in die tijd nog niet zo een notie van. UFO meldingen werden mondjesmaat gedaan omdat men bang was voor gek verklaard te worden. De invloed van de kerk was groot. Maar de aarde is niet plat en steeds meer mensen vallen van hun geloof. Dus toen de Amerikaanse luchtmacht in 1947 een persbericht naar buiten deed over een neergestorte vliegende schotel in Roswell, een gehucht in de woestijn van New Mexico, begon bij de massa serieuze belangstelling voor UFO ‘s. Even later werd het persbericht ingetrokken en bleek het ineens te gaan om een weerballon. Sindsdien wordt er van bovenaf een hardnekkig rookgordijn rondom het fenomeen opgetrokken. Het gerucht gaat dat het wel om een neergestort buitenaards toestel ging, dat samen met de buitenaardse wezens is geborgen door de Amerikaanse luchtmacht. Area 51 is vooral bekend geworden na het Roswell incident. De lichamen schijnen naar die militaire basis te zijn gebracht. Tot op de dag van vandaag wordt dit gebied in Nevada gebruikt voor het testen van supergeheime vliegtuigen en wapens. Zowel het terrein als luchtruim zijn verboden gebied, zelfs voor militaire piloten. Hoewel de president van Amerika door velen als de machtigste man van de wereld wordt gezien, is het de vraag of dit wel zo is. Jimmy Carter de 39ste president van Amerika zei in 1976 dat als hij gekozen zou worden als president, hij ieder stukje informatie dat Amerika heeft over UFO meldingen beschikbaar zou stellen aan het publiek en de wetenschap. Carter heeft zich nooit aan zijn woord gehouden. Zijn voorganger Dwight Eisenhower waarschuwde in 1960 bij zijn afscheidsrede als president voor de macht van het militair industriële complex. Het officiële bewijs voor het bestaan van ruimteschepen is nog nooit afgegeven. De Amerikaan Steven Greer komt met zijn Disclosure Project nog het meest in de buurt van sluitend bewijs. Hij heeft door de jaren heen 400 getuigenissen verzameld van voormalige werknemers uit de top van de overheid, van NASA tot CIA. Doel is het Amerikaanse Congres zover te krijgen dat ze een hoorzitting organiseren. Op maandag 12 november 2007 hebben 24 ex-overheidsfunctionarissen en ex-piloten in een persconferentie nabij het Witte Huis nog geëist dat het UFO onderzoek heropend wordt. De Mexicaanse regering is de enige in de wereld die niet zo geheimzinnig doet over UFO ‘s. Ook de eerste politici komen in het openbaar over de brug. De voormalig Canadese minister van Defensie Paul Hellyer spreekt vrijuit over buitenaardse bezoekers en geheimhouding van de regering. De vraag die bij jullie allemaal opkomt is ongetwijfeld: waarom bespieden ze ons? Ik heb het idee dat buitenaards leven geen bedreiging vormt voor de wereld. Dan had het allang moeten gebeuren. Ik vrees eerder voor de verborgen krachten achter het wereldtoneel. Heeft het soms met onze vergaande nucleaire activiteiten te maken? Dat Amerika het zelfs nodig acht een ruimteschild te bouwen? Het is duidelijk dat hun technologieën ver uitstijgen boven de verbrandingsmotor. Stel je eens voor dat deze worden vrijgegeven? Het zou de wereld voor altijd veranderen! Een hoop ellende in de wereld hangt nauw samen met olie. Dan hebben we het nog niet eens over de catastrofale klimaatverandering. De wereld is nu warmer dan hij in de laatste miljoen jaar is geweest. Alles wijst op de noodzaak om zwaar in nieuwe energiebronnen te investeren. Wordt het niet hoog tijd dat we wakker worden?

  • Enceladus zegt

   “De wereld is nu warmer dan hij in de laatste miljoen jaar is geweest.”

   Sorry Stijn, maar dat is lariekoek! Tijdens het pleistoceen waren er vele interglacialen en tijdens een zo’n glaciaal, grofweg 120.000 jaar geleden was het warmer dan nu. Deze periode, genaamd het Eemien, was het interglaciaal tussen het Saalien en het Weichselien (de laatste ijstijd).

   In deze grafiek is het de blauwe piek links van het rode woord ‘Eemian’: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering#/media/Bestand:All_palaeotemps.png
   Het was toen warmer dan in het Holoceem optimum en warmer dan nu.

   En vergis je niet: we bevinden ons nu ook in een interglaciaal, dus drie keer raden wat hierna komt?

   Verder vind ik het nog al aanmatigend van je om te schrijven dat Jimmy Carter zich niet aan zijn woord heeft gehouden. Misschien was er simpelweg nauwelijks informatie. Omdat dat natuurlijk niet in jouw straatje past daarom maar een oud-president beschuldigen, vind ik nogal een zwaktebod.

   Verder zijn verhalen over UFO’s helemaal niet iets van vooral de laatste jaren. Als tiener haald ik in de bibliotheek al boeken over UFO-meldingen. Was toen ook al ‘hot’.

