21 mei 2024

Alle (nu bekende) elementaire deeltjes van het Standaard Model op een rijtje

Credit: E. SIEGEL / BEYOND THE GALAXY

Misschien heb ik ‘m al eens ergens in een blog laten zien, maar ik wilde hem toch even delen, deze grafiek die in één oogopslag alle 61 elementaire deeltjes laat zien die bekend zijn in het Standaard Model (SM). In de bovenste rij zie je de zes ‘smaken’ quarks (u, d, c, s, t en b van up, down, charm, strange, top resp. bottom). Iedere smaak is er weer in drie varianten, dat zijn de drie kleurladingen van de quarks. Daaronder zie je een rij met de leptonen, dat zijn de electronen, muonen en tau’s plus de drie verwante neutrino’s (ν) – de electronen, muonen en tau’s zijn elektrisch geladen, de neutrino’s zijn neutraal.

Dan volgen er twee rijen met weer quarks en leptonen, maar dan de antivariant, de tegenhanger van de ‘gewone’ elementaire deeltjes. De kleur van de antiquarks verschilt van die van de quarks, zij dragen een antikleur. Je ziet de quarks, leptonen, antiquarks en antileptonen verdeelt in drie vertikale kolommen. Dat zijn de drie zogeheten ‘generaties’ van deeltjes, waarbij de deeltjes van de eerste generatie het lichtst zijn en de deeltjes in de volgende generaties steeds zwaarder zijn. Niet bekend is waarom er drie generaties zijn en of er niet meer generaties zijn. Op de onderste rij zie je de bosonen, dat zijn op één na de dragers van de natuurkrachten. Daar zijn geen generaties en je hebt er ook geen antivarianten van, bosonen zijn hun eigen antideeltje. Eerst zie je de gluonen (g), de dragers van de sterke kernkracht, elk gluon met een kleurlading, acht stuks. Dan is er het foton (γ), de drager van de electromagnetische kracht. Dan volgen de W-, W+ en Zº bosonen, de dragers van de zwakke kernkracht. Tenslotte is daar het Higgs boson (H), het enige boson dat géén krachtdrager is, maar dat er wel voor zorgt dat elementaire deeltjes massa hebben. En daarmee zijn alle elementaire deeltjes beschreven voor zover nu bekend. Maar dat betekent geenszins dat er geen andere deeltjes meer zijn. Want het Standaard Model is hoogstwaarschijnlijk niet compleet, de vierde natuurkracht (de zwaartekracht) wordt er niet door beschreven en tevens ontbreken de hypothetische donkere materiedeeltjes en de donkere energie. Zij vergen allemaal ‘Nieuwe Natuurkunde’, natuurkunde ‘Beyond Standard Model’ (BSM). Bron: Francis Naukas.

Share

Speak Your Mind

*