25 mei 2024

Niets is wat het lijkt; To the Stars Academy of Arts and Science

Alle UAP-meldingen van het laatste decennium ten spijt, de aandacht die de UAP’s ‘unidentified aerial phenomena’ op de door Amerikaanse marinevliegers gemaakte ATFLIR-video’s ‘Flir1, GoFast en Gimbal’, genereerde de laatste jaren overtrof alles. En nu we aan de vooravond staan van onthullingen uit het UAP-rapport van het Pentagon dat bij de Amerikaanse Senaatsinlichtingencommissie zodra op de mat moet liggen, zie deze Astroblog, wil ik met dit artikel ingaan op de achtergrond en publicatie van deze video’s. Het was namelijk niet zo dat het Pentagon deze, door marinevliegers gemaakte UAP-beelden, in eerste instantie zelf uitgaf, maar het in Las Vegas gevestigde ‘To The Stars Academy of Arts and Science’, een bedrijf dat zichzelf onder meer profileert als UAP-onderzoeks- en infotainment-groep. En in het kielzog van de ophef over de UAP-video’s (plus de begeleidende getuigenissen) is er over de status en aard van TTSA, opgericht in 2017 en gevestigd in Las Vegas, de nodige discussie. Enerzijds presenteert TTSA zich als een groep gepassioneerde UAP-onderzoekers die niets liever wil dan het publiek informeren over dit thema, maar anderzijds wordt TTSA wel gelabeld als een ‘cover up’ overheidsinstantie die het (inter)nationale publiek een rad voor ogen moet draaien. Dus wie of wat is TTSA? Wat is het motief geweest voor oprichting? En hoe komt een startup voor UAP-onderzoek aan financiering? Voor hierop in te gaan wil ik nogmaals benadrukken dat het een feit is dat TTSA’s werk een stortvloed aan positieve bijval ontvangen. De documentaires, waaronder de ‘Unidentified’ (History Channel), werden grif bekeken en de uitgegeven boeken massaal gelezen. Het algemeen beeld van gepassioneerde UAP-onderzoekers die trachten het publiek continu te informeren van alle ontwikkelingen rondom UAP’s stond als een huis. Maar onder het oppervlak kwam er ook een onderstroom van artikelen op gang waarin journalisten zich niet onverdeeld positief of ronduit kritisch uitlieten over TTSA en haar team. ‘Quasi-onderzoek’ of ‘intelligence operation’, als je dieper duikt in TTSA zou het alle kanten op kunnen gaan. In deze Astroblog, opgedeeld in drieën, belicht ik TTSA van meerdere kanten. Eerst komen TTSA en de uitgave van de Marine-video’s aan bod (zie ook deze Recap, AB voor overzicht) vervolgens DeLonge’s idee om via TTSA ‘een nieuwe reputatie voor het militair-industrieel complex’ te bouwen, en tenslotte ‘Don’t mention UFO’s‘, dat de bijzondere wijze waarop TTSA tot stand is gekomen behandelt. Laatstgenoemd bijzonder relaas wordt deels door DeLonge uiteengezet in een interview met de Amerikaanse journalist/interviewer George Knapp maar is ook uitgebreid te lezen in DeLonge´s,Sekret Machines’

Een “still” uit een openbaar gemaakte video-opname.

