26 mei 2024

Gaat het Galileo-project in 2022 voor een doorbraak zorgen in de studie naar UAP’s?

In 2022 is er een vrij radicale ommezwaai in de aanpak van het Amerikaanse onderzoek naar UAP’s -unidentified aerial phenomena – te verwachten, zo stellen enkele vooraanstaande wetenschappers en deskundigen vast naar aanleiding van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van ongeïdentificeerde luchtfenomenen. In 2021 verkregen UAP’s reeds de nodige aandacht van de Amerikaanse federale overheid en de wetenschappelijke gemeenschap. Zie bv deze AB/Recap.

Credit: Christian Plass/Pixabay

Er werd o.a. door defensie een nieuwe onderzoeksgroep opgericht die de UAP Task Force moest vervangen, en in juni verscheen er een rapport van defensie en de inlichtingendiensten m.b.t. UAP’s en hun identificatie. In 2022 echter zal het UAP-onderzoek next-level worden getild daar wetenschappelijke theorieën met betrekking tot UAP-kenmerken en prestaties daadwerkelijk getest gaan worden. Dit zal o.a. gebeuren met behulp van het zogenoemde ‘Galileo-project’. Experts stellen dat hiermee echt een nieuwe fase in UAP-onderzoek is aangebroken. De website Space.com deed recent een rondvraag onder een aantal onderzoekers die in hun werk te maken hebben of krijgen met UAP’s. Zij meenden dat er met deze nieuwe aanpak nog meer dynamiek in het onderzoek gaat komen. Hieronder een beknopte samenvatting van wat er op het gebied van onderzoek naar UAP’s te verwachten valt in de loop van dit jaar, ingedeeld in een viertal onderwerpen, te weten; UAP-apport/AOIMSG, Galileo-project/UAP’s, ‘Menselijke tijdreizigers’, en het coördinatie-probleem rondom UAP’s.

UAP-rapport, onderzoeksgroep
In juni 2021 bracht het Amerikaanse leger en de inlichtingengemeenschap een rapport uit over UAP’s. Het rapport volgde op aandringen van het Amerikaanse congres om een formeel bureau op te richten om een​ ‘gecoördineerde inspanning’ te leveren voor het verzamelen, documenteren en analyseren van gegevens m.b.t. waarnemingen van UAP’s. “Onze nationale veiligheidsinspanningen zijn afhankelijk van suprematie vanuit de lucht, en deze verschijnselen vormen een uitdaging voor onze dominantie over de lucht. Het tijdig waarnemen van UAP’s is van cruciaal belang om onze strategische voorsprong te behouden en onze natie veilig te houden”, stelde senator Kirsten Gillibrand op 10 december 2021, bij de aankondiging van de opname van haar UAP-amendement in de National Defense Authorization Act (NDAA22) van $ 768,2 miljard voor het fiscale jaar 2022, die op 27 december door president Joe Biden werd ondertekend.
De nieuwe onderzoeksgroep, gezeteld binnen het Pentagon, zal de ‘Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’ gaan heten – als opvolger van het UAPTF – maar zal zich niet expliciet richten op het zoeken naar buitenaards leven. De groep zal worden belast met het leveren van een volledig spectrum van informatie, evenals wetenschappelijke en technische beoordelingen met betrekking tot UAP’s. Een van de verantwoordelijkheden van deze nieuwe onderzoeksgroep zal zijn om een ​​plan te implementeren om “wetenschappelijke theorieën met betrekking tot UAP-kenmerken en prestaties te testen”, zo stelde senator Gillibrand in deze verklaring. De focus ligt vooreerst op het bouwen van UAP-spotting hardware en de stationering van deze spullen.

