25 juli 2024

Archief voor 19 juni 2024

Onderzoek suggereert dat rotatiecurves van sterrenstelsels oneindig vlak blijven – gevolgen voor de modellen?

Over rotatiecurves of -krommen van sterrenstelsels hebben we het hier vaak gehad, de weergave in een grafiek van de waargenomen draaisnelheden van materie in de schijfdelen van spiraalstelsels als functie van de afstand tot het galactische centrum van die stelsels. Er werd al begin jaren zeventig … [Lees meer...]