23 september 2023

Ufo’s in de media, boek Taede Smedes, de UAP-hoorzitting en NASA’s UAP-onderzoek

Credit: Christian Plass/Pixabay

‘Ufo-gekte’ of ‘How the Pentagon started taking Ufo’s seriously’ zijn twee pakkende koptitels van meer recente artikelen uit resp. De Telegraaf en The New Yorker, die de stroom aan gebeurtenissen echoën rondom de onthulling van geheim Amerikaans defensieonderzoek naar ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Eng. UAP’s) in december 2017 in de New York Times. In dit blog wil ik een toelichting geven betreffende de huidige ontwikkelingen in de media, in boeken en op deze Astroblogs, inclusief enkele reacties hierover, rondom het Amerikaanse UAP-defensieonderzoek. De belangstelling voor UAP’s is altijd al fors geweest wereldwijd maar een ware stormvloed aan artikelen volgde op papier- en internetkranten n.a.v. dit betreffende artikel Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program‘ dat overigens niet alleen in de NYT, maar ook in de Washington Post verscheen. Vanuit de besloten gelederen van de Amerikaanse marine volgde twee jaar later, in september 2019,  een bevestiging dat de Amerikaanse marine daadwerkelijk over videomateriaal beschikt waarop UAP’s waargenomen worden. In april 2020 volgt de officiele vrijgave. (Gradisher zou later in een interview voor History Channel nog stellen dat deze video’s slechts een fractie zijn van de UAP-waarnemingen die de marine onderzoekt.) Het thema bleef broeien binnen de Amerikaanse betrokken overheidsinstanties. Het Amerikaans Congres, met name in de persoon van senator Marco Rubio (R-Fl.), (destijds) vice-voorzitter van de Senaat’s inlichtingencommissie (SIC), drong er bij alle betreffende instanties op aan om UAP’s serieus te nemen. En ja, op 28 december 2020 werd bekend gemaakt dat er binnen de, dan in werking getreden ‘Omnibus Spending Bill (zie commentsectie) een heus UAP-rapport zal moeten gaan verschijnen, en wel binnen 180 dagen na dato. Op 26 juni 2021 bracht het ODNI of (Office of the Director of National Intelligence het rapport uit over UAP’s, of zie deze Astroblog, waar gemengde reacties op kwamen. Voorzitter van het SIC, Mark Warner twitterde dat het rapport ‘niet eenduidig’ is, zie dit berichtje. Het rapport bevatte negen bladzijden. De meeste informatie is afkomstig van de Amerikaanse marine. De  UAP Task Force onderzocht 144 incidenten, veelal van de periode tussen 2004 en 2021. Het rapport identificeerde de problematiek bij het verzamelen van de data die nodig zijn om de UAP’s te beoordelen, alsmede de problemen die piloten ervaren bij het rapporteren van de UFO-waarnemingen, en de inconsistenties in de rapportagemechnismen. In 2021 richtte het Pentagon ook nog een nieuwe onderzoeksgroep op, zie deze AB van 25 november 2021, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’, als opvolger van het UAPTF. Het bureau zou de bevoegheid krijgen om ‘elk middel, vermogen, bezit of proces’ binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap in te zetten om de stand van zaken rondom UAP’s te bestuderen, zie ook o.a. hier of deze verklaring. De focus van de groep ligt vooreerst op het bouwen van UAP-spotting hardware en de stationering van deze spullen.

Area 51 Alien center credits; Pixabay

De door de Amerikaanse marine officieel vrijgegeven beeldmateriaal van UAP’s in september 2019 volgde direct na de ophef rondom de ‘Storm Area 51’ actie, zie ook dit drietal AB’s uit 2019, hier, hier en hier. Area 51’ alias ‘Dreamland’ of ‘The Box’ in de staat Nevada duikt al decennia lang regelmatig op i.v.m. UAP-onderzoek (o.a. project Redlight). Het gebied staat te boek als de zwaarst beveiligde 40 km2’s van de VS, en is deel van het Nevada Test and Training Range.

Leslie Kean, The New Yorker, Taede A. Smedes, De Telegraaf
In deze Astroblog met Recap van het Amerikaanse UAP-onderzoek van 11 mei 2021 staat een opsomming met verwijzingen naar een reeks artikelen die de gebeurtenissen rond dit onderzoek beschrijven, opgetekend van 2019 tot halverwege 2021. Oudere Astroblogs over UAP’s en dit onderzoek zijn er natuurlijk ook, geschreven door Arie, zie o.a. deze AB uit 2017. En, nog een kanttekening bij de naamgeving, het is momenteel zo dat ongeïdentificeerde luchtfenomenen in officiële verklaringen vanuit het Pentagon steevast aangeduid worden als UAP’s of ‘Unidentified Aerial Phenomena’ i.p.v. ‘Ufo’s’. Echter in veel boeken van toonaangevende schrijvers en journalisten over dit thema worden toch vaak de termen door elkaar gebruikt. Leslie Kean, een journaliste van het team die schreef aan het beroemde ‘16 december 2017′ artikel over AATIP  gebruikt de termen ook door elkaar. Een zeer uitgebreid relaas dat Leslie Kean, en haar vele UAP-werk centraal zet is te vinden in een artikel verschenen in The New Yorker, getiteld ‘How the Pentagon started taking Ufo’s seriously’. Kean schreef ook het boek UFO’s; Generals, Pilots and Government Officials go off the Records, verschenen in 2010 zie hier de recensie op AB van Kean’s boek. De koptitels ‘Ufo-gekte’ en ‘Men ziet ze vliegen’, niet weinig suggestief, verschenen in een artikel van De Telegraaf op 7 juni j.l. naar aanleiding van de hoorzitting over UAP’s j.l. in de VS. Het verslag in dit artikel wordt omlijst door commentaar van Taede A. Smedes, filosoof, theoloog en betrokken bij het UFO-meldpunt Nederland. Smedes is naast ervaringsdeskundige m.b.t. Ufo’s ook schrijver van het recent verschenen boek We zijn misschien niet alleen. Het boek trapt af met zijn eigen ervaringen met Ufo’s, verhaalt verder helder en gedetailleerd het relaas van het meest recente Amerikaans UAP-defensieonderzoek en sluit af met uit te weiden hoe hij persoonlijk in het gehele UAP-verhaal staat. Het boek is beknopt, 160 pagina’s, leest m.i. prettig, bekijkt verschillende hypothesen en behoudt een nuchtere ondertoon.

