13 juli 2024

Die radarreflecties bij de zuidpool van Mars zijn vermoedelijk van klei en niet van water

De gekleurde stippen zijn de plekken waar op radarbeelden van de Mars Express heldere reflecties zijn gevonden. Credit: ESA/NASA/JPL-Caltech.

In 2018 dachten Roberto Orosei (Istituto Nazionale di Astrofisica in Italië) en z’n team dat heldere reflecties zichtbaar op radarbeelden van de zuidpool van Mars gemaakt met de Europese Mars Express orbiter wezen op ondergrondse meren met water. Maar drie onafhankelijke onderzoeken van de gegevens van de radarbeelden en laboratoriumexperimenten, waarbij een koude omgeving werd nagebootst, laten zien dat die reflecties vermoedelijk niet veroorzaakt worden door water, maar door… klei. En daarmee lijken die reflecties hetzelfde lot te zijn beschoren als dat van de zogeheten ‘recurring slope lineae’, die in 2015 werden onderzocht met NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) en waarvan toen werd gedacht dat die strepen werden veroorzaakt door stromend water. Later onderzoek door MRO’s HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) camera wees uit dat vallend zand vermoedelijk de producent van de strepen was. En nu dus die ondergrondse meren, die vermoedelijk geen water zijn, maar klei. Het lijkt erop dat het te koud in de grond onder de ijskap van Mars is om daar water in vloeibare vorm te laten bestaan, zelfs als het water vermengd zou zijn met perchloraten, een soort zoutverbinding. Men denkt daarom dat de reflecties worden veroorzaakt door smektieten, een soort klei die overal op Mars voorkomt. Bron: NASA/JPL.

Share

Speak Your Mind

*