TTSA, het team en de VAULT/ATFLIR-video’s, Luis Elizondo
TTSA is in 2017 opgericht door Jim Semivan, voormalig inlichtingenambtenaar bij de CIA i.s.m. Tom DeLonge (1975-), van orgine rockmuzikant, Rolling Stone plaatste in 2016 een uitgebreid profiel van DeLonge. Mede-oprichter is Dr. Harold Puthoff (1936- ) electrotechnisch ingenieur, en paranormaal onderzoeker. In een promotievideo, wordt TTSA afgebeeld als ‘bedrijf van algemeen nut’ dat ‘een team van de meest ervaren, verbonden en hartstochtelijk nieuwsgierige geesten van de Amerikaanse inlichtingengemeenschap heeft gemobiliseerd (CIA, DoD), die al jaren werken onder de schaduw van de hoogste geheimhouding.’ TTSA meent dat ‘er voldoende geloofwaardig bewijs is van UAP’s dat aantoont dat er exotische technologieën bestaan die een revolutie teweeg kunnen brengen in de menselijke ervaring.’ Hun doel is ‘om hun expertise en geloofwaardigheid te gebruiken om transformatieve wetenschap en techniek uit de schaduw te halen en samen te werken met wereldburgers om die kennis toe te passen op een manier die de mensheid ten goede komt’, en ‘zonder overheidsbeperkingen’. Het bedrijf heeft enkele divisies, waaronder ruimtevaart, wetenschap en media. De mediatak is ontsproten uit het voormalig bedrijf To the Stars van DeLonge en Puthoff, opgericht in 2010, voor paranormaal onderzoek. Via aandelenuitgiftes en crowdfunding trachtte TTSA geld bij elkaar te krijgen (50 miljoen USD) voor hun activiteiten. Andere huidige (en voormalig) medewerkers zijn topambtenaren van defensie, wetenschappers en inlichtingendiensten, zo zijn er Dr. Norm Kahn (CIA), C. Chris Herndon (topadviseur POTUS) en enkele oud-adviseurs waren Chris Mellon, (DoD, Senaatsinlichtingencommissie), Robert Weiss, voormalig directeur geavanceerde systemen bij Lockheed’s Skunk Works, en Luis Elizondo, (DIA) plus AATIP-projectleider. TTSA is absoluut een belangrijke aanjager gebleken in het nieuw leven inblazen van de publieke verbeelding van UFO’s, door o.a. boeken, TV-series en de ATFLIR/UAP-video’s. Lovend waren de reacties van o.a. Mutual UFO Network en Open Minds, die DeLonge uitriep tot UFO-onderzoeker van het jaar 2017. Toch verklaarde Luis Elizondo ooit aan de nieuwssite Vice: Niemand van ons bij TTSA beschouwt zichzelf als ‘ufoloog’ of onderdeel van de ‘ufologiecultuur’, in feite hebben de meesten van ons een Amerikaanse overheidsachtergrond (zowel Defensie als Intelligentie).” Vice meldde treffend dat het ‘partnerschap van het bedrijf met het Amerikaanse leger zou kunnen betekenen dat het zichzelf ziet als een militaire aannemer‘, maar dat de organisatie ‘zwalkend is tussen kanshebber voor militaire contracten en een UFO-onderzoeksorganisatie’. Elizondo verliet TTSA eind 2020.

AATIP
Het Pentagon heeft veertien jaar geleden in opdracht van het Congres stilletjes een miljoenenprogramma opgezet om UAP’s te onderzoeken, AATIP (2007-2012). De onderzochte UAP’s werden beschreven als toestellen met capaciteiten die veel verder gingen dan aërodynamisch op dat moment mogelijk werden geacht, en geavanceerder leken dan bekende Russische of Chinese toestellen. AATIP, waarvan het bestaan niet geclassificeerd was, werd uitgevoerd met medeweten van een beperkt aantal functionarissen, en was het geesteskind van de toenmalig senaatsleider Harry Reid (D-Nev.) Reid startte AATIP, dat zo’n 22 miljoen USD overheidsgelden verkreeg, deels op aandringen van ruimtevaartpionier en hotelmagnaat Bob Bigelow, een goede bekende van Reid. Bigelow, overheidsaannemer, ontving enkele van de overheidscontracten van AATIP, en heeft de afgelopen jaren openlijk gesproken over zijn mening dat buitenaardse bezoekers de aarde bezochten. Ooit bezat hij de Skinwalker Ranch (Utah), trefpunt voor UFO-adepten. Reid verkreeg steun van politici die bezorgd waren over de nationale veiligheid. AATIP moest o.a. zorg dragen voor UAP-onderzoek met als belangrijkste motivatie dat een buitenlandse mogendheid bijzondere technologieën hadden ontwikkeld die de VS mogelijk bedreigden.” Bijkomstigheid was dat de onthulling van AATIP tevens een geloofwaardheidsboost kon geven aan UFO-theoretici, die reeds langer wezen op openbare verklaringen van militaire en civiele piloten die fenomenen beschrijven die voor de hand liggende verklaringen tarten, en zou de vraag kunnen voeden voor meer transparantie over de reikwijdte en bevindingen van de inspanningen van het Pentagon. AATIP richtte zich o.a. op ‘sci-fi klinkende concepten’ als ‘warp-drives’ en onderzocht inderdaad de UAP-verslagen van piloten, d.m.v. interviews, maar nadat er van een dreigende situatie voor de nationale veiligheid geen sprake bleek, beëindigde het Pentagon AATIP in het tijdsbestek van 2012. Elizondo vertrok enigszins gefrustreerd, nam ontslag bij defensie en sloot zich aan bij TTSA.