‘Oumuamua artistieke impressie credits; ESO

Het Galileo-project, Hoorzitting UAP’s, NASA-onderzoek
‘Gaat het Galileo-project de aard betreffende UAP’s onthullen?’ is zo ongeveer de strekking van mijn Astroblog van 30 januari 2022. In dit blog spreken enkele vooraanstaande wetenschappers en deskundigen zich uit over een op stapel staande ‘vrij radicale ommezwaai in de aanpak van het Amerikaanse UAP-onderzoek’. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het UAP-rapport van het Pentagon, de recente hoorzitting over UAP’s in het Amerikaans Congres, en het inmiddels gestarte NASA-onderzoek, nopen tot een nieuwe aanpak. De deskundigen doelen op het ‘Galileo-project’‘. Dit project is tweeledig, enerzijds wil men kijken of wetenschappelijke theorieën m.b.t. UAP-kenmerken en prestaties daadwerkelijk getest kunnen worden, en anderzijds gaat men op zoek naar buitenaardse apparatuur in de nabijheid van de aarde, bijvoorbeeld in de vorm van de identificatie van de aard van interstellaire objecten die niet op kometen of asteroïden lijken, zie o.a. ‘Oumuamua. Projectleider is professor Avi Loeb, astronoom aan de Harvard Universiteit. Verder zijn het in Austin, Texas, gebaseerde Scientific Coalition for UAP Studies (SCU) en het UFO Data Acquisition Project en UAPx bij Galileo betrokken. Een ander opvallende gebeurtenis rondom UAP’s voltrok zich op 17 mei j.l. in Washington D.C. Toen was er, – voor het eerst in 50 jaar – een hoorzitting voor het Amerikaans Congres over ongeïdentificeerde luchtfenomenen. De verhoren handelden o.a. over de videobeelden van de marinevliegers en het UAP-rapport. Net als het UAP-rapport verkreeg de hoorzitting in de media gemengde reacties. Adjunct-directeur van het Office of Naval Intelligence, Scott Bray stelde: “Over het algemeen was de hoorzitting een goede zet, maar het vertegenwoordigt slechts een enkele stap op weg om het UAP-fenomeen echt tot op de bodem uit te zoeken en voor eens en voor altijd te bepalen wat deze objecten zijn, waar ze vandaan komen en of ze al dan niet een bedreiging vormen.” Bij de hoorzitting kwam geen concreet bewijs van buitenaardse objecten boven tafel. De hoorzitting werd voorgezeten door Adam Schiff (D-Cal), voor de subcommissie terrorismebestrijding, contraspionage en contraproliferatie van het US House Intelligence Committee. Andrew Carson (D-Indiana) stelde: “Te lang heeft het stigma dat verbonden is aan UAP ‘s een goede analyse van inlichtingen in de weg gestaan. Piloten vermeden rapportage of werden uitgelachen toen ze dat deden. Ambtenaren van het DoD verwezen de kwestie naar de achterkamer of veegden het volledig onder het tapijt, uit angst voor scepsis vanuit de nationale veiligheidsgemeenschap.” Tijdens de hoorzitting gaven functionarissenvan het Pentagon toe dat het aantal werkelijke UAP’s dat door piloten en militairen is gemeld, nu is gestegen tot 400 (wat Joseph Gradisher, in 2019 op History Channel ook al stelde). De teneur van al deze inspanningen door het DoD en het Congres is om het stigma dat gepaard gaat met het melden van UAP’s weg te nemen en de transparatie rondom het fenomeen te verbeteren.

