28 mei 2024

Connectie gevonden tussen het leven op aarde en supernovae

Credit: H. Svensmark/DTU Space

Er blijkt een duidelijke connectie te bestaan tussen het leven op aarde en supernovae die in de nabijheid van het zonnestelsel zijn geëxplodeerd. Deens onderzoek aan organische materialen in sedimenten van de zeebodem laten zien dat er afgelopen 3,5 miljard jaar, en dan in het bijzonder de laatste 500 miljoen jaar, een duidelijke link tussen die twee is. Henrik Svensmark (Technical University of Denmark) en z’n team hebben het onderzoek uitgevoerd en de resultaten ervan staan in dit artikel, dat verschenen is in Geophysical Research Letters (2022). Svensmark kennen we nog van z’n eerdere onderzoek bijna een decennium geleden, waarin hij stelde dat er een verband is tussen kosmische straling en wolkenvorming. De Denen zijn verder gaan onderzoeken in monsters van de zeebodem en hebben daarbij met name gekeken naar de verhouding van koolstof-12 en koolstof-13 in pyriet (FeS2), hetgeen een maat is voor de hoeveelheid organische stoffen.  Als organische stoffen in sedimenten terechtkomen verhoogd dat de productie van zuurstof en dat is de essentiële basis voor het onstaan van compleze levensvormen.

Kosmoklimatologie. Credit: NASA/CERN/KNMI

Supernovae zijn bronnen van kosmische straling, hoogenergetische deeltjes zoals protonen, die bij de aarde kunnen reageren met de deeltjes in de atmosfeer en die dan volgens de theorie van de kosmolklimatologie kunnen zorgen voor de groei van aerosolen, die op hun beurt weer voor wolkenvorming kunnen zorgen. De onderzoekers denken dat supernovae zorgen voor een afkoeling van het klimaat op aarde en dat daardoor de temperatuursverschillen tussen de polen en de evenaar groter worden. Grotere temperatuursverschillen leiden tot krachtiger winden en sterkere stromingen in de oceaan, hetgeen op haar beurt weer leidt tot het beschikbaar maken van meer voedingsstoffen voor biologische systemen. Tussen de gemeten hoeveelheden organische materialen in de sedimenten en de frekwentie van opgetreden supernovae in de afgelopen half miljard jaar heeft men nu een duidelijk verband gevonden. Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*