AATIP o.l.v. Elizondo, zelf niet onbesproken, beschreef tientallen UAP-getuigenissen, waarin verklaard werd met objecten van doen te hebben die over capaciteiten beschikken die veel verder gaan dan wat, op dat moment, technisch mogelijk werd geacht. Maar naar Elizondo’s mening leek de militaire leiding niet gealarmeerd door de potentiële dreiging, men nam deze objecten niet serieus. “Als een Russische bommenwerper in de buurt van Californië komt, is dat overal in het nieuws”, aldus Elizondo: “Deze [UAP’s] komen in de lucht boven onze faciliteiten. Er gebeurt niets.” Elizondo meende dat “er wel degelijk voldoende geloofwaardig bewijs is van UAP’s dat aantoont dat er exotische technologieën bestaan die een revolutie teweeg kunnen brengen in de menselijke ervaring.” En een enkel detail kwam naar buiten, op een persconferentie voor TTSA verklaarde Elizondo ooit: “Ze [UAP] vertoonden geen openlijke vijandigheid”, en “Maar iets onverklaarbaars wordt altijd als een potentiële bedreiging beschouwd totdat we zeker weten dat dit niet het geval is.”

Elizondo startte zijn campagne bij TTSA door drie VAULT video’s, de bekende ‘Flir1, GoFast en Gimbal’ uit te geven. De ‘Virtual Analytics UAP Learning Tool’ (VAULT), is een openbare database van UFO-waarnemingen, die UFO-meldingen analyseert en authenticatie verstrekt (meeste meldingen zijn verkregen via vrijgegeven overheidsmateriaal). Elizondo’s motief was het ‘licht werpen op AATIP‘. Destijds werd in o.a. het NYT-artikel wel de schijn opgewekt alsof het drietal fragmenten door het Pentagon zelf vrijgegeven waren, zie dit artikel. Maar in 2019 werd pas door het Pentagon de authenticiteit van de video’s bevestigd. En de Amerikaanse regering/DoD ondernam vervolgstappen, er werd meer informatie gegeven, en in 2020 werd bekend dat men geheime congreshoorzittingen organiseerde met de piloten die betrokken waren bij de incidenten, gericht op het begrijpen van potentiële bedreigingen voor vliegers. En eind 2020 werd in navolging van AATIP, de UAPTF opgericht.

Imago TTSA, een ‘nieuwe reputatie’ van het militair-industrieel complex
Tegen dit licht bezien kan het imago van een jong bedrijf, bestaande uit UAP-adepten, die erop gebrand zijn via gedegen onderzoek en transparantie het publiek te informeren zich bij TTSA makkelijk vervormen tot het beeld van activiteitenontplooiing van het kaliber ‘intelligence operation’. De teamleden zijn veelal afkomstig uit overheidsinstanties gelieerd aan het militair-industrieel complex en in het kielzog de inlichtingendiensten. Het publiek was middels de artikelen in de NYT en Politico van 16 december 2017 al warm gemaakt voor grote onthullingen over UAP’s. Wat volgde was een tsunami aan aandacht. De situatie, dat het beeldmateriaal uitgebracht was door TTSA, en niet door het Pentagon, plus dat de verhalen louter van defensiepersoneel kwamen zorgde wel voor de nodige confusie en kritische geluiden maar deze confusie werd toch enigszins ondergesneeuwd. Echter, doken er meer en meer artikelen op die het imago van TTSA in de richting van een strak geregisseerd en gecontroleerd informatieplatform van de overheid of zelfs een ‘psychological operation’ (psyop)’ duwde. Al met al, aldus TheDrive, en dat onderschrijf ik ten stelligste, kan Tom DeLonge’s TTSA een bijzondere startup zijn die zijn niche kennelijk gevonden heeft in UAP-onderzoek, maar doemt tegelijkertijd het beeld op van de Amerikaanse regering i.s.m. het militair-industrieel complex, die achter de schermen een type NGO opzet, die er baat bij heeft de publieke opinie rondom UAP’s dusdanig te bewerken al naar gelang het hun uitkomt. Rogoway van TheDrive verwoordt het m.i. zeer treffend, en stelt: “Let me put this another way, explanations as to why powerful people with deep roots in the U.S. government’s national security apparatus helped Tom fulfill his vision could satisfy the most ardent UFO fanatic, just as they could satisfy the most hardline skeptic. It is literally a choose your own adventure novel in that regard, at least at this point in time.