UAP, still uit USS Nimitz, 2004, credits; US Department of Defense

Astroblog van 13 april j.l., en enkele lezersreacties over deze Pentagondossiers van close encounters
Het thema UAP’s blijft ons aardlingen maar boeien, zowel op AB als elders! Neem nu mijn blog van 13 april j.l. waarin ik schreef over de ruim 1500 pagina’s die vrijgegeven waren door het Pentagon naar aanleiding van een FOIA (WOB) verzoek van The Sun. Inmiddels tel ik zo’n ruim 40 reacties op de blog. Een enkele heb ik eruit gepikt, op 10 juni j.l. schrijft Paul, en ik citeer: Ik zou de zogenaamde contactees niet allemaal over een kam scheren. Ja, het overgrote deel zijn inderdaad fantasten, net zoals die mensen die beweren telepathisch contact met buitenaardsen te hebben. Maar er zijn ook contactees die wel degelijk contact gehad hebben met inzittenden van vliegende schotels en er al dan niet onder dwang voor gekozen hebben de grootst mogelijke onzin te verkopen.” Dit vond ik een intrigerende opmerking, zie ook de voorlaatste alinea hieronder. Op 14 mei j.l. stelt Stijn, ik citeer; “De voormalig Canadese minister van Defensie Paul Hellyer spreekt vrijuit over buitenaardse bezoekers en geheimhouding van de regering. De vraag die bij jullie allemaal opkomt is ongetwijfeld: waarom bespieden ze ons?” De ‘waarom-vraag’ vormt sowieso m.i. de crux van het hele UAP-fenomeen. HC haalt nog de – immer voortdurende – discussie over de naamgeving aan, wat is beter ‘Ufo’ of ‘UAP’. De verschillende namen blijven voor extra continue verwarring zorgen in deze toch al hoogst omstreden materie. The Sun liet er geen gras over groeien, en diende op 18 december 2017, een dag na de onthulling over AATIP een verzoek in om de vrijgave van alle bestanden, rapporten en video’s m.b.t. AATIP. Een van de documenten, getiteld Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues, uit 2010, beschrijft 42 gevallen uit medische dossiers en 300 ‘niet-gepubliceerde’ gevallen waarin mensen verwondingen opliepen na vermeende ‘close encounters’ met ‘abnormale voertuigen’, waaronder Ufo’s. Tevens bevat het een lijst van vermeende biologische effecten van Ufo-waarnemingen op menselijke waarnemers tussen 1873 en 1994, samengesteld door het Mutual UFO Network (MUFON) – een civiele non-profitorganisatie die ufo-waarnemingen bestudeert. De gerapporteerde effecten zijn onder meer nachtmerries en percepties van levitatie.

SRI HQ Pasadena (CA) Credits; wikimedia commons

Boeken van Anne Jacobsen, Leslie Kean, David Jacobs en Richard Fenton, geheime overheidsprojecten
Ook al heb of heb ik nimmer een ervaring met Ufo’s gehad, als je over ruimtevaart schrijft ontkom je er m.i. niet aan, het onderwerp ligt impliciet besloten in het reizen door de kosmos. Ik val terug op de getuigenverslagen opgetekend in boeken, artikelen en archieven zoals o.a. The Black Vault. Een kleine greep uit recente, in mijn ogen informatieve boeken over dit thema geef ik hier. Gesorteerd van meer algemeen (opsomming Ufo-onderzoek) naar meer specifiek, waarin enkele Ufo-getuigenverslagen gedetailleerd uitgelicht worden. Zo is er Annie Jacobson’s Phenomena (2017), Leslie Kean’s UFO’s; Generals, Pilots and Government Officials go off the Records (2010). David M. JacobsWalking Among Us uit 2015, en Exogenesis Hybrid Humans van het echtpaar Fenton. Het laatstgenoemde boek is een pleidooi om de mens als hybride wezen te zien, als resultaat van genetische manipulatie door een ETI, en daagt Charles Darwin’s evolutietheorie uit. David Jacobs’ boek illustreert in detail het proces van buitenaardse integratie in de samenleving. Jacobs onderzocht zo’n 1150 alienontvoeringen, maar dit boek richt zich specifiek op 14 uitgelichte zaken. Jacobs benadrukt dat hij het woord ‘contactee’ vermijdt, een woord uit de New Age beweging, dat volgens Jacobs de lading allesbehalve dekt daar het vrijwilligheid suggereert en aliencontact vrijwel altijd gekenmerkt wordt door dwang en als traumatisch wordt ervaren. Annie Jacobsen’s Phenomena, biedt een blik op het onderzoek van het Amerikaans defensieapparaat van AMP’s (‘anomalous mental phenomena’) met het oog op psychologische oorlogsvoering, zowel met aardse als mogelijke buitenaardse ongenode indringers. Onderzoek naar ESP (extraordinary sensory perception), RV (remote viewing) aan het Stanford Research Institute (SRI), en ook AATIP wordt grondig onder de loep genomen, alsook Russisch en Chinees soortgelijk onderzoek (o.a. over de Chinese raketwetenschapper Tsien Hsue-shen’s aandeel hierin). Zie voor Leslie Kean’s boek over Ufo’s, deze boekrecensie. Kean behandelt de periode van Ufo-onderzoek tussen 1976 en 2007, dit is net na stopzetting van Blue Book en voor de start van het AATIP-onderzoek (2007-2012).

