24 mei 2024

De National Science Foundation sluit overeenkomst met SpaceX om effecten Gen2-Starlink op astronomie te dempen

Beelden sterrenstelsels, gefotografeerd door het Lowell Observatory, ontsierd door het gereflecteerde licht van Starlink-satellieten. Credits; Victoria Girgis / Lowell Observatory

De Amerikaanse National Science Foundation (NSF), heeft recent een astronomiecoördinatieovereenkomst gesloten met SpaceX met betrekking tot zijn satellietconstellatie Gen2-Starlink. De NSF, dat de activiteiten van verschillende grote observatoria financiert, heeft deze overeenkomst met SpaceX tot stand doen komen om de effecten op de astronomie te beperken. De Federal Communications Commission verleende reeds op 2 december j.l. een vergunning aan SpaceX (of zie hier op Twitter), om het bedrijf in staat te stellen een kwart van dat systeem van 30.000 satellieten in te zetten, terwijl de overweging m.b.t. tot een besluit over de rest van de constellatie werd uitgesteld.

Tijdens een bijeenkomst van de American Astronomical Society (AAS) op 10 januari j.l., m.b.t. satellietconstellaties, legde Richard Green, astronoom aan de Universiteit van Arizona, meer uit over deze overeenkomst. Aan SN stelt Green: “Die coördinatieovereenkomst was een voorwaarde van de Gen2-Starlink FCC-licentie.” Tevens merkte Green op dat SpaceX reeds vrijwillig met de NSF had samengewerkt aan de overeenkomst, net voordat de FCC zijn vergunning afgaf. Als onderdeel van de overeenkomst stelde SpaceX dat het zou blijven werken om zijn Starlink-satellieten te dimmen tot niet helderder dan magnitude 7, waardoor ze onzichtbaar worden voor het blote oog en hun effect op gevoelige astronomische instrumenten wordt verminderd, maar niet geëlimineerd. SpaceX stemde er tevens mee in om niet uit te zenden wanneer hun satellieten grote radio-observatoria passeren.

SpaceX stemde er ook mee in om zijn satellieten te verwijderen uit een database genaamd ‘Laser Clearinghouse‘ die door astronomen wordt gebruikt om te bepalen wanneer ze lasers moeten uitschakelen die worden gebruikt als kunstmatige gidssterren voor adaptieve optische systemen. Dergelijke lasers kunnen optica op satellieten verblinden of beschadigen. De NSF stelde dat door de satellieten uit de database te verwijderen, astronomen ‘meerdere sluitacties’ zullen worden bespaard wanneer Starlink-satellieten overvliegen. De overeenkomst is vrijwillig, aangezien er naast de FCC-vereiste voor een dergelijke overeenkomst in de Gen2-Starlink-licentie geen wet of beleid is dat SpaceX of andere satellietexploitanten verplicht om de effecten van hun constellatie op de astronomie te verminderen. En Green stelt dat, ondanks dat het beleid traag is, en alles afhangt van de vrijwillige samenwerking met de industrie, SpaceX wel de weg gebaand heeft voor andere bedrijven m.b.t. deze problematiek. 

Zorgen van astronomen zijn er ook om de BlueWalker 3, een technologische demonstratiesatelliet voor AST SpaceMobile. Deze satelliet is in september j.l. gelanceerd, en heeft een grote antenne die het ruimtevaartuig erg helder maakt. Het ‘International Astronomical Union’s Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference’ (IAU/CPS), is in gesprek met AST SpaceMobile voor mitigatieoplossingen. Eén organisatie, het International Dark-Sky Association (IDA), heeft op 29 december j.l. beroep aangetekend tegen het verlenen van de FCC-licentie m.b.t. het Starlink Gen 2-systeem. IDA stapte naar het Amerikaanse Hof van Beroep voor het District of Columbia. IDA, die astronomen vertegenwoordigt die zich zorgen maken over de effecten van lichtvervuiling op de nachtelijke hemel, voerde aan dat de FCC de milieuwetgeving niet heeft gevolgd bij de goedkeuring van de constellatie. IDA zag de rechtszaak als uiterste middel, aldus IDA in een verklaring van 6 januari j.l.

IDA betoogt dat door het besluit van de FCC de amateur- en professionele astronomie een reeks nadelen ondervinden van de constellatie, waaronder ‘een vermindering van het genieten van een donkere lucht’. De basis van het beroep is dat de FCC de National Environmental Policy Act (NEPA) heeft geschonden door de vergunning toe te kennen. De FCC verklaarde, dat een milieubeoordeling onder NEPA voor de effecten van Starlink op de astronomie niet gerechtvaardigd was omdat de mitigatie-inspanningen van SpaceX, inclusief de NSF-coördinatieovereenkomst, voldoende waren. Naast IDA ging ook Dish Network op 3 januari in beroep tegen de FCC-licentie omdat de Gen2- Starlink-satellieten ‘onaanvaardbare interferentie’ zouden veroorzaken voor Dish’s direct-to-home satelliettelevisiesignalen in de 12-gigahertz-band. Zie hier op Inverse nog een fraai artikel over Starlink en lichtvervuiling. Bronnen; SpaceNews, AAS, Astronomy.com, Inverse, FCC, IDA

Share

Speak Your Mind

*