21 april 2024

Door lichtvervuiling zijn steeds minder sterren zichtbaar – geen nieuws natuurlijk

infografiek die de lichtvervuiling illustreert. Credit: NOIRLab/NSF/AURA, P. Marenfeld

Door het Globe at Night project, waar wereldwijd duizenden ‘burgerwetenschappers’ aan meedoen, is opnieuw duidelijk geworden dat we door de lichtvervuiling steeds minder sterren kunnen zien. De nachtgloed of kunstmatige gloed van de nachthemel is door lichtvervuiling zo groot geworden dat we steeds minder sterren kunnen zien. Dertig procent van de mensen op aarde kan zelfs de Melkweg niet meer zien, de licht band van het melkwegstelsel aan de hemel. Dat was eerder al duidelijk geworden door metingen met satellieten, maar nu is het nog eens bevestigd door het Citizen Science project Globe at Night, dat in 2006 gestart is en waar tussen 2011 en 2022 meer dan 50.000 waarnemingen aan de nachthemel mee werden gedaan. Van die waarnemingen heeft Christopher Kyba (GeoForschungsZentrum in Potsdam, Duitsland) en zijn team een analyse gemaakt, welke in het artikel Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022 verschenen is in het tijdschrift Science. Het onderzoek laat zien dat de lichtvervuiling zo snel toeneemt dat gemiddeld een baby die ergens geboren wordt waar op een nacht 250 sterren zichtbaar zijn er nog maar honderd ziet als hij of zij 18 jaar geworden is. Ik had recent nog een blog dat er bij mij in de buurt op een heldere nacht 349 sterren zichtbaar zijn, dus ik kom wat dat betreft nog niet eens zo slecht uit de bus.

Afgelopen tien jaar blijkt de nachtgloed van de hemel per jaar met 9,6% te zijn toegenomen. Dat is veel meer dan de 2% per jaar die door satellieten is gemeten. Satellieten zijn wat dat betreft niet goed in staat om te meten wat het menselijk oog vanaf de aarde gezien op een nacht ziet aan de hemel. Satellieten die de gloed van de nachthemel meten kunnen moeilijk straling met golflengten korter dan 500 nanometer ‘zien’. En veel kunstamtig licht, zoals van witte LED lampen heeft kortere golflengten (piek tussen 400 en 500 nm). Bron: NOIRLab.

Share

Comments

  1. Maar wat kunnen we daar aan doen? Alle lichten ‘s nachts uitdoen is ook geen optie dan krijg je ongelukken.

Speak Your Mind

*