Keans’ verdienste is m.i. ook nog eens grondig te kijken naar geavanceerde technologie, bijvoorbeeld m.b.t. de stealth bommenwerper F-117 van Lockheed, en brengt het gebruik van dit toestel en Ufo-meldingen, waar mogelijk, met elkaar in verband. Een fraai boek over de ontwikkeling en, ik zou haast zeggen ‘buitenaardse’ eigenschappen van dit adembenemende toestel is Skunk Works, geschreven door de ontwerper Ben R. Rich uit 1994. En in deze blog ‘Met laser gecreëerde fantoombeelden mogelijke verklaring UAP’s?’ wordt ook  geavanceerde laser-plasmatechnologie geopperd als verklaring voor UAP’s. De techniek is ontwikkeld voor de Amerikaanse marine waarmee zowel 2D- als 3D-beelden in de lucht gecreëerd kunnen worden. Volgens Forbes is door de Amerikaanse marine in 2018 patent verkregen op deze laser-plasmatechnologie. Het is de Amerikaanse journalist David Hambling (Wired), die opperde dat deze technologie wel eens meer opheldering zou kunnen geven over de UAP-meldingen van jachtvliegers.

Allen Hynek (l) en collega astronoom en UFO deskundige Jacques Vallée credits; wikimedia commons

Boek ‘The Trickster and the Paranormal’, van George P. Hansen, 2001
Mij moet bij deze even van het hart dat er één boek is dat ik steeds van stal haal als ik al deze artikelen en boeken lees over ufo’s en aliencontact, en dat is The Trickster and the Paranormal uit 2001. Mijns inziens stort dit boek het fundament onder Ufo’s, ESP en geassocieerde fenomenen. Waar bijvoorbeeld Taede Smedes zijn eigen Ufo-ervaring en over het recente Amerikaanse UAP-onderzoek schrijft en zelf neigt om Ufo’s als geavanceerde drones te zien, trekt The Trickster and the Paranormal, Ufo’s en geassocieerde fenomenen in een veel breder perspectief dan zoals de hierboven genoemde boeken en onderzoeken die Ufo’s veelal als buitenaardse objecten beschouwen. Dit boek toont vanuit historisch-cultureel perspectief hoe mensen om gegaan zijn met met paranormale verschijnselen, waaronder ook Ufo’s. Ufo’s zouden ook een psychisch fenomeen kunnen zijn, een theorie die o.a. voorgesteld is door Carl Jung en, meer recent, in het boek, Intimate Alien, van David Halperin. Echter Hansen gebruikt de mythologische figuur van de ’trickster’* als vehikel voor het exploreren van o.a. Ufo’s in al zijn facetten. De ’trickster’ representeert een (groep) individu(en) of organisatie(s) die zich kenmerkt door non-conformiteit aan het geldig establishment. En het is de menselijke psyche die, aldus Hansen, fundamenteel gelinkt is aan de figuur van de trickster.  De ’trickster’ als ‘archetype’ (om in de sfeer van Carl Jung te blijven), kenmerkt zich o.a. door een lage status, disruptie, ambiguïteit, deceptie, marginaliteit. Hansen stelt dat de trickster gecreëerd is om al datgene dat de orde kan ontregelen in deze figuur te kanaliseren. Angst, bij een individu of in de maatschappij, voor bijvoorbeeld verandering of misleiding, enz. wordt gekanaliseerd – door bijvoorbeeld het opzettelijk doorbreken van taboes – en daardoor zouden de voor de maatschappij (potentiële) ongemakkelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld t.g.v. paranormale fenomenen, zogezegd makkelijker te behappen zijn. Fenomenen, of het nu sjamanen, magiërs of Ufo’s zijn, maar i.i.g. behept met een hoog trickstergehalte zijn door de tijd heen ingezet om het publiek te bespelen, al dan niet goed- of kwaadschiks. Hansen haalt hierbij specifiek de boeken van Jacques Vallée aan die over Ufo’s en misleiding gaan, de titels zijn Revelations; Alien Contact and Human Deception (1991) en Messengers of Deception; UFO Contacts and Cults. In deze werken toont Vallée het belang in het Ufo-veld van mythologische motieven.

UFO-vorm wolkendek, credits; wikimedia commons

De ‘joker’ in het kaartspel, George Adamski, TTSAAS ‘Niets is wat het lijkt’
Hansens’ boek is m.i. van de eerste tot de laatste pagina een vlammend betoog om het niet-lineaire, niet perse rationalistische, magisch/mystieke tendens in het menselijke denken te erkennen als belangrijke factor in de ontwikkeling van onze duizenden jaren oude beschaving. Echter, zo stelt Hansen, is er genoeg bewijs dat sommige Ufo-waarnemingen een basis in de fysieke realiteit hebben maar hoaxes plagen de ufologie, en dimmen de ware aard van de waarneming. Daarbovenop komt nog het gegeven, aldus Hansen, dat het juist de meer dubieuze waarnemingen, met bizarre aspecten zijn die de meeste belangstelling wekken. De ’trickster’ vergelijkt hij met de joker in het kaartspel, als een joker kan een paranormaal verschijnsel ingezet worden op verschillende manieren, om te misleiden, om af te leiden of om simpelweg op te lichten. Als ik zo vrij mag zijn, bij discussie over Ufo’s en misleiding duikt prominent de naam George Adamski op, en ook de organisatie TTSAAS (zie o.a. dit artikel/AB over TTSAAS, ‘Niets is wat het lijkt en ook ‘Sekret Machines’), en – even ufo’s a parte – springt mij een persoon als Emile Ratelband in gedachte. Een hype uit de vorige eeuw, nu weer iets meer in het nieuws. ‘Maar wat heeft die er nou mee te maken, Angele..’, tja, gloeiende kolen aanraken zonder verwond te raken, als je erin gelooft dat je het kan, kan het?!


