23 juni 2024

Waarom draaien de kernen van sterren langzamer dan verwacht?

Fragment uit de numerieke simulatie. De magnetische veldlijnen worden aangegeven met de witte lijnen. De blauwe lijnen duiden op turbulentie in het plasma. © Petitdemange et al.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de kernen van sterren krimpen en dan gaan ze sneller roteren dan de buitenlagen van de ster. Tenminste, dat zeggen de theoretische modellen. Maar wat blijkt uit recent asteroseismologisch onderzoek, dat kijkt naar sterbevingen en -oscillaties: de kernen draaien langzamer dan verwacht! Over de vraag hoe dat kan hebben drie Franse sterrenkundigen berekeningen gedaan en die middels numerieke simulaties in modellen gegoten. Daaruit blijkt dat de beweging van het plasma in de binnenste delen van de kern kan vertragen door het interne magnetische veld van de ster. Het plasma blijkt in staat te zijn plaatselijk het magnetische veld te versterken en dat kan leiden tot sterke turbulenties, die op hun beurt opnieuw het magnetisch veld versterken. Dat alles kan er toe leiden dat de kern langzamer gaat ronddraaien. Omdat het magnetische veld door de buitenlagen van de ster verborgen wordt gehouden kan er met de huidige technieken geen magnetisch veld worden gemeten. De simulaties komen overeen met de asteroseismologische waarnemingen die gedaan zijn aan sterren.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Ludovic Petitdemange et al, Spin-down by dynamo action in simulated radiative stellar layersScience (2023).

Bron: CNRS.

Share

Comments

  1. Etienne Durinck zegt

    Wordt de inwendige temperatuur van de ster veel hoger ? Of juist niet ? Wat kan het gevolg hiervan zijn ?

Speak Your Mind

*