Galileo-project Credits; Harvard

UAP’s en het Galileo-project
Mark Rodeghier, wetenschappelijk directeur van het Center for UFO Studies in Chicago stelt dat er een grote ontwikkeling volgt in 2022 m.b.t. UFO-detectie; “De inspanning om het UFO-fenomeen in het veld in realtime te detecteren, te volgen en te meten, is onlangs een nieuwe fase ingegaan. De technologie is beter geworden, softwaretools zijn verbeterd en de huidige interesse in UFO’s heeft nieuwe, gekwalificeerde professionals aangetrokken.” Rodeghier voegt er aan toe; “Hoewel men niet kan voorspellen hoe snel we nieuwe, fundamentele kennis over UAP/UFO’s zullen opdoen, geloof ik dat deze inspanningen zeer waarschijnlijk zullen slagen en UFO-onderzoek op een nieuw fundament van betrouwbare, fysieke gegevens zetten. En als gevolg daarvan zullen we nog meer bewijs hebben dat het UFO-fenomeen echt is en wetenschappelijk bestudeerd kan worden.” Een aankomend initiatief, het Galileo-project, zal zoeken naar buitenaardse apparatuur in de buurt van de aarde. Een doel van het project is om de aard van interstellaire objecten te identificeren die niet op kometen of asteroïden lijken, denk bijvoorbeeld aan ‘Oumuamua, het eerst bekende instellaire object in ons zonnestelsel. Het tweede doel richt zich specifiek op UAP’s m.b.t. de (inter)nationale veiligheid. Projectleider is professor Avi Loeb, astronoom aan de Harvard Universiteit. Loeb stelt: “De gegevens van het Galileo-project zullen voor het publiek toegankelijk zijn en de wetenschappelijke analyse ervan transparant zal zijn.” En vervolgt; “Het Galileo-onderzoeksteam omvat meer dan 100 wetenschappers die van plan zijn om het eerste telescoopsysteem van het project in het voorjaar van 2022 op het dak van het Harvard College Observatory te monteren. Loeb: “Het systeem zal continu video en audio van de gehele lucht opnemen in de zichtbare, infrarood- en radiogolven, en ook interessante objecten volgen. Algoritmen voor kunstmatige intelligentie zullen vogels onderscheiden van drones, vliegtuigen of iets anders. Zodra het eerste systeem succesvol zal werken, zal het Galileo-project er kopieën van maken en ze op veel geografische locaties verspreiden.”

Artistieke impressie van de interstellaire planetoïde `Oumuamua

‘Menselijke tijdreizigers’
Michael Masters, hoogleraar antropologie aan de Montana Technological University heeft een heel eigen kijk op UAP’s en is opgetogen over de groeiende aandacht voor de objecten en zijn geprefereerde theorie. Masters stelt: “Een buitenbeentje onder de UAP-theorieēn, dat desalniettemin wel de nodige aandacht trekt binnen de wetenschappelijke gemeenschap, is de mogelijkheid dat UFO’s eigenlijk menselijke tijdreizigers zijn.” Masters is de auteur van het boek  ‘Identified Flying Objects ‘ uit 2019, waarin het uitgangspunt wordt onderzocht dat UFO’s en buitenaardse wezens eenvoudigweg onze verre menselijke afstammelingen kunnen zijn die het antropologische hulpmiddel van tijdreizen gebruiken om ons te bezoeken en te bestuderen, als leden van hun eigen evolutionaire verleden van mensachtigen. Masters waardeert het dat het UAP-onderwerp steeds serieuzer wordt genomen door een bredere groep van professionals op verschillende gebieden, en stelt; “Hoe meer we het stigma doen verdwijnen dat dit onderwerp al zo lang omgeeft, hoe sneller we de nuances van dit mysterieuze fenomeen kunnen gaan begrijpen. Dit zal hopelijk ook betekenen dat meer wetenschappers en geleerden het zullen gesprek blijven aangaan zonder angst voor vergelding of schaamte op hun bestaande onderzoeksprogramma, wat alleen maar kan helpen om onze kennis verder en sneller te vergroten. En dankzij de officiële erkenning van de realiteit van deze objecten kan het gesprek nu verschuiven van ‘Zijn deze echt?’ naar ‘Wat zijn ze, en van waar, of mogelijk wanneer, komen ze?”