NASA en de UAP-verkenningsmissie
‘Met de zoektocht naar UFO’s hoopt NASA het stigma rondom het fenomeen te verminderen’ luidde, vrij vertaald, de site Space.com hun artikel in voor de aankondiging van het NASA-onderzoek naar UAP’s. Ja, ook NASA gaat zich inderdaad de komende maanden richten op UAP-onderzoek. De missie is recent beschreven in dit persbericht. Het onderzoek, dat $ 100.000 kost, zal zich centreren rond het identificeren van de beschikbare gegevens en hoe NASA die gegevens in kan zetten om het wetenschappelijk inzicht met betrekking tot UAP’s vooruit te helpen. De UAP-verkenningsmissie werd geïnspireerd door het feit dat er een beperkt aantal geregistreerde UAP-waarnemingen is, waardoor het moeilijk is om wetenschappelijke conclusies te trekken over dergelijke gebeurtenissen. Astrofysicus David Spergek, die de missieleider is stelt: “Gezien het gebrek aan waarnemingen, is onze eerste taak simpelweg om de meest robuuste gegevensset te verzamelen die we kunnen. We zullen identificeren welke gegevens – van burgers, overheid, non-profitorganisaties, bedrijven – er zijn, wat we nog meer moeten proberen te verzamelen en hoe we deze het beste kunnen analyseren.” NASA zal voor deze UAP-verkenningmissie hulp en input zoeken van experts in de wetenschappelijke, luchtvaart- en data-analysegemeenschappen.

Tot slot
Bij deze heb ik geprobeerd de laatste ontwikkelingen betreffende het Amerikaanse UAP-defensieonderzoek, en enkele recente boeken, artikelen, en Astroblogs(reacties) over dit thema, even aan te stippen. Ieder werk heeft zijn eigen insteek en verdienste. Het UAP-rapport en alle artikelen hierover heeft uiteraard een Amerikaanse insteek, alsook de boeken hierover. Phenomena uit 2017 beschrijft ook wat uitvoeriger Russisch en Chinees onderzoek. De boeken van de To the Stars Academy, hier is een recensie te lezen, geven ook een goed beeld van wereldwijd onderzoek maar TTSAAS is ook als organisatie niet vrij van controverse, zie deze AB ‘Niets is wat het lijkt‘. Leslie Kean’s verdienste is dat ze ook kijkt naar geheime defensieprojecten i.v.m. Ufo-meldingen. En in een van de reacties op een Astroblog over UAP’s werd beweerd dat astronauten hun mond gesnoerd werd als ze mogelijke UAP’s ontwaarden. Dat zal zeker vaak het geval zijn, maar, hier is een Astroblog uit 2020 over vijf onbekende objecten die gefilmd werden vanuit het ISS door astronaut Ivan Vagner. En hieronder nog een recente opname m.b.t. een UAP-melding door piloten al vliegende boven New Mexico in de VS. Bronnen; Space.com, NASA, LiveScience, NYT, De Telegraaf

* In de mythologie en de studie van folklore en religie is een bedrieger (trickster) een personage in een verhaal (god, godin, geest, mens of antropomorfisering) die een grote mate van intellect of geheime kennis vertoont en deze gebruikt om trucs uit te halen of anderszins de normale regels te negeren en tart conventioneel gedrag.

Share

Comments

 1. Jan Brandt zegt

  Hoi Angele,
  Tja….wederom boeiend en zeer informatief leesvoer…..enne….welke afloop al deze onderzoeken en zo ook moge krijgen, het is in elk geval een hele goeie en grote stap dat heel deze materie nu toch eindelijk uit dat vervelende “gekke Henkie-regime” wordt getrokken.
  Blijf ons daar vooral over informeren, al is het alleen maar dat je mijn zwaar ufo-geinteresseerde boekhouder (heb hem net gebeld dat je weer “iets” geschreven had!!) er een heel groot plezier mee doet…oh…enne… uiteraard (open deur intrappen!!) mij ook!!!

  • Avatar foto Angele van Oosterom zegt

   Precies Jan. Het helpt i.i.g. om het stigma te verminderen. (Daarvoor word dan wel immer de reden ‘uit oogpunt van de nationale veiligheid’ bij gehaald maar ok…). En zoals gezegd in dit artikel ik heb geen ervaring met ufo’s maar ik ben er wel absoluut van overtuigd dat er zaken zijn die het menselijk bevattingsvermogen te boven gaan. Een quote die ik eerder aangehaald heb, afkomstig van Werner Heisenberg vat het mooi samen; ‘Not only is the Universe stranger than we think, it is stranger than we can think.’

   Grappig dat je je boekhouder informeert..De hierboven genoemde boeken van Phenomena, Skunk Works, Sekret Machines, en het nieuwe boek van Smedes kan ik je/jullie van harte aanbevelen. Ze geven vanuit meerdere invalshoeken een beeld van ufo’s en geassocieerde fenomenen, en van (deels gedeclassificeerd en/of militair) (para)psychologisch en technologisch onderzoek en projecten.

