14 juli 2024

De Gigantische Boog tart het kosmologische principe

Credit Alexia Lopez et al,

Een team van sterrenkundigen onder leiding van Alexia Lopez (University of Central Lancashire in Preston, Engeland) heeft een gigantische structuur in het heelal ontdekt van aan elkaar verbonden clusters van sterrenstelsels die maar liefst 3,3 miljard lichtjaar lang is en ruim 300 miljoen lichtjaar breed. Daarmee tart de Gigantische Boog (‘Giant Arc’), zoals de structuur wordt genoemd, het kosmologische principe, de aanname in de kosmologie dat het heelal op grote schaal er in alle richtingen hetzelfde uitziet (isotroop) en dat het op iedere plaats dezelfde eigenschappen bezit (homogeen). Volgens dat principe zou het heelal er op schalen groter dan 1,2 miljard lichtjaar homogeen uit moeten zien. Maar de Gigantische Boog is drie keer zo groot en het is geen homogene structuur. De enorme sliert van sterrenstelsels ligt ongeveer 9,2 miljard lichtjaar van ons vandaan en hij strekt zich uit tot ongeveer 1/15e deel van het waarneembare heelal.

De Gigantische Boog ligt in de richting van de sterrenbeelden Bootes en Jachthonden (zie afbeelding bovenaan). De structuur werd ontdekt toen de sterrenkundigen de gegevens bestudeerden van het licht van 40.000 quasars in de Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Het was dankzij de lijn van absorptie door magnesium dat Lopez’ team ontdekte dat er één gigantische structuur van clusters van sterrenstelsels is die het licht van de erachter liggende quasars absorbeert. Lopez rapporteerde onlangs op de #AAS238 bijeenkomst over de ontdekking. Bron: Science News

Share

Comments

 1. De homogene uitdijing van het universum staat hier dus ook weer ter discussie evenals de verschillende Hubble constanten die hieraan zijn gerelateerd… Het universum is dan “gemiddeld” plat?

 2. Wybren de Jong zegt

  Het standaard kosmologische model werkt zo goed, het heelal moet wel homogeen zijn op grote schaal.
  Mij interesseert eigenlijk de mogelijke exotische verklaringen van deze ‘Giant Arc’.
  Zou het een gevolg kunnen zijn van kosmische strings in het baby universum?
  Uit het wikipedia artikel over cosmic strings (engelse versie):

  “During the expansion of the universe, cosmic strings would form a network of loops, and in the past it was thought that their gravity could have been responsible for the original clumping of matter into galactic superclusters. It is now calculated that their contribution to the structure formation in the universe is less than 10%.”

  Minder dan 10%, maar dat is wel genoeg om de grote structuur van de Giant Arc te verklaren, lijkt me.

  • “Het standaard kosmologische model werkt zo goed, het heelal moet wel homogeen zijn op grote schaal.” Volgens mij is het net andersom … Het heelal moet wel homogeen zijn op grote schaal anders werkt het standaard kosmologische model niet meer”, tis maar een kleine nuance Wybren 😀 We wachten allemaal op de reïncarnaties van Einstein en zijn tijdgenoten, dan is het weer feest.

 3. Ik heb mij in de structuur van onze Aarde en ons Heelal al wel eens een paar uurtje verdiept.
  Natuurlijk is alles wat we van het Heelal weten nog heel veel een aanname.
  Want ons zicht over het alles is beperkt, wel denkend hoe gigantisch het ook zou kunnen zijn.
  Toch als we gewoon als de overheersende werkelijkheid accepteren, zou er in het formaat wat we nu kunnen overzien mogelijk een homogene structuur “kunnen” heersen.

  Maar zo snel als we iets als gewoonlijk betitelen komen we het tegendeel tegen.
  En dat verteld het bericht waar het hier over gaat ook.
  Het tegendeel is ontdekt en onze kennis over het Heelal mag bijgesteld worden.
  Dit wil zeggen als het Universum er homogeen uit moet zien, blijkt ze veel groter te moeten zijn dan wat we tot heden aannamen.
  Alleen op die manier gaat die grootste structuur uiteindelijk weer op in een homogene structuur.

  Stijg maar eens op met een raket en zie hoe de oppervlakte van onze Aarde zicht bundelt tot een bruine en blauwe homogene vlakte.
  Bossen, rivieren de Chinese muur, zelfs bergen zullen er in opgegaan en dat alles binnen 800 kilometer, wel bekeken met ons blote oog.

  Wel minstens zijn er wijsheren die opnieuw met getallen gaan goochelen en zo kunnen verklaren hoe groot het nog niet ontdekte Heelal is.
  Alles vanuit de grootste structuur nu ontdekt.

Speak Your Mind

*