Coördinatie onderzoeksgroepen

Robert Powell, een lid van de raad van bestuur van de Scientific Coalition for UAP Studies (SCU) in Austin, Texas laat zich uit over enkele belangrijke praktische problemen m.b.t. UAP’s en onderzoek. Powell stelt; “Momenteel is er een gebrek aan coördinatie tussen organisaties die betrokken zijn bij UAP-detectieapparatuur, maar dat kan dit jaar veranderen. Ik denk dat het in de loop van 2022 zal verbeteren.” Een aantal leden van het SCU in Austin is betrokken bij het Galileo-project en de organisatie heeft samengewerkt met verschillende andere groepen, waaronder UFODATA, het UFO Data Acquisition Project (UFODAP) en UAPx. Powell: ” UFODAP heeft al een werkend model dat op de markt is verkocht en redelijk geprijsd is in het bereik van $ 2.000 tot $ 5.000, afhankelijk van de gewenste accessoires.” En vervolgt; “Dit systeem is al gebruikt door een groep die bekend staat als UAPx om gegevens te verzamelen. Ons doel is om deze activiteiten zodanig te coördineren dat we een systeem gebruiken met gestandaardiseerde apparatuur om gegevens te verzamelen. Maar voordat dat gebeurt, moeten de groepen in kaart brengen wat die apparatuur precies probeert te meten en of het systeem dat doel kan bereiken.”
Kevin Knuth is universitair hoofddocent natuurkunde aan de Universiteit van Albany en vice-president van UAPx. (Zie ook deze AB over UAPx). Deze onderzoekers zijn van plan een netwerk van gedistribueerde sensoren uit te zetten die geïnteresseerde partijen lokaal kunnen hosten, om bij te dragen aan UAP-spotting. Knuth is van mening dat geregisseerde interactie tussen de groepen nuttig is maar pas in een later stadium. Knuth stelt: “Hoewel enige coördinatie tussen groepen nuttig kan zijn, vooral in de context van efficiëntie, weten we momenteel nog heel weinig over UAP’s. Dit betekent dat het potentieel voor ontdekking groter is als de groepen beginnen met onafhankelijk van elkaar te werken, verschillende apparatuur en procedures uit te proberen en op verschillende plaatsen te kijken.” En voegt eraan toe: “Naarmate lessen worden geleerd en de resultaten openbaar worden gemaakt, zullen de verschillende groepen apparatuur en procedures gaan gebruiken waarvan is aangetoond dat ze vruchtbaar zijn.” En: “Naarmate we meer leren over hoe we UAP’s het beste kunnen observeren en bestuderen, zal communicatie tussen groepen – gefaciliteerd door het delen van gegevens en het publiceren van resultaten – leiden tot verbeteringen in het algemeen. Dit is het voordeel van onafhankelijke wetenschappelijke studies.” Verder meldt Knuth dat de onderzoeksgroepen van plan zijn om peer-reviewed wetenschappelijke artikelen te gaan publiceren. Het resultaat zal een verdere vooruitgang zijn van de wetenschappelijke studies van UAP’s “terwijl het meer wetenschappers aanmoedigt en dwingt om betrokken te raken bij het bestuderen van wat wel eens een van de belangrijkste ontdekkingen in de menselijke geschiedenis zou kunnen zijn.” Bronnen; Space.com, Harvard, SCU, UAPx, Phys.org

Share

Comments

 1. Erik van der Veen zegt

  Hoop dat dit iets meer inzicht gaat geven.
  Ik hoop al jaren op één of ander nieuwsbericht waaruit onomstotelijk vast staat dat we bezocht worden door iets of iemand. Maar ik ben er zelf altijd wel sceptisch over, wat resulteert in een soort agnostische houding. Zo van “Misschien is het waar, misschien niet, maar zolang het niet bewezen is heeft het weinig zin om er rekening mee te houden in je doen en laten ”
  Dat gaat prima, maar het is natuurlijk toch wel voor een deel aan de hardcore believers te danken dat er nu een initiatief als dit van de grond komt. Zij strijden er al jaren voor en ik ben in ieder geval blij dat er niet meer zo lacherig over gedaan wordt.

 2. Jan Brandt zegt

  Hoi Angele,
  Jemig de pemig…..die zag ik niet aankomen, zeg…..of “dat we dat nog mogen meemaken” en zo zou ik nog wel meer “stomme verbazing spreekwoorden” uit mijn verbale mouw kunnen en willen laten rollen…..enne….ik wil mij bij deze van harte aansluiten bij hetgeen door de geachte vorige spreker is geschreven dat het zeer heugelijk is dat deze materie nu dan toch eindelijk uit dat lacherige leipo Man bijt hond sfeertje wordt gehaald.

  Het moge gevoegelijk bekend zijn dat ik alweer een tijdje geleden “een serieuze UAP-ervaring heb gehad” en dat ik daar ook een serieus blogje aan heb gewijd…..waarna ik een weekje later werd benaderd voor een “ludiek leipo optreden” in het tv-programma “Man bijt hand”….Nou ech nie!!!!
  Maarre…..blijkbaar gaat het roer dan toch radicaal om richting de terecht gewenste serieuze aanpak….en da’s mooi….da’s heel mooi!!
  Bedankt voor dit zeer wetenswaardige artikel!!!

  • Angele van Oosterom zegt

   Ja Jan, ooit moet er dan toch een dag of moment komen dat er meer duidelijkheid komt over deze mysterieuze zaken. Dan kan jij je verhaal opnieuw in alle ernst doen… en zullen er velen volgen! Nogmaals, het enige dat nu rest is het – geduldig – op de voet blijven volgen van de nieuw(st)e ontwikkelingen op dit gebied en deze verspreiden. Maar zeker nu, met de vele geavanceerde, technologische mogelijkheden op een keur aan gebieden, moet detectie, data-inzameling en analyse een fikse boost krijgen… Dank voor je reactie!

 3. Ik zou het jammer vinden als UAP´s en UFO´s na identificatie langzaam zouden uitsterven…..

 4. Er valt weinig resultaat te verwachten zolang onze fisici niet in staat zijn om een stabiele fusie of ook bolbliksem te produceren.
  Alleen het NIF te Livermore schijnt enigszins op weg te zijn,

Speak Your Mind

*