25 juli 2024

Chandra en XMM-Newton checken de leefbaarheid van exoplaneten

Credit: NASA/CXC/M.Weiss

Van een röntgentelescoop zou je niet verwachten dat daarmee iets gezegd kan worden over de leefbaarheid van planeten, want röntgenstraling is per slot van rekening niet echt eh… levensvriendelijk. Toch heeft men NASA’s Chandra en ESA’s XMM-Newton röntgen-ruimtetelescopen gebruikt om meer te weten te komen over de leefbaarheid van exopleneten in de buurt van de zon. Waar ze met Chandra naar gekeken ebben is hoeveel dodelijke röntgenstraling de exoplaneten ontvangen van de ster waar ze omheen draaien en wat dat betekent voor de kans dat er leven op de planeten mogelijk is. Of een exoplaneet leefbaar is hangt van diverse factoren af, bijvoorbeeld of hij zich bevindt in de leefbare zone rondom z’n ster, waar de temperatuur warm genoeg is om water in vloeibare vorm te laten bestaan, maar ook van de hoeveelheid röntgen- en UV-straling. Met Chandra en XMM-Newton zijn 57 exoplaneten bestudeerd, Chandra keek er 10 dagen lang naar en XMM-Newton maar liefst 26 dagen. In de video hieronder meer info over het onderzoek.

Bron: NASA.

Share

Speak Your Mind

*