23 april 2024

Overstromingen in West-Europa vanuit de ruimte in beeld gebracht

Credit: contains modified Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

De hevige overstromingen die plaats hebben gevonden en die nog steeds plaatsvinden in Nederland, België en Duitsland, zijn ook vanuit de ruimte zichtbaar. Met de Europese Copernicus Sentinel-1 aardobservatiesatelliet zijn op 3 én 15 juli de rivieren in West-Europa met radar waargenomen en op bovenstaande afbeelding zie je in rood de verschillen: dat zijn de overstroomde gebieden, met name bij de Maas en Rijn. Dankzij die radar kan Sentinel-1 dwars door het wolkendek heen kijken en de toestand op het land zien. De gegevens van Sentinel worden doorgegeven aan de hulpdiensten. Bron: ESA.

Share

Speak Your Mind

*