Site pictogram Astroblogs

Breakthrough Listen heeft met kunstmatige intelligentie acht mogelijke signalen opgevangen van technosignaturen

Artistieke impressie van de Green Bank Telescoop die signalen vanuit de ruimte ontvangt. De nieuwe techniek van verwerking van de gegevens is weergegeven als een neuraal netwerk verbonden aan de telescoop. Credit: Danielle Futselaar / Breakthrough Listen.

Het Breakthrough Listen project is al sinds januari 2016 met behulp van de grote Green Bank radiotelescoop in West Virginia (VS) aan het ‘luisteren’ naar technosignaturen, naar radiosignalen van intelligente buitenaardse beschavingen. Recent hebben ze de hulp van kunstmatige intelligentie (Engels: artificial intelligence, AI) ingeschakeld om 480 uur aan gegevens te analyseren en dat heeft geleid tot niet minder dan acht mogelijke signalen van technosignaturen, “eight previously undetected signals of interest that have certain characteristics expected of genuine technosignatures.” De speurtocht naar de signalen wordt uitgevoerd door een team onder leiding van Peter Ma (Universiteit van Toronto, Canada) en ze houden daarbij met de GBT 820 nabije sterren in de gaten. Wat ze ontvangen van de sterren zit al vol met vervuilende ruis, zoals afkomstig van GPS satellieten, mobiele telefoons en andere aardse bronnen. Ma heeft een algoritme van AI gemaakt om die aardse ruis uit het signaal te filteren en alleen het radiosignaal van de ster (en eventuele planeten daar in de buurt) over te houden. De acht gevonden kandidaat-technosignaturen hebben weliswaar karakteristieken dat ze afkomstig zijn van buitenaardse intelligente beschavingen, maar zolang de signalen niet bevestigd zijn door een andere radiotelescoop (bijvoorbeeld de Parkes radiotelescoop in Australië, die ook voor Breakthrough Listen wordt gebruikt), blijven het slechts kandidaten. De acht signalen zijn afkomstig van vijf sterren, te weten HIP 13402 en 54677, dat zijn sterren van spectraaltype K, HIP 62207 een G ster zoals de zon, HIP 56802 een F ster en tenslotte HIP 118212, dat een M ster is. Alle sterren liggen tussen 30 en 90 lichtjaar van de aarde. Bij een latere waarneming met GBT is al eens opnieuw geluisterd naar de acht kandidaten, maar toen werd er niets van  vernomen. Onlangs is ook de MeerKAT radiotelescoop in Zuid-Afrika betrokken bij Breakthrough Listen, waarmee ze vervolgonderzoek willen doen. Hier is een preprint van het vakartikel met de resultaten van Breakthrough Listen, dat geaccepteerd is voor publicatie in Nature Astronomy. Bron: SETI/Berkeley.

FacebookTwitterMastodonTumblrShare
Mobiele versie afsluiten