Officiële bevestiging van de Skunk Works-bijeenkomst met Tom DeLonge
Tom DeLonge heeft van meet af aan gesteld dat hij voor de oprichting van TTSA zijn plannen ontvouwd heeft op een heimelijke bijeenkomst, in een ‘pitch’, op uitnodiging en geregeld via een anoniem gebleven ’tussenpersoon’, bij Lockheed’s Skunk Works, gevestigd in Californië. De site TheDrive/WarZone verkreeg in 2019 een officiële bevestiging van Skunk Works over deze ontmoeting. Skunk Works stelt dat op een werknemersfeest DeLonge uitgenodigd was en daar zijn plannen mocht ontvouwen. In die pitch benadrukte DeLonge, en ik citeer: “The military industrial complex has been painted in a very bad light over the years, with its image being degraded massively within the public sphere, and especially among millennials.” DeLonge trachtte destijds de instanties ervan te overtuigen dat hij deze negatieve beeldvorming kan ombuigen en een nieuwe perceptie kan creëren. Zo, aldus TheDrive, neigt TTSA naar een “non-governmental information platform that sits somewhere between credible and questionably credible and that can work to directly mold the public’s perception of the UFO phenomena and defense-industrial complex.”

De bal ging aan het rollen, en wat volgde waren een aantal geheime bijeenkomsten van DeLonge met hooggeplaatste functionarissen en managers uit het militair-industrieel complex en de inlichtingendiensten. DeLonge werd informatie en ook gekwalificeerd personeel aangereikt vanuit deze organisaties. Binnen TTSA werd elk stukje informatie verder nauwkeurig gewogen en besloten welke deeltjes vrijgegeven zouden worden. En zo, aldus Rogoway, werd DeLonge a.h.w. gekroond tot een ‘punkrock King Arthur van de UFO-gemeenschap’. Hij omgaf zich met extreem invloedrijke en uiterst gekwalificeerde personen. En dit invloedrijk netwerk van DeLonge en zijn gevolg heeft de UFO-gemeenschap van ‘lachertje’ nu tot ‘mainstream’ gemaakt.

Maar wiens narratief horen we nu? Ook al meent de leiding van TTSA dat hun eigen motieven zuiver zijn, dan nog blijft het feit staan dat het fundament onder TTSA grotendeels gecreëerd is door middel van informatie en gekwalificeerde personen uit overheidsinstanties als defensie, inlichtingendiensten, universiteiten, overheidsaannemers, waaronder mensen met hoge security clearances. Echter, ongeacht of TTSA opgezet is voor desinformatiedoeleinden of juist om nieuwe onthullingen omtrent UAP’s te doen, het uitgedragen narratief is zonder meer dat van de Amerikaanse overheid. Anderzijds, mocht een (deel) van DeLonge’s claims, uitspraken enz. onjuist of onvolledig zijn, dan trekt dit uiteraard alles wat TTSA doet in twijfel. Echter na Skunk Works’ bevestiging over de bijeenkomst met Tom DeLonge, is duidelijk dat DeLonge niet liegt over de TTSA’s start. Ook pleit voor TTSA als zelfstandige organisatie enkele uitspraken van Stephen Justice, voormalig topleidinggevende Skunk Works Aerospace, die zich bij TTSA heeft aangesloten. Skunk Works heeft TheDrive gemeld dat Justice en zijn projecten – waaronder zogenaamd het bouwen van exotische voortstuwingssystemen – totaal los staan van Skunk Works.