   O ja, geen idee waar je die 17 miljard jaar als leeftijd van het heelal vandaan hebt. Is dat wat ze jou in UFO-kringen wijs maken? In de wetenschap – en die is op Astroblogs leidend – gaan we uit van 13,8 miljard jaar.
   Wat betreft het aantal sterrenstelsel in het heelal dat je noemt: die 100 miljard geldt voor het zichtbare heelal. Het werkelijk aantal is dus vele malen hoger.

   Groet,
   Gert (Enceladus)

 4. “Verder vind ik het nog al aanmatigend van je om te schrijven dat Jimmy Carter zich niet aan zijn woord heeft gehouden. Misschien was er simpelweg nauwelijks informatie. Omdat dat natuurlijk niet in jouw straatje past daarom maar een oud-president beschuldigen, vind ik nogal een zwaktebod.”

  Als president was Carter zeer geïnteresseerd in wat de regering geheim hield over het UFO fenomeen en daarom vroeg hij de top geheime organisatie die over dat soort informatie beschikt. CIA directeur George W. Bush (die later president zou worden) wees de eerste verzoeken van Carter af, maar Carter hield vol. Op een dag gaf Bush toe; Carter kreeg de volledige waarheid te horen. Later werd de president in het Oval Office gezien, zijn hoofd in zijn handen, zachtjes snikkend. Hij heeft nooit onthuld wat de CIA hem die dag heeft verteld.

  Onlangs heeft het Pentagon toegegeven dat het wrakstukken van UFO ’s heeft geborgen en getest.

  https://www.thesun.co.uk/news/14038945/pentagon-admits-testing-wreckage-ufo-crashes/

  https://www.ufoexplorations.com/pentagon-ufo-debris-study-manager

  De Amerikaanse overheid beschikt over heel veel informatie over UFO ’s gezien het aantal documenten dat nu word geopenbaard. Hoe sceptisch kun je zijn?

  • Enceladus zegt

   “Op een dag gaf Bush toe; Carter kreeg de volledige waarheid te horen. Later werd de president in het Oval Office gezien, zijn hoofd in zijn handen, zachtjes snikkend.”

   Bron?

  • Ik val ook even over enkele van je cijfers. Het heelal is voor zover we weten zowat 13,8 miljard jaar oud, geen 17. Het aantal sterrenstelsels werd tot voor kort geschat op misschien wel twee biljoen, maar een recente berekening kwam tot enkele honderden miljarden, alleszins een pak meer dan jouw 100 miljard (een oudere schatting). En zoals Gert ook zei, we zien niet het hele heelal, dus vermenigvuldig nog maar door. Dubbel zoveel planeten als sterrenstelsels? Dat komt neer op 2 planeten per sterrenstelsel. Hoe ridicuul dat is, moge blijken uit het feit dat we intussen ruim 4400 exoplaneten hebben ontdekt in onze eigen Melkweg en dat we weten dat dat nog maar het topje van de ijsberg is.

   Dat zijn drie vreselijke missers (klimaat is een vierde) in datgene wat alleen al wetenschappelijk is vastgesteld. Een groot deel van je verhaal is dat niet, maar stamt uit het pseudowetenschappelijke discours van lieden als Von Däniken, die misschien wel rijk werden met hun boeken maar in de wetenschap al meermaals zijn ontmaskerd als charlatans. Dat dringt niet altijd door tot het grote publiek, dat zich telkens opnieuw kan laten vangen en dat ook gewillig doet.

   Je hebt ook niet begrepen dat het artikel niet over UFO’s gaat, maar over UAP’s: unidentified aerial phenomena, of ongeïdentificeerde fenomenen in de lucht. Dat het om vliegende schotels zou gaan, is een a priori dat nog nergens op gestoeld is, tenzij dan op een dooddoener als “het zou toch kunnen dat …”. Alles kan, als je de wetenschap naast je neerlegt.

   • Enceladus zegt

    Precies! Stijn is een UFO-wappie die wat wetenschappelijk klinkende beweringen doet, maar feiteliijk geen verstand heeft van astronomie en klimaat, getuige zijn vele blunders. Het is net als met de HTK-astronomen en Platte-aarde-pannekoeken: zodra je met wetenschappelijke argumenten komt, vallen ze stil. Enerzijds is dat irritant, anderzijds toont dat de kracht van echte wetenschap aan.

    Groet,
    Gert (Enceladus)

 5. Angele van Oosterom zegt

  Ter info; 16 mei j.l. interview CBS ’60 minutes met o.a. senator Marco Rubio, e.a. over komend UAP-rapport,
  https://www.cbsnews.com/news/ufo-military-intelligence-60-minutes-2021-05-16/?ftag=CNM-00-10aab7d&linkId=118884872
  De senator Marco Rubio uit Florida is voormalig waarnemend voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat. In die hoedanigheid heeft hij, en nog een reeks regeringsfunctionarissen in zijn kielzog, er vorig jaar bij de Amerikaanse inlichtingendiensten en wetgevers op aangedrongen de kwestie van UAP’s serieus te nemen, Volgende maand volgt een gedeclassificeerd rapport over UAP’s.
  https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/17/ufo-report-marco-rubio-urges-us-take-seriously-uap

  • Wybren de Jong zegt

   Interessant artikel op cbsnews, bedankt Angele.
   citaat: “After receiving classified briefings on UAPs, Senator Marco Rubio called for a detailed analysis. This past December, while he was still head of the intelligence committee, he asked the director of national intelligence and the Pentagon to present Congress an unclassified report by next month.”

