22 juli 2024

De Melkweg zou veel meer sterren kunnen produceren dan sterrenkundigen hadden gedacht

De Rosettanevel, één van de gasnevels waar nieuwe sterren worden geboren, gefotografeerd door Herschel. credit: ESA/PACS & SPIRE Consortium/HOBYS Key Programme Consortia

Recente waarnemingen aan gammastraling afkomstig van aluminium-26, een radioactief isotoop dat vooral door zware sterren wordt geproduceerd, laten zien dat het Melkwegstelsel mogelijk meer sterren produceert dan gedacht. Het onderzoek laat zien dat er mogelijk twee tot vier keer zoveel sterren worden geproduceerd dan men eerst dacht, hetgeen overeenkomt met 10 tot 20 sterren per jaar (waarvan de meesten lichter dan de zon zijn). Met zo’n productiesnelheid heb je over een miljoen jaar genomen 10 tot 20 miljoen nieuwe sterren, dat staat gelijk aan pakweg 10.000 open sterrenhopen zoals de Pleiaden. Thomas Siegert (Universiteit van Würzburg, Duitsland) en zijn collega bestudeerden de intensiteit en verdeling van de emissie van aluminium-26 in het Melkwegstelsel. Dat is een isotoop dat door zware sterren wordt geproduceerd, sterren die als supernovae hun leven beëindigen. Al-26 heeft een halfwaardetijd van 700.000 jaar en als het vervalt wordt gammastraling geproduceerd. Hoe meer sterren de Melkweg produceert des te meer Al-26 er is, dus het isotoop is een goede graadmeter voor de snelheid van de sterproductie. De huidige schatting is dat de Melkweg per jaar 2 zonsmassa aan nieuwe sterren produceert, maar het onderzoek van Siegert en zijn team laat zien dat het er meer zijn, zo’n 4 tot 8 zonsmassa per jaar – lees: 10 tot 20 sterren per jaar (waarvan zoals gezegd de meesten lichter dan de zon zijn). Siegert maakt wel een kanttekening bij de nieuwe schatting: als een deel van de gammastraling van het verval van Al-26 van gebieden dichtbij de zon (op afstanden tot enkele honderden lichtjaren) dan telt het gehele Melkwegstelsel minder Al-26 en worden er jaarlijks minder sterren geproduceerd. Men zelfs dan blijkt het Melkwegstelsel binnen de groep van stelsels in de Lokale Groep, waar ook het Andromedastelsel en het Driehoekstelsel behoren, de grootste producent van nieuwe sterren te zijn.

Meer informatie vind je in het vakartikel van T. Siegert et alGalactic population synthesis of radioactive nucleosynthesis ejecta. arXiv:2301.10192. Submitted January 24, 2023.

Bron: Science News.

Share

Speak Your Mind

*