 2. Ik probeer tegenwoordig in contact te komen met kabouters, jawel, vlak die niet uit 😀 . Ze hebben zich inmiddels verspreidt over de gehele wereld en ieder volk heeft er wel verhalen over. Zodra ik contact krijg laat ik ze allerlei klusjes doen in ruil voor wat kryptonite, dat geeft ze vleugels. Maar ze willen nog niet bijten, die luie rakkers…. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabouter

  • Wat is dat nou weer voor een flauwe reactie. UFO ‘s bestaan echt!

   https://www.latest-ufo-sightings.net/

   https://www.ufozaken.nl/

   https://www.dulcet.nl/

   • Nogmaals Stijn, je hebt helemaal gelijk, niet geïdentificeerde vliegende objecten bestaan. Dat zijn vliegende objecten die men tot nu toe wel geregistreerd heeft maar niet geïdentificeerd heeft. Dat zijn er (formeel) tot nu toe 0,0, inclusief area 51. Mijn flauwe opmerking heeft betrekking op volksverhalen, sages, mythen e.d. (zoals kabouters). Het betreft dus niet alleen UFO´s maar het geldt ook voor alle andere zogenaamde “bovennatuurlijke” zaken die door mensen niet begrepen worden en dan een eigen leven gaan leiden. Voer voor fictie schrijvers zoals professor Loeb die er goed van kan leven. Dat is het punt dat ik wilde maken.

  • Jan Brandt zegt

   Kijk….zo mag ik het graag horen….een ware “true believer”!!??!!
   Maarre…..ik sta nu alweer zo’n dikke veertig jaar in de Biesbos onder de sterren hoopvol omhoog te staren met mijn sappige sexy kuiten in lok- en met mijn duim in lift-stand….”tot ze me komen halen”….maar ook hier nog steeds….nada….noppes….nothing. Jammer, hoor…..een gezellig uitstapje naar zoiets als de grote Orionnevel, daar heb ik wel “goesting naar”!!

  • https://tuinweetjes.blogspot.com/2016/05/kabouters-bestaan-echt-waar.html
   Het gaat om de feitjes Nico.

   (Zodra Jan er een voor de lens krijgt , krijgen de lezers van astroblogs volgends mij de primeur)

 3. De marine heeft video ‘s vrijgegeven die zijn gemaakt tijdens een reeks gebeurtenissen die plaatsvonden rond haar schepen die in 2019 voor de kust van Californië varen.

  https://www.thedrive.com/the-war-zone/navy-releases-videos-from-mysterious-drone-swarms-around-warships-off-california

 4. Deze interessante UFO-beelden werden op 13 juni 2022 boven San Francisco in Californië gefilmd.

  Wat denk jij ervan?

  https://m.youtube.com/watch?v=cIJeA4j350E

 5. Een team van Chinese wetenschappers, dat verre exoplaneten scant op tekenen van leven, zegt dat ze “verdachte signalen” hebben gevonden die zouden kunnen wijzen op een buitenaardse beschaving.

  https://earthsky.org/space/did-chinas-fast-telescope-detect-alien-intelligence/

  • Stijn lees jij alleen wat jij wilt lezen ?
   Heel vreemd dat je de laatste alinea niet gelezen hebt

  • Avatar foto Enceladus zegt

   Man, man, man! Er staat nota bene in het artikel al dat die bewering gedebunkt is! Sommige UFO-believers hebben zulke enorme oogkleppen op dat ze willens en wetens desinformatie verspreiden. Schaamteloos…

   🙁

   Gert (Enceladus)

 6. Toen een UFO schoolkinderen bezocht in Broad Haven, Wales

  Het object had een centrale koepel bovenop. Sommige kinderen meldden dat ze lange, magere wezens hadden gezien.

  4 februari 1977 had een normale winterdag moeten zijn voor studenten op een school in Broad Haven, een stad in Pembrokeshire, Wales. Maar wat ze die dag meemaakten, zette hen en hun bescheiden gemeenschap in de schijnwerpers van de wereld en veranderde veel van hun leven voor altijd.

  Het was de dag dat 14 kinderen, slechts 10 jaar oud, een UFO van dichtbij ontmoetten in wat wordt beschouwd als een van de beroemdste UFO gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Een van die jongens is Dave Davies, die al meer dan vier decennia op zoek is naar antwoorden.

