25 mei 2024

Mars heeft wellicht minder (grond)water dan we eerst dachten

Een grafische weergave van Mars, met zijn ijzige noordelijke laaglanden. Onderzoekers van UT Austin hebben een nieuwe wiskundig model ontwikkeld voor het voorspellen van grondwaterstanden op Mars. Credit: Oden Institute.

Nederland kleurt vandaag even oranje, maar ik ga het toch hebben over de rode planeet. Dat Mars heel lang geleden een grote oceaan had is al lang bekend. Een deel van dat water is er nog steeds, als grondwater en in bevroren toestand bij de polen. Ook is bekend dat Mars, net als de Aarde, tijdens het zogeheten Late Heavy Bombardment bestookt is door vele meteoren en dat die als meteorieten insloegen, wat resulteerde in het grote aantal enorme inslagkraters op het oppervlak van de Rode Planeet. Er wordt ook aangenomen dat deze gebeurtenis zijn noordelijke laagland heeft gecreëerd – een gebied zo groot dat het vanuit de ruimte zichtbaar is – waar een aanzienlijk stuk Marsland letterlijk lijkt te zijn afgesneden. Het inslagbekken Hellas Planitia – in het verleden vermoedelijk ontstaan tijdens de inslag van zo’n grote meteoriet – vormde toen de oceaan van Mars. Mohammad Afzal Shadab (Oden Institute en AT Austin) en z’n team hebben nu een model gemaakt om te kijken hoeveel grondwater er nog in de Marsbodem zit, dat resteert van die voormalige oceaan. Daarbij keken ze onder andere naar een verband tussen het noordelijk halfrond met z’n laagvlaktes en het meer bergachtige zuidelijke halfrond van Mars. De gedachte is dat de oceaan in de noordelijke laaglanden verbonden was (of “opgeladen werd”) door een grondwatervoerende laag op het zuidelijk halfrond. De resultaten van het onderzoek laten zien dat het gemiddelde opladen dat kan worden geleverd door de watervoerende onderlagen op het zuidelijk halfrond vele malen kleiner is dan eerdere schattingen van het opladen door neerslag en door aanvulling van watervoerende lagen. Hier is het vakartikel over het onderzoek aan het water op Mars, gepubliceerd en besproken tijdens de 53rd Lunar and Planetary Science Conference in maart dit jaar. Bron: Oden Institute.

Share

Speak Your Mind

*