Interview George Knapp, ‘Don’t mention the UFO’s’
Hieronder een beknopte samenvatting van een deel van het interview dat Tom DeLonge gaf aan de Amerikaanse journalist/interviewer George Knapp in 2016, in Coast To Coast AM. In die periode werkte DeLonge hard aan zijn multimedia en infotainment platform waarin ruimtevaart, wetenschap, paranormale kwesties en UFO’s centraal zouden komen te staan. In het interview spreekt DeLonge vrijuit over het bijzondere avontuur dat hij aanging met deze startup, en het narratief van een gedreven, naar waarheid zoekend persoon doemt op. Hieronder een selectie uit het interview, een indruk hoe Tom DeLonge te werk is gegaan en enkele opmerkelijke uitspraken en gebeurtenissen rondom TTSA. Zie hier het interview.

Tom DeLonge’s ‘Risky business’, “Don’t mention the UFO’s”, en de pitch
George Knapp vraagt zich af hoe DeLonge, als ex-rockmuzikant ooit op het idee gekomen is geld te gaan verdienen met zo een bijzondere startup als TTSA en hoe zo iemand als hij ooit met mensen uit de hoogste gremia van Amerikaanse overheidsinstanties, i.d. inlichtingendiensten, het leger en de ruimtevaart, in contact kon komen. Hoe dacht DeLonge zijn verhaal over de start van TTSA ooit geloofwaardig neer te kunnen zetten? DeLonge stelt inderdaad dat TTSA, de documentaires, de boeken enz., omvangrijke en ook kostbare projecten waren maar dat dit alles tot stand kon komen daar hij uiterst voorzichtig te werk is gegaan. Zowel met het contacteren van de juiste personen, als de selectie van informatie en de goede onderwerpen is hij immer met de grootste omzichtigheid en discretie te werk gegaan. DeLonge meent dat zijn manier van werken, en in de documentaires zal dat allemaal duidelijk worden, een groep mensen overtuigd heeft hem in vertrouwen te nemen. DeLonge stipt dan ook aan dat de bal flink aan het rollen is gebracht door een uitnodiging voor een bijeenkomst bij, wat later zal blijken, Lockheed’s Skunk Works zal zijn. DeLonge krijgt de kans om geintroduceerd te worden aan het hoofd van Skunk Works, en ontvouwt hem zijn plannen, ik citeer: “I [TDL] just said, hey, I have an idea for a project, and this project, I think if it’s done correctly, will reverse the cynicism that people have about government and what people have about the, frankly, the military industrial complex.” Daarbij benadrukt DeLonge dat het woord ‘UFO’ niet gevallen is.”

You don’t mention UFOs”
DeLonge benadrukt dat het woord UFO door hem in zijn pitch bij al zijn ontmoetingen met de hoge functionarissen en wetenschappers niet gebruikt wordt, ik citeer TDL:You don’t mention UFO’s. Don’t even do that, ‘cause you’ll get kicked right out of the door.” Toch moet DeLonge de personen die hij spreekt duidelijk maken dat het hem menens is dat hij UAP’s wil gaan onderzoeken. DeLonge gooit het over een andere boeg, hij neemt een vlucht voorwaarts en stelt dat jongere generaties door al hun toegang tot massa’s  aan  informatie niet meer open staan voor al die verhalen over exotische machines en projecten. Dit komt deels voort uit het feit dat ze menen toch niet de waarheid boven tafel te krijgen. Bovendien willen jongeren inmiddels hele andere dingen, duurzaamheid, klimaat, kortom prangender zaken krijgen voorrang, en jongeren verkiezen bv Tesla boven Skunk Works. Echter, aldus DeLonge tegen zijn contacten, ‘ help mij jullie te helpen’. DeLonge meent stellig dat hij het tij kan keren met TTSA. En dat door TTSA jongeren het idee zullen krijgen dat er wel degelijk serieuze projecten in de UAP-business rondgaan. [Hierbij een kanttekening van TheDrive/Warzone bij het artikel van 5 juni 2019: wat er exact besproken is tijdens de Skunk Works meeting is onbekend. Alleen dat het plaatsvond.] DeLonge stuurt vervolgens documenten rond die later deel zullen uitmaken van zijn boek ‘Sekret Machines’ en vervolgt zijn tocht langs o.a. de CIA en NASA. DeLonge ook geïntroduceerd aan generaal-majoor W. McCasland, iemand die volgens DeLonge absoluut bepalend is geweest voor de koers van TTSA.

