16 juli 2024

Harvard onderzoek poneert mogelijkheid van ‘Cryptoterrestrials’; ‘niet-geïdentificeerde afwijkende fenomenen’ wanen reeds rond op aarde

Grey Aliens Drawing Credits; MjolnirPants,2021, wikimedia commons

Een recent artikel van onderzoekers van het Human Flourishing Program van Harvard University stelt dat ‘ongeïdentificeerde afwijkende verschijnselen’ (UAP), ondergronds, op de maan of zelfs tussen mensen kunnen leven. Het wordt ook wel de ‘Cryptoterrestrialhypothese’ genoemd en het is geen nieuw idee, de naam ‘crypto (verborgen)- of ‘ultra’-terrestrials is al decennia een bekende term die gebruikt wordt voor mogelijk een verborgen, onbekende intelligentie die op aarde rond zou wanen. De hypothese van het team van Harvard heet voluit ‘Cryptoterrestrial hypothese: een pleidooi voor wetenschappelijke openheid voor een verborgen aardse verklaring voor niet-geïdentificeerde afwijkende fenomenen’ en biedt vier mogelijke verklaringen voor de aanhoudende ‘zorg over UAP’s’. (UAP, de ‘A’ staat vaak ook voor ‘aerial’, in dit geval is de betekenis breder, ‘anomalous’). Het onderzoek moet nog gepeer-reviewed worden.

Van Ultra- naar Cryptoterrestrials
Het team stelt “Hypotheses met betrekking tot UAP’s vallen doorgaans in twee klassen uiteen: een conventionele aardse verklaring (bijvoorbeeld door de mens gemaakte technologie), of een buitenaardse verklaring (d.w.z. geavanceerde beschavingen van elders in de kosmos),” en stelt verder
Er is echter ook een derde minderheidsklasse van hypothesen: een onconventionele aardse verklaring, buiten de heersende consensusvisie over het universum. Dit is de ultraterrestrische hypothese, die als subset de ‘cryptoterrestrische’ hypothese omvat, namelijk het idee dat UAP de activiteiten zou kunnen weerspiegelen van intelligente wezens die verborgen zijn hier op aarde (bijvoorbeeld ondergronds) en/of in de nabije omgeving (bijvoorbeeld de maan), en/of zelfs ‘onder ons wandelen’ (bijvoorbeeld door te gaan als mensen).” De auteurs, Tim Lomas, Brendan Case, Michael Paul Masters pleiten voor de mogelijkheid van zogenoemde ‘cryptoterrestrials’ om ongeïdentificeerde en onverklaarbare waarnemingen te verklaren wereldwijd.

Van ‘aapachtige afstammeling’ tot ‘aardgebonden engelen’
Het team geeft
vier theorieën over hoe buitenaardse wezens naast ons kunnen leven, waarvan de eerste – de menselijke cryptoterrestrische theorie – suggereert dat er mogelijk een oude menselijke beschaving bestaat die technologisch veel geavanceerder is dan de onze en die op de een of andere manier in het geheim heeft overleefd. De tweede theorie is dat er een technologisch geavanceerde niet-menselijke beschaving bestaat die in het geheim op aarde is ontstaan, gecreëerd door een aapachtige mensachtige of een aantal ‘onbekende, intelligente dinosauriërs’. De derde suggereert dat er buitenaardse wezens of mensen uit de toekomst zijn die in het geheim op aarde leven, en de vierde suggereert dat er ‘magische cryptoterrestrials’ zijn die lijken op ‘aardgebonden engelen’, die de onderzoekers vergelijken met ‘feeën, elfen, nimfen’.

De mogelijkheid van iets dat lijkt op ‘aardgebonden engelen’ – wezens die misschien van magische, bovennatuurlijke oorsprong zijn, zoals ‘feeën, elfen, nimfen’, daarvan concludeerden de onderzoekers echter dat deze theorieën moeilijk te verkopen zullen zijn in het grootste deel van de wetenschappelijke gemeenschap en daarbuiten. Het team stelt “De belangrijkste zwakte van CTH 4 is daarentegen de volkomen vreemdheid ervan, vooral voor lezers die geleerd hebben zich te beperken tot verklaringswijzen binnen de grenzen van bijvoorbeeld het standaardmodel van de natuurkunde.”

UFO’s en UAP’s hebben de afgelopen jaren behoorlijk wat aandacht gekregen, omdat wetgevers, vooraanstaande onderzoekers, en personen van defensie, en ruimtevaart, wereldwijd hebben aangedrongen op meer onderzoek, waarbij de kwestie vaak werd afgeschilderd als een kwestie van nationale en planetaire veiligheid. Vorig jaar getuigde David Grusch, een voormalig inlichtingenofficier die klokkenluider werd, voor het Congres en beweerde dat de VS een al lang bestaand programma verborgen houdt dat UFO’s ophaalt en reverse-engineert – iets waarvan hij stelde getuige te zijn geweest. Zie o.a. deze Astroblog over David Grusch, David Grusch bij Joe Rogan.
 

UAP Independant Study Group, Credits; NASA

En ook NASA heeft zich over dit onderwerp gebogen en vorig jaar in een verklaring gezegd dat het nog geen buitenaards leven in de ruimte heeft gezien. NASA stelde toen “Een van de belangrijkste prioriteiten van NASA is de zoektocht naar leven elders in het universum, maar tot nu toe heeft NASA geen enkel geloofwaardig bewijs gevonden van buitenaards leven en er is geen bewijs dat UAP’s buitenaards zijn.” Zie ook deze Astroblog over de NASA studiegroep naar UAP’s.

Boeken van vooraanstaande UFO onderzoekers, die deze materie beschrijven zijn o.a. David M. Jacobs met Walking Among Us, John Keel met The Mothman Prophecies, en The Eight Tower, UFO of God van Chris Bledshoe, Mac TonniesCryptoterrestrials, en Joshua Cutchin’s Ecology of Souls. Het gehele onderzoek, hierboven genoemd doet mij nog het meest denken aan ‘Walking Among Us meets The Vatican’. Het Vaticaan heeft een persoon in dienst die de wereld rondreist op zoek naar paranormale verschijnselen. John Travis schreef daar een boek over dat heet ‘The Vatican Prophecies; Investigating Supernatural Signs, Apparitions, and Miracles in the Modern Age’. Afsluitend een quote die ik vond in het werk van Peter Levenda, hij schreef, naar mijn mening, enkele van de meest veelomvattende werken over UAP-onderzoek, de Sekret Machines en Sinister Forces trilogie, de quote komt uit de laatstgenoemde “It’s a palimpsest reality. A reality in which there are UAP’s, AP’s, etc. all written over each other on the same sheet of parchment. One can almost sympathize with Pontius Pilate who asked ‘What is Truth?'” Bronnen; NewsNation, ResearchGate, The Economic Times, New York Post

Share

Speak Your Mind

*