  https://www.bbc.com/news/uk-wales-south-west-wales-38723643

 7. In verschillende delen van de wereld vinden archeologen oude begraafplaatsen van mysterieuze mensachtige wezens. 716 mysterieuze skeletten zijn begraven in de Hebita-grot, gelegen in een afgelegen gebied van China, bekend als de “Verboden Zone”. Hun hoogte is niet meer dan 130 cm, ze hebben grote koppen met enorme oogkassen en kleine tandeloze kaken. Om de nek van elk skelet is een stenen schijf bevestigd met een diameter van ongeveer 30 cm, met daarop onbegrijpelijke symbolen gekerfd. In 1962 slaagde de Chinese wetenschapper Toum Um Nuem erin de inscripties op de schijven te ontcijferen. Het vertelde over de geschiedenis van de Dropa-stam, waarvan de laatste vertegenwoordigers in 1947 werden ontdekt door de Engelse ontdekkingsreiziger Caryl Robin-Evans. Volgens de stenen “kroniek” kwam de Dropa naar de aarde vanaf een planeet in de buurt van Sirius. De eerste buitenaardse wezens van daar verschenen ongeveer 20 duizend jaar geleden op aarde, de volgende pas in 1014 na Christus. Tijdens de laatste reis stortte hun schip neer en konden ze niet terugkeren. Een paar jaar geleden werd de “buitenaardse grot” bezocht door de Duitse archeoloog Walter von Moltke. Hij suggereerde dat de grotbegrafenis een oude begraafplaats was waar de dropa ‘s hun doden jarenlang hadden begraven. Van de 716 skeletten verschillen 12 van de rest in kleinere gestalte en grote schedels en oogkassen. Op het been van een van hen zijn sporen zichtbaar van een chirurgische ingreep gemaakt met een laser. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit vertegenwoordigers van de eerste generatie kolonisten, die op een andere planeet zijn geboren. Volgens informatie die tot op de dag van vandaag bekend is, is de Dropa-stam uitgestorven. De aandacht van onderzoekers van afwijkende verschijnselen werd echter getrokken door de inwoners van een Chinees dorp. Het feit is dat hun hoogte niet groter is dan 115 cm. In eerste instantie werden de omgevingsomstandigheden hiervoor verantwoordelijk. Onlangs hebben ufologen echter een absoluut ongelooflijke hypothese naar voren gebracht over de oorsprong van de dwergmensen. Het bleek dat lokale legendes vertellen over buitenaardse wezens die 12 duizend jaar geleden afdaalden in een luchtschip.

  https://books.google.lt/books?id=RkFKDwAAQBAJ&pg=PA120&lpg=PA120&dq=Hebita+cave&source=bl&ots=5sdqrWK3cj&sig=ACfU3U11NrDJvw_YjsSsBYTGncYbL0LllA&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwjJ-aW30rH3AhVtkIsKHVACDWMQ6AF6BAgCEAM#v=onepage&q=Hebita%20cave&f=false

  • Je link verwijst naar een esoterisch boek over onsterfelijk worden, en de voorbeelden die je aanhaalt worden nergens onafhankelijk bevestigd. Of ze in het boek ten minste een bronvermelding* krijgen, is niet meteen te zien (ik heb het hele boek niet doorgenomen, je mag mij desgevallend, met de juiste pagina’s erbij, tegenspreken), maar op de pagina over de skeletten in de Hebitagrot (en meer) is er niet de minste bronverwijzing. Alles wordt zomaar geponeerd, en of er ook iets van klopt dan wel of het gaat om zelfbedachte nonsens, is niet na te gaan of te verifiëren. Dan gaat het om loze beweringen en een totaal onwetenschappelijk verhaal. Aan de ene kant toeteren dat “UFO’s” eens eindelijk ernstig worden genomen door de wetenschap en aan de andere kant niets anders doen dan een proeve van de grootst mogelijke onwetenschappelijkheid afleveren, tja …

   *Een verwijzing naar een ander, gelijkaardig boek, dat aan hetzelfde euvel lijdt, is voor mij geen bronvermelding. Fantasten onder mekaar, dat voegt niets toe.

  • Je moet wat minder Ordonews fake-onzin artikelen lezen Stijn…https://ordonews.com/aborigines-are-the-result-of-intermarriage-between-humans-and-aliens/ En meer van die bagger zonder auteur. Mythomanie (en fake nieuws) is op internet tegenwoordig een erg besmettelijk psychiatrisch fenomeen. Het is duidelijk dat de heer Smedes door zijn UFO fascinatie lijdt aan retrospectieve falsificatie ofwel geheugenvervalsing. Dat is het toevoegen van verzonnen herinneringen aan zijn UFO ervaring, zodat je jaren later als godsdienstfilosoof van 1 flitsmuis nog vele olifanten kan blijven reproduceren om het verhaal nog verder op te blazen. https://lc.nl/friesland/smallingerland/Taede-Smedes-pleit-voor-meer-aandacht-voor-ufos-Als-kind-was-ik-al-gefascineerd-27497142.html . Zelfs zijn vader – als zijn UFO getuige – dacht dat zijn zoontje gek geworden was… 😀

 8. Vijf verbijsterde piloten getuigden dat ze 21 objecten zagen verschijnen en verdwijnen, met snelheden die 15 keer de snelheid van het geluid waren. Evenzo observeerden honderden troepen op de grond hen, en de hoofden van de Braziliaanse luchtmacht gaven toe dat ze geen verklaring hadden voor wat er gebeurde.

  De zaak was een van de vele die deel uitmaakte van de recente speciale zitting in de Braziliaanse federale senaat die 75 jaar Wereld UFO-dag vierde. Gebeurd op 19 mei 1986, het is een van de meest verbazingwekkende ufologieën waarbij piloten van jachtvliegtuigen betrokken zijn.

  https://www.thesun.co.uk/news/18947134/night-of-the-ufos-fighter-jets-chased-mystery-craft/

  https://mysteryplanet-com-ar.translate.goog/site/la-noche-de-los-ovnis-en-brasil-cuando-aviones-de-combate-persiguieron-objetos-imposibles/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

 9. Uit archieven uit het Koude Oorlog-tijdperk blijkt dat de VS niet alleen UFO ‘s zag, maar dat UFO ‘s ook werden waargenomen in de Sovjet-Unie. Dit wordt bewezen door het bestaan ​​van tientallen rapporten van Russische soldaten, vliegeniers en piloten die griezelige vormen, enorme objecten, felle lichten en mysterieuze flitsen observeerden.

