23 juni 2024

Kijk nou: een meteorietkrater ontdekt in een Franse wijngaard

De krater bij de “Domaine du Météore” wijngaard. Credit: Frank Brenker, Goethe University Frankfurt

De lijst van bekende meteorietkraters op aarde, de zogeheten “Earth Impact Database“, telt 190 kraters. Daarvan zijn er maar drie in West-Europa te vinden, te weten de Rochechouart in Frankrijk, de Nördlinger Ries en het Steinheim Basin in Duitsland. Maar het zou goed kunnen dat er nog een vierde bijkomt, want recent heeft geoloog en kosmoscheikundige Frank Brenker van de Goethe Universiteit een nieuw exemplaar ontdekt. Tijdens een vakantie in het zuiden van Frankrijk kwam hij op een gegeven moment wijngaarden op het spoor die de naam “Domaine du Météore” dragen – tsja, dan moet je toch een lichtje opgaan. Eén van de wijngaarden bleek te liggen in een ronde depressie met een middelllijn van 220 meter en een diepte van 30 meter. De eigenaren van de wijngaarden dachten al lang dat het een inslagkrater van een meteoriet was, maar ergens in de jaren vijftig van de vorige eeuw hadden geologen gezegd dat dat niet het geval was.

Een zogeheten ijzeroxide sferuul gevondne in het gesteente van de wijngaard, wijzend op een inslag die ooit plaatsvond.  Credit: Frank Brenker, Goethe University Frankfurt

Brenker en zijn vrouw gingen op onderzoek uit in de depressie en groeven daar monsters van gesteente op, die ze vervolgens onderzochten in de laboratoria van de universiteit. Bij die analyses vonden ze diverse aanwijzingen die er op wijzen dat het inderdaad gaat om een inslagkrater, zoals de vondst van ‘breccia’, hoekig gesteente dat bij elkaar wordt gehouden door een soort “cement”, dat kan ontstaan ​​bij een meteorietinslag. Bij vervolgonderzoek bleek het magnetische veld in de krater iets zwakker te zijn dan in de omgeving, óók een aanwijzing dat het gaat om een inslagkrater. Men vond toen ook met behulp van sterke magneten kleine ijzeroxide sferulen in de grond, kleine bolletjes tot 1 mm doorsnede, welke ook in de buurt van andere inslagkraters zijn gevonden. Tenslotte vond men kleine microdiamanten, die alleen bij inslagen onder hoge druk kunnen ontstaan. Kortom, het lijkt er op dat de “Domaine du Météore” krater een echte inslagkrater van een meteoriet is. Hieronder zie je op het kaartje waar de krater gelegen is.

Credit; google maps

Meer informatie vind je in LPSC Houston 2023 Abstract #1910: Impact origin of the “Domaine du Meteore”-crater, France. Compelling mineralogical and geophysical evidence for an unrecognized destructive event in the heart of Europe.

Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*