21 juni 2024

Tientallen nieuwe ontdekte zwaartekrachtlenzen werpen mogelijk meer licht op donkere materie

Enkele van de nieuwe met AGEL ontdekte zwaartekrachtlenzen. Credit: Kim-Vy H. Tran et al, The Astronomical Journal (2022). DOI: 10.3847/1538-3881/ac7da2

Eerder dit jaar was door Colin Jacobs van de Swinburne Universiteit een algoritme gemaakt om tientallen miljoenen foto’s van sterrenstelsels te bekijken en dan te zeggen of er op de foto’s zwaartekrachtlenzen staan, gekromde beelden van sterrenstelsels gelegen áchter de stelsels op de foto doordat die stelsels de ruimte krommen en het licht wat ‘van achteren’ komt afbuigen, zoals Einstein honderd jaar geleden al voorspelde. Op basis vab Jacob’s algoritme kon men al gauw 5000 kandidaat-zwaartekrachtlenzen onderscheiden. Van die 5000 zijn er nu 77 nader onderzocht door een team sterrenkundigen onder leiding van Kim-Vy Tran (ASTRO 3D en UNSW Sydney) en wat blijkt: 68 zijn inderdaad zwaartekrachtlenzen, dus een score van 88%! Dat biedt perspectief op de overige 4933 kandidaat-lenzen, die ze nader willen onderzoeken. Want op dit moment zijn er slechts zo’n honderd zwaartekrachtlenzen bekend, maar als je veel meer lenzen hebt kan je veel meer te weten komen over sterrenstelsels in het vroege heelal én over de ware aard van donkere materie. Daarom is men blij dat dit onderzoek, dat gedaan werd in het kader van de ASTRO 3D Galaxy Evolution with Lenses (AGEL) Survey, zo succesvol is. Met AGEL wil men meer te weten komen over het ontstaan van de eerste sterrenstelsels en over de verdeling van materie in het vroege heelal, zowel gewone áls donkere materie. Meer informatie is te vinden in het vakartikel van Kim-Vy H. Tran et al, The AGEL Survey: Spectroscopic Confirmation of Strong Gravitational Lenses in the DES and DECaLS Fields Selected Using Convolutional Neural NetworksThe Astronomical Journal (2022). Bron: Phys.org.

Share

Comments

  1. Je zou verwachten dat kleine afwijkingen van de positie van die stelsels t.o.v. de zwaartekrachtbron (o.a. uitdijing heelal, bewegingsrichting etc.) na verloop van tijd ook door die lens uitvergroot worden. Die positie veranderingen zagen we al eerder bij oude foto´s van Hubble vs de Webb.

Speak Your Mind

*