16 juli 2024

Is er nou wel of geen vloeibaar water onder de zuidpool van Mars?

Ja wat is het nou? Credit: Phys.org.

Ik lees twee dagen achter elkaar berichten over de aanwezigheid van vloeibaar water onder de zuidpool van Mars die diametraal tegenover elkaar staan – zie de koppen hierboven. De ene beweert dat er géén water onder die ijskap zit, de ander dat er wèl water onder zit. Nou verschillen wetenschappers wel vaker van mening en dat is alleen maarf uitstekend, maar het frappante in dit geval is dat beide conclusies gebaseerd zijn op waarnemingen verricht aan de zuidpool van Mars door één en hetzelfde instrument, namelijk de MARSIS [1]Het staat voor de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding subsurface sounding radar aan boord van ESA’s Mars Express ruimteverkenner. Het draait allemaal om heldere reflecties die zichtbaar op radarbeelden van de zuidpool gemaakt met de Mars Express, die wezen op ondergrondse meren met water, zo bleek in 2018. Augustus vorig jaar kwam daar al een reactie op: nee het is geen water, maar het is klei die zorgt voor de reflecties. En nu dus opnieuw een welles-nietes discussie, twee dagen na elkaar, hieronder kort de conclusies:

  • In het vakartikel The Basal Detectability of an Ice-Covered Mars by MARSIS, verschenen in Geophysical Research Letters (2022), komen Cyril Grima (University of Texas Institute for Geophysics) en z’n collega’s op grond van de MARSIS waarnemingen tot de conclusie dat de reflecties die eerder werden gezien onder de zuidpool van Mars veroorzaakt worden door vulkanisch gesteente, dat onder het ijs gelegen is.  Daarbij baseren ze zich op andere vulkanische vlaktes op Mars, die ook van die reflecties laten zien. Om vloeibaar water onder het ijs te hebben is een zeer zoute omgeving nodig én een lokale warmtebron en beiden ontbreken daar, aldus Grima et al.

    Voorstelling van de Mars Express. credit: ESA/ATG medialab; Mars: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

    Bron: Phys.org.

  • Elisabetta Mattei et al daarentegen komen in het vakartikel Assessing the role of clay and salts on the origin of MARSIS basal bright reflections, verschenen in Earth and Planetary Science Letters (2022), tot een tegenovergestelde conclusie: er zou tussen de korrels van ijs of van het sediment onder de ijskap van de zuidpool van Mars zout water zitten, een soort pekelwater. Onder de ijskap van de Zuidpool op aarde zijn ondergronds ook vloeibare meren aangetroffen, dus dat laat zien dat dergelijke meren kunnen bestaan, óók als de temperatuur onder het smeltpunt van ijs ligt. De zouten op Mars zouden opmerkelijke antivrieseigenschappen hebben, zodat water tot wel -75 °C vloeibaar zou kunnen blijven. Bron: Phys.org.

Afijn, hier zullen we vast nog wel op terugkomen.

Voetnoten

Voetnoten
1 Het staat voor de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding
Share

Speak Your Mind

*