UFO-vorm wolkendek ‘pilots hole’, credits; wikimedia commons

In het interview met Knapp vertelt DeLonge uitgebreid over de ontmoetingen met de verschillende overheidsfunctionarissen. DeLonge hoort bijzondere verhalen aan, ervaringen die mogelijk een potentiële bedreiging voor de nationale veiligheid vormden, en/of met onverklaarbare lucht/waterfenomenen of exotische technologie van doen hadden, dit alles kon militairen c.q. ambtenaren voor lastige zo niet onmogelijke dilemma’s stellen. Als voorbeeld noemt DeLonge het spraakmakende verhaal dat er tijdens de duur van de Koude Oorlog er een onbekende ‘levensvorm’opdoemde die mogelijk de nucleaire installaties in een ‘klaar om te vuren’ stand gezet hadden. Met het gevaar dat de Russen terug zouden vuren werd er in het uiterste geheim overlegd tussen de VS en de voormalig Sovjet-Unie, opdat deze levensvorm geen kans zou krijgen een catastrofe te veroorzaken. Hier moest, aldus DeLonge, een ‘cover-up’ verhaal voor komen, een narratief, opdat er eerst onderzoek gedaan kon worden alvorens men het publiek zou informeren. DeLonge is er van overtuigd dat al de personen die hij ontmoet via gen. McCasland, handelden uit oprechte intenties, het landsbelang stond voorop. Dat hij als ‘pion’ gebruikt zou kunnen worden via TTSA, zoals Knapp stelt, gaat DeLonge niet in mee. Als reden geeft DeLonge de formele manier waarop TTSA geïnformeerd wordt. DeLonge wil het publiek slechts overtuigen waarom bepaalde UAP-zaken nooit aan het daglicht zijn gekomen, en ziet het niet als zijn doel het publiek ervan te moeten overtuigen dat UAP’s echt zijn.

Fragmentatie is troef
DeLonge benadrukt in het interview met Knapp dat McCasland hem met hoge functionarissen van allerlei verschillende overheidsinstanties in contact bracht maar dat hij zeker niet de indruk had te maken hebben met een soort besloten groep die continu met elkaar in contact stond. Er was geen sprake, zo stelt hij, van een Majestic 12 type groep (stuurde desinformatie rond tijdens de Koude Oorlog), geen ‘schaduwregering’. Er is meer sprake van gefragmenteerd onderzoek. Een inlichtingendienst als de CIA of de DIA (Defense Intelligence Agency) bekijkt en onderzoekt meldingen van ongewone situaties. Bij militaire R&D onderzoeksafdelingen, zoals bv van het National Reconnaissance Office of het Air Material Command onderzoeken en ontwikkelen R&D medewerkers datgene wat, aan de hand van inlichtingen, van hun gevraagd wordt. En er is dan een kleine groep die deze informatie van alle kanten krijgt en in de gaten houdt. Knapp benadrukt uiteindelijk nogmaals zijn bedenkingen over het feit dat een voormalig rockmuzikant, mag beschikken over uiterst gevoelige informatie, in contact komt met topfunctionarissen van inlichtingendiensten enz. Echter DeLonge meent dat de groep mensen met wie hij samenwerkt wel degelijk er naar snakt om meer openheid van zaken te geven.

UAP, still uit USS Nimitz, 2004, credits; US DOd

Niets is wat het lijkt

Tom DeLonge is creatief en gepassioneerd bezig met TTSA, zo blijkt wel uit alle projecten. En het is zeker een prestatie dat projecten als Unidentified en Sekret Machines (deze boeken zijn m.i. een fraai vertelde verzameling van zeer bijzondere verhalen) van de grond zijn gekomen. Echter, los van DeLonge’s persoonlijke passies, is een kritische blik belangrijk. De VS heeft er, zo blijkt uit de historie, een gewoonte van gemaakt om UFO-fenomenen te gebruiken voor hun eigen belang, en die belangen waren niet allemaal even legaal, dit is een feit, zie hier. Motieven, dienen zich aan in een range, varierend van complete onthullingen rondom UAP’s, tot aan het conditioneren van het (inter)nationaal publiek, of het rondstrooien van desinformatie om bijvoorbeeld illegale programma’s te ondersteunen (en dit ongeacht de aard en herkomst van technologie, geavanceerd of ‘buitenaards’). Hierbij moet opgemerkt worden dat het luchtruim zich meer en meer vult met steeds modernere (on)bemande toestellen, al dan niet uitgerust met wapens, UCAV’s, hypersonische wapens enz. De militarisatie van het luchtruim c.q. de ruimte is in volle gang. Zeer exotische technologie, experimenteel of al operationeel, i.i.g. baanbrekend kan best een poosje een goed cover-up verhaal gebruiken. Geopolitieke en competatieve machtsblokken zitten nooit stil, zie hier. Dis alles resulterend in een cocktail die een boost betekent voor (clandestiene) wapenhandel, R&D en geheime, militaire operaties.En dan gaat het niet (meer) over UAP’s maar over wie de meest geavanceerde toestellen kan bouwen.

