23 mei 2024

MilkyWay@home reconstrueerde het dwergstelsel dat de Orphan-Chenab sterrenstroom opleverde

Credit: Rensselaer Polytechnic Institute

Gisteren had ik het hier over de atlas die sterrenkundigen hebben gemaakt van de botsingen die ons Melkwegstelsel afgelopen pakweg tien miljard jaar heeft meegemaakt met satellietstelsels en bolvormige sterrenhopen. Die botsingen hebben geleid tot lange slierten van sterren, die dankzij hun snelheid en bewegingsrichting te traceren zijn tot het oorspronkelijke dwergstelsel of de bolhoop waar ze toe behoorden. Bij dat onderzoek, dat gebaseerd is op de waarnemingen die gedaan zijn met de Europese Gaia satelliet, keken ze naar 41 sterrenstromen, te vinden in de halo rondom de platte schijf van de Melkweg. Eén van die sterrenstromen is de zogeheten Orphan-Chenab Stream, een lange sliert van sterren die vlak langs de bekende Grote Magelhaense Wolk loopt, één van de satellietstelsels van de Melkweg. Die sterrenstroom is recent onderzocht met MilkyWay@Home, een project in het kader van burgerwetenschappen (Citizen Science), waarbij enthousiaste vrijwilligers over de hele wereld gegevens op hun computer analyseren.

Credit: Milkyway@Home

Dankzij die analyse zijn de sterrenkundigen erin geslaagd om een reconstructie te maken van het dwergstelsel, dat door de botsing en daarmee gepaard gaande getijdewerking met het veel grotere Melkwegstelsel lang geleden de Orphan-Chenab Stream heeft opgeleverd. Resultaat van het onderzoek is dat het oorspronkelijke Orphan-Chenab stelsel zo’n 20 miljoen zonsmassa’s zwaar moet zijn geweest. Slechts 1% daarvan was in de vorm van gewone materie, het overgrote merendeel was donkere materie. Met zo’n massa was het stelsel veel kleiner dan de huidige satellietstelsels rondom de Melkweg. Met Milkyway@Home wil men nu meerdere sterrenstromen gaan bekijken om zodoende meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis van onze Melkweg. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de Orphan-Chenab Stream, verschenen in The Astrophysical Journal (2022). Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*