   Ik denk dat het rapport van de inlichtingendiensten en het Pentagon onderscheid zal maken tussen ‘onwaarschijnlijke’ verklaringen, ‘zeer onwaarschijnlijke’ en ‘extreem onwaarschijnlijke’ verklaringen.
   Als ‘extreem onwaarschijnlijk’ zal o.a. de idee van buitenaardse herkomst van UAP’s genoemd worden.
   Als ‘zeer onwaarschijnlijk’ zal o.a. de idee benoemd worden dat Rusland of China vliegende objecten hebben gemaakt die veel beter zijn dan de straaljagers van de VS.
   Als ‘onwaarschijnlijk’ zal o.a. de idee benoemd worden dat er natuurkundige of scheikundige fenomenen zijn in de lucht die wij nog niet begrijpen en die tot de waarneming van UAP’s hebben geleid.
   Er is dus geen reden om direct naar de ‘extreem onwaarschijnlijke’ verklaringen te kijken.

   • Angele van Oosterom zegt

    Graag gedaan. De nadruk in de OSB wet ligt inderdaad wel expliciet op ‘foreign adversaries’ i.v.m. UAP’s. Uit Newsweek, bv, daaruit het volgend citaat; “While described as UAP or even “anomalous aerial vehicles” within the report, the only explanation contemplated explicitly isn’t the extraterrestrial hypothesis that looms so large in the public imagination. Instead, the Committee called for “an assessment of whether this unidentified aerial phenomena activity may be attributed to one or more foreign adversaries,” further requesting threat assessments regarding “breakthrough aerospace capabilities” developed by a “potential adversary.”

    Nog even afwachten dus.. en dan nog heeft deze commissie straks een rapport met een “classified annex that may include additional stipulations on what will or will not be public regarding UAP investigations.”
    https://www.newsweek.com/ufo-day-uap-navy-video-declassified-released-disclosure-2020-senate-intelligence-committee-1515076

 6. Een niet eerder vertoonde video van een ongeïdentificeerd object, gefilmd door de Amerikaanse marine, is onlangs online verschenen. Verkregen en gepubliceerd door documentairemaker Jeremy Corbell, toont het beeldmateriaal een UAP (ongeïdentificeerde luchtverschijnselen) opgenomen voor de kust van Californië in 2019. De video zelf werd gefilmd door een vliegtuig van de Amerikaanse marine, opgeslagen in het Combat Information Center van de USS Omaha en later beoordeeld door de Unidentified Aerial Phenomena Task Force van het Pentagon. Het toont een bolvormig object dat door de lucht manoeuvreert voordat het de oceaan in duikt. Het lijkt op eerdere video ‘s die de afgelopen jaren zijn opgenomen door personeel van de Amerikaanse marine.

  “Wat we zien zijn een aantal verschillende dingen”, zei de voormalige Amerikaanse defensieambtenaar Christopher Mellon over de verschillende objecten die door de jaren heen zijn waargenomen.

  “Soms zien we een object van 15 meter dat met hypersonische snelheden kan reizen en schijnbaar in een baan om de aarde kan komen of naar beneden kan komen van hoogtes van mogelijk meer dan 30.000 meter.”

  Zijn dit buitenaardse bezoekers, een of andere vorm van geavanceerde door mensen gemaakte technologie, of iets anders?

  https://m.youtube.com/watch?v=bTGRK9a-oHQ

  https://www.nbcnews.com/news/us-news/leaked-navy-video-appears-show-u-f-o-california-coast-n1267688

  https://thedebrief.org/pentagon-confirms-leaked-video-showing-transmedium-ufo-is-authentic/

 7. Angele van Oosterom zegt

  Ter info: Sterrenkundige Vincent Icke bij Op1 over het UAP-rapport, ook Bram Roza en Taede Smedes van UFO-meldpunt NL, waren te gast.
  https://www.youtube.com/watch?v=TrzygFOmLNI
  Verder nog artikelen van New York Intelligencer en de WP, over wat er precies te verwachten valt van het rapport en over het tijdstip van verschijnen;
  https://nymag.com/intelligencer/article/pentagon-ufo-report-what-we-know.html
  https://www.washingtonpost.com/national-security/2021/03/23/ufo-report-covid-bill/

 8. Vincent neemt het heel zere neus , hij hoopt dat ze in ieder geval ,
  ook dingen laten zien die ze wél kunnen verklaren ,
  het word tijd dat we dát gaan begrijpen en er
  open voor gaan staan .

  Until then…coffeebeans… 🙂

 9. Al dit gedoe is een “Contradictio in terminis”. Zodra men een verklaring voor UAP´s vindt bestaan ze niet meer want dan zijn ze geïdentificeerd en is de hype voorbij… dat willen we toch niet?

Speak Your Mind

*