Tenslotte, het blijft lastig te bevatten dat de Amerikaanse regering, via een aantal contactpersonen, hun meest gevoelige informatie zomaar weg zou laten sijpelen aan iemand die in een vorig leven rockmuzikant was, en die zich vervolgens in paranormale activiteiten stortte. Veel journalisten hebben reeds geprobleerd een tipje van de UAP-sluier c.q. geheime militaire projecten op te lichten maar allen kwamen met lege handen te staan. En DeLonge daarentegen zou binnen vrij korte tijd zich hebben kunnen omringen met de meest briljante wetenschappers en de meest invloedrijke personen uit het militair-industrieel complex. Hierbij uiterst gekwalificeerde laboratoria, als het Lincoln Laboratorium, passerend. DeLonge’s claims dat deze topfunctionarissen hem steunden, deuren voor hem openden na het horen van zijn ‘pitch’ is ongekend. Maar misschien is dit juist wel het hele idee erachter, dat iedereen die dit tot zich door laat dringen enigszins confuus blijft. De informatie bij TTSA blijft zo voortleven in een soort ‘grijze zone’, door de tijd heen blijft de geloofwaardigheid a.h.w. ‘in de lucht’ hangen, tot het moment komt dat het publiek het gaat accepteren als zijnde harde feiten. Het waarom machtige, invloedrijke mensen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten, het leger iemand als DeLonge hielp zijn visie te vervullen, vereist een heel aparte dynamiek tussen twee totaal verschillende werelden. Mocht DeLonge slechts een pion in een spel zijn dan zou in ieder geval verklaren waarom hij al deze elite-wetenschappers en managers ‘om’ zijn vinger wond. Of toch, is het zoals DeLonge zelf stelt, en leidt hij on met TTSA daadwerkelijk het nieuwe tijdperk in van fantastische technologische realisatie die onze samenleving, en mogelijk zelfs ons bewustzijn, op zijn kop kan zetten of veranderen. In het eerste geval zouden we niet veel meer moeten aannemen van TTSA, en in het laatste geval is het nog even geduld hebben op nieuwe onthullingen en/of het aankomend UAP-rapport. Bronnen: TheDrive/WarZone, Politico, FlyingMag, The Debrief, Popular Mechanics, Explorescu, Reuters e.a.

Share

Comments

 1. Monique zegt

  Tom DeLonge is een rare snijboon. https://matthewoneil.medium.com/tom-delonge-is-a-scam-artist-98bf2274c37a
  Hij zal er wel dik aan verdiend hebben.

 2. Angele van Oosterom zegt

  Avi Loeb + ‘Oumuamua = UAP, Loeb doet zijn duit in het UAP-zakje en denkt er het zijne van;

  “The Pentagon is about to deliver a report to Congress stating that some unidentified aerial phenomena (UAP) are real but that their nature is unknown. If UAP originated from China or Russia and were a national security risk, their existence would have never been revealed to the public. Hence, it is reasonable to conclude that the U.S. government believes that some of these objects are not human in origin. This leaves two possibilities: either UAP are natural terrestrial phenomena or they are extraterrestrial in origin. Both possibilities imply something new and interesting that we did not know before. The study of UAP should therefore shift from occupying the talking points of national security administrators and politicians to the arena of science where it is studied by scientists rather than government officials.”

  https://www.scientificamerican.com/article/a-possible-link-between-oumuamua-and-unidentified-aerial-phenomena/#

Speak Your Mind

*