25 mei 2024

Nieuw type neutronenster voorgesteld: kortlevende magnetische suprazware neutronensterren

Credit: CC0 Public Domain

Een tweetal sterrenkundigen – Arthur Suvorov en Kostas Glampedakis van Manly Astrophysics resp. de Universiteit van Murcia – is recednt gekomen met een voorstel voor een nieuw type neutronenster: kortlevende magnetische suprazware neutronensterren. We weten al decennia dat neutronensterren kunnen ontstaan als zware sterren aan het einde van hun leven komen, daarbij hun buitenlagen wegblazend in de vorm van een supernova, hun kern imploderend tot neutronenster. Knallen twee neutronensterren op elkaar dan kan je krijgen dat de massa van het ontstane object zwaarder is dan de zogeheten Tolman–Oppenheimer–Volkoff limiet, de theoretische bovengrens van de massa van neutronensterren, naar schatting zo’n 2,4 zonsmassa. Niet-roterende neutronensterren zouden boven die grens ineen moeten storten tot zwart gat, snel roterende neutronensterren zouden nog een poosje boven de grens kunnen bestaan. Maar nu komen Suvorov en Glampedakis met de stelling dat ook niet-roterende neutronensterren een poosje zwaarder de de TOV-limiet zouden kunnen bestaan. Dat vergt wel enkele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een zeer sterk magnetisch veld en specifieke massa’s en kerntemperaturen van de gefuseerde neutronensterren. Dergelijke magnetische suprazware neutronensterren, zoals ze door Suvorov en Glampedakis worden genoemd, zouden enkele jaren kunnen bestaan, alvorens toch in te storten tot zwart gat. Ze zouden een unieke signatuur hebben, bestaande uit snelle uitbarstingen van gammastraling en vervolgens röntgenstralen in de beginfase, en vervolgens snelle uitbarstingen van radiogolven wanneer het zwaartekrachtveld krimpt tot het punt als het tot een zwart gat begint in te storten. Het tweetal merkt verder op dat het detecteren van dergelijke signalen mogelijk moet zijn met huidige instrumenten en dat dit kan worden gedaan in combinatie met het zoeken naar zwaartekrachtgolven van neutronensterren. Hier het vakartikel over het hypothetische nieuwe soort neutronenster, verschenen in Physical Review D (2022). Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*