  Enkele van de meer opvallende rapporten zijn onder meer een Russische kolonel die een van vorm veranderend object rapporteerde dat een “lichtstraal” naar de grond schoot. Anderen vertellen hoe een MiG-21-piloot verbaasd was over een mysterieus object en de manier waarop het bewoog.

  https://www.thesun.co.uk/news/18941278/russia-ufo-files-fighter-jets/

 10. Op donderdag 12-01-2023 heeft de ODNI, de inlichtingenafdeling van het Pentagon, officieel het rapport vrijgegeven over de verschillende ongeïdentificeerde luchtfenomenen die sinds 2002 zijn geïdentificeerd en gerapporteerd aan het bureau. Het rapport omvatte meer dan 500 UAP-rapporten die waren ingediend door verschillende agentschappen, waaronder NASA, het ministerie van Energie, NOAA en de FAA.

  Het bureau evalueerde meer dan 350 nieuw gerapporteerde UAP-rapporten, en 26 daarvan werden geclassificeerd als drones. Hiervan werden er 163 toegeschreven aan ballonnen, terwijl zes werden gevonden als rommel in de lucht, zoals plastic zakken en vogels. Meer dan 170 meldingen van UFO-waarnemingen werden echter nog steeds als onvindbaar en ongekarakteriseerd beschouwd.

  Ondanks het groeiende aantal gerapporteerde UAP-waarnemingen, merkte het bureau op dat veel van deze incidenten nog steeds onvindbaar en niet gekarakteriseerd zijn. Dit benadrukt de behoefte aan betere data-analyse om deze objecten in de lucht te identificeren en toe te schrijven aan hun mogelijke oorsprong. Het rapport merkte ook op dat het toenemende aantal drones zorgen heeft doen rijzen over de veiligheid van het luchtruim van het land.

  Volgens het rapport zijn er steeds meer meldingen van UAP-activiteiten in gevoelig of beperkt luchtruim, wat de potentiële risico ‘s benadrukt die gepaard gaan met vijandige verkenning of vluchtoperaties. Het bureau merkte ook op dat weersomstandigheden en atmosferische verschijnselen kunnen bijdragen aan deze waarnemingen.

  Het rapport merkte op dat hoewel UFO ‘s een bedreiging vormen voor de vliegveiligheid, veel van deze waarnemingen onvoldoende gegevens bevatten om betrouwbare zekerheid op hoog niveau te bieden. Het rapport merkte ook op dat als gevolg van de proliferatie van onbemande vliegtuigen, de regering zich steeds meer richt op het waarborgen van het veilige luchtruim van het land.

  https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Unclassified-2022-Annual-Report-UAP.pdf

  https://www.space.com/pentagon-2022-ufo-uap-report

 11. Het is een van de meest huiveringwekkende UFO incidenten die ooit zijn gemeld en zelfs nu, meer dan vier decennia later, zijn we nog steeds niet dichter bij het begrijpen van wat er precies is gebeurd. Het begon allemaal toen Robert “Bob” Taylor een 61 jarige boswachter op 9 november 1979 de Dechmont Woods in West Lothian, Schotland, inging om zijn hond uit te laten. Toen hij een hoek omsloeg, kwam hij wat hij beschreef als een “vliegende koepel” tegen die een paar centimeter boven de grond zweefde op korte afstand van waar hij stond. Het oppervlak, merkte hij op, was als “een donker metaalachtig materiaal met een ruwe textuur zoals schuurpapier” en een duidelijke geur vergelijkbaar met die van brandende remmen leek de lucht te doordringen. Toen verschenen er zonder waarschuwing twee puntige, metalen bollen, die hem bij zijn kleren grepen en hem over het gras naar het object begonnen te slepen. Op dat moment raakte hij bewusteloos. Toen hij enkele uren later wakker werd, ontdekte hij dat zijn kleren gescheurd waren en dat hij een reeks snijwonden en blauwe plekken over zijn hele lichaam had opgelopen. Bij thuiskomst wierp zijn vrouw één blik op hem en nam aan dat iemand hem in elkaar had geslagen. Toen politieagenten later de plaats van het incident gingen onderzoeken, ontdekten ze vreemde “laddervormige markeringen” op de grond. Taylors baas, die aanvankelijk sceptisch stond tegenover zijn verhaal, veranderde van gedachten toen hij ook bewijs vond van onbekende machines op de plek waar de ontmoeting had plaatsgevonden. Hoewel er nooit een verklaring voor kwam, geloofde Taylor zelf altijd dat de entiteiten die hij die dag tegenkwam geen kwade bedoelingen hadden. “Ik denk niet dat ze me kwaad wilden doen, maar ik was erg bang”, zei hij. “Ik ben een plattelandsbewoner en ik heb nog nooit zoiets gezien.”

  https://www.edinburghlive.co.uk/news/history/remembering-west-lothian-ufo-encounter-25492060

Speak Your Mind

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: