Reacties voor Astroblogs https://www.astroblogs.nl Astronomisch nieuws, wetenswaardigheden én persoonlijke opinies Sun, 04 Dec 2022 23:49:57 +0000 hourly 1 Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door HC https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165702 Sun, 04 Dec 2022 23:49:57 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165702 In antwoord op Harrie van den Hout.

Jij ziet (in die sterrenhemel etc.) “de hand zie van een machtige ontwerper en maker.” Dat is niet verboden, maar het is enkel wat jij ziet of meent te zien. Er is geen enkele reden waarom “een maker” de enig mogelijke verklaring zou zijn. En ik zou mij niet te veel beroepen op de Bijbel: die verwijzingen (e.d.) die je noemt bewijzen net hoe ontstellend weinig de mensen van toen over die dingen wisten (Jesaja 40:22: “… de schijf van de aarde …”). Niet moeilijk dat ze een schepper nodig hadden.

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door Harrie van den Hout https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165698 Sun, 04 Dec 2022 21:05:00 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165698 In antwoord op Arie Nouwen.

Hallo Arie,

Ik wil graag antwoord geven op je vraag: of ik respectvol ben naar sterrenkundigen die dag en nacht onderzoek doen. Dat ben ik absoluut zeker!

In de eerste plaats wil ik opmerken dat ik geen enkele keer kritiek heb geuit over het werk van sterrenkundigen. Integendeel, ik heb zelfs jou persoonlijk geprezen voor het mooie werk dat je hierin doet. Ook heb ik gezegd dat ik graag je artikelen lees over sterrenkunde omdat ook mijn belangstelling daar naar uitgaat, vooral omdat ik hierin de hand zie van een machtige ontwerper en maker. Voor mij hebben zulke verbazingwekkende ontdekkingen daarom een extra dementie en geef ik God graag de eer die hem voor zijn werk toekomt.

Je stelt dat geloof geen vorm van toetsing kent die de wetenschap wel kent. Ik zal me nog veel sterker uitdrukken: Religie is in Gods ogen het meest walgelijke en het meest verderfelijke op aarde. Ze heeft zich medeschuldig gemaakt aan al het onschuldige bloed dat op aarde door oorlogen is vergoten. De Bijbel noemt haar een woonplaats van demonen en alles wat verachtelijk is. Niet om Gods belangen te dienen maar om haar eigen goddeloze belangen te dienen heeft religie de Bijbel misbruikt met als gevolg dat veel mensen zich van God hebben afgekeerd. Ik zal hier verder niet op ingaan. Maar let op! De VN staat op het punt een definitief einde te maken aan alle religie op aarde. Bijbelse voorspellingen zijn altijd tot in de kleinste details in vervulling gegaan!

Maar wat de Bijbel zelf betreft kan die elke toetsing doorstaan? Absoluut! De Bijbel is in elk opzicht volkomen in overeenstemming met o.a. wetenschap, archeologie en geschiedenis. Ikzelf bestudeer de Bijbel reeds 40 jaar intensief. Je zult je verbazen over de vele mooie wetenschappelijke onderwerpen waar de Bijbel over spreekt en die al reeds duizenden jaren heel nauwkeurig in de Bijbel staan opgetekend – zeker ook over het universum!

Moeten sterrenkundigen er dan maar mee ophouden te zoeken naar antwoorden hoe sterrenstelsels zijn ontstaan zoals je zegt? Natuurlijk niet!

De Bijbel zegt dat God in het BEGIN de hemel en de aarde schiep, maar zegt er verder niets over HOE God dat heeft gedaan. Dus valt er nog oneindig veel kennis te ontdekken. Zo lezen we in Psalm 33:6: “Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht” (HSV). Daar worden alle sterren in het heelal mee bedoeld. Sterrenkundigen moeten er dus zeker NIET mee ophouden te speuren naar de diepe geheimen van het universum. Ze zullen er steeds meer door gefascineerd raken en bewondering krijgen voor haar schitterende schoonheid en complexiteit. De Bijbel verwijst tientallen keren naar de prachtige sterrenhemel en moedigt iedereen aan om er vooral met verwondering naar te blijven kijken – wat sterrenkundigen ook zeker doen. (Lees o.a. Jesaja 40:26; Psalm 8:3, 4; Psalm 19:1, 2.)

Beste Arie, van mijn kant wens ik je heel veel succes met het schrijven over de wonderen van ons prachtige universum waar ook ik me graag in verdiep.

Met vriendelijke groet,
Harrie

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door Arie Nouwen https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165674 Sat, 03 Dec 2022 11:37:10 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165674 In antwoord op spits.

Ja de spam-app blokkeerde ‘m vanwege de link.

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door spits https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165673 Sat, 03 Dec 2022 11:04:52 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165673 In antwoord op spits.

het bericht van 10:56 verscheen niet vandaar deze overbodige link

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door spits https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165672 Sat, 03 Dec 2022 10:05:25 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165672 https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaître

misschien is dit iets voor Harry om zich in te verdiepen
ok geen monnik maar priester…

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door spits https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165671 Sat, 03 Dec 2022 09:56:57 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165671 Georges Lemaître………,ok geen monnik maar priester
we moeten niet meegenomen worden aan de hand van Harry ….
dit is een wetenschappelijk blog.
misschien is deze link wel interessant voor hem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
(Lemaître heeft de gelegenheid gekregen deze stelling in september 1931 in Londen te verdedigen in een discussie met andere wetenschappers en geestelijken rond “The Evolution of the Universe”)
zoals het hoort .)

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door Arie Nouwen https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165668 Sat, 03 Dec 2022 09:14:06 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165668 Harry, ik zou geen respect tonen naar jou toe en wel omdat ik mij op een zeer onredelijke en respectloze manier gedroeg. En dat door te stellen dat het geloof géén vorm van toetsing kent, die de wetenschap wel kent, namelijk dat hypotheses worden geverifieerd of gefalsifieerd door waarnemingen. Dat mag ik kennelijk niet zeggen, dat is een ‘blasfemie’, zoals ook wel wordt gezegd? Ik zei er ook bij dat er meerdere geloven zijn en meerdere varianten van de Bijbel, maar dat mag ook niet worden gezegd, dat is allemaal respectloos. Maar het omgekeerde mag kennelijk wel? Dat je begint met de vraag hoe sterrenstelsels ontstaan en dat het antwoord eigenlijk hardstikke simpel is, dat het te lezen valt in Genesis 1:1: “In het BEGIN schiep God de hemel en de aarde.”, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien vul je nog even aan. Dus de duizenden dames en heren sterrenkundigen die zich overal ter wereld bezig houden met de vraag hoe sterrenstelsels precies zijn ontstaan kunnen per direct beter ophouden met hun werkzaamheden, want het antwoord is reeds duizenden jaren geleden geschreven, het is het werk geweest van God. Stop met onderzoek met Hubble, Webb en alle toekomstige telescopen, want geloof kan op één lijn worden gesteld met wetenschap, de Bijbel kan worden toegevoegd aan het rijtje Astrophysical Journal, Nature en Science, geloof en wetenschap staan op gelijke hoogte. Harrie nou vraag ik je, wat jij doet is wel respectvol naar al die sterrenkundigen die dag in dag uit onderzoek doen?

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door HC https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165660 Sat, 03 Dec 2022 00:56:26 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165660 In antwoord op Harrie van den Hout.

Of we bepaalde vragen ooit zullen kunnen beantwoorden, doet niet ter zake. Het bewijst alleszins niets. Er zijn ongetwijfeld grenzen aan wat we kunnen kennen en te weten komen (en ook nog begrijpen), maar dat je doet alsof jij weet (“vanuit wetenschappelijk oogpunt” nog wel) waar die grenzen liggen en impliciet alle toekomstige antwoorden onmogelijk acht, is vooral een kwestie van wishful thinking.

Het gedoe over dat “absolute niets” is eigenlijk onzinnig. Het is er niet, en dan valt er ook niet veel uit te concluderen. Het “niets” uit de wetenschap is er wel, ook al is dat in hypothetische zin, en zoals het daar wordt gedefinieerd, is een ontstaan uit “niets” wel degelijk denkbaar. Dat kun je niet verwerpen door “niets” een eigen invulling te geven die dan naadloos past bij wat je als dogma en zonder wetenschappelijke toetsing vooropstelt. Dat het heelal, “vanuit wetenschappelijk oogpunt”, niet eens had kunnen bestaan, is evenmin houdbaar.

Wat Genesis zegt (“In het BEGIN schiep God de hemel en de aarde.”) is geen wetenschappelijk antwoord, maar het antwoord van mensen van enkele duizenden jaren geleden die geen flauw benul hadden van de kosmos die we intussen hebben leren ontdekken. Met “begin”, “de hemel en de aarde” weten we hoe primitief hun wereldbeeld eigenlijk was, maar ze wisten niet beter en met de kennis van toen leek dat een redelijke uitleg (die verdere vragen overbodig maakte of moest maken).

De “onvoorstelbare orde” die voor jou een “absoluut bewijs” vormt, is in wezen een fata morgana. We zien, op de korte tijd die ons gegund is, maar heel weinig van hoe het er in het universum echt aan toe gaat. Het is lang niet zo ordelijk als het lijkt en alle orde gaat uiteindelijk teloor. De entropie neemt toe, het heelal stevent af op een warmtedood in de verre toekomst. En leven: het is al eten of gegeten worden. Merkwaardig toch: al het leven doet niet anders dan doden om te leven. Is dat het heelal van een schepper die geeft om zijn schepping? Wat onvoorstelbaar is, is niet die zogenaamde orde, maar dat je dat een “absoluut bewijs” voor een schepper zou noemen. Als het iets bewijst, dan eerder dat er niet zo’n schepper is of dat ie zich ten minste absoluut gedeisd houdt.

“God dobbelt niet”, zei Albert Einstein. Dat was zijn persoonlijke overtuiging, geen wetenschappelijke stelling of conclusie met formules, vergelijkingen en gedachte-experimenten onderbouwd. Niels Bohr gaf hem lik op stuk: “Hou eens op God te zeggen wat ie moet doen”. Zulke gezagsargumenten bewijzen niets.

“We kunnen niet om de bewijzen heen, dat er een hogere macht moet zijn die …”, beweer je. Dat klinkt nogal contradictorisch: bewijzen dat iets er moet zijn, zijn geen bewijzen. We zijn vrijwel zeker dat er donkere materie moet zijn, maar we hebben nog altijd geen bewijzen. Het is ook nog steeds niet uitgesloten dat donkere materie niet bestaat en dat er andere verklaring is voor wat het geacht wordt te verklaren. Er moet vooralsnog dus helemaal niets. En wat jij bewijzen noemt, een zin uit Genesis, de “onvoorstelbare orde”, een persoonlijk idee van Einstein, … is allesbehalve dat.

Tot slot, de “uitnemende schoonheid” etc. van de schepping. Subjectiever kan het niet. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het zelf allemaal weergaloos, maar daarin ben ik net zomin objectief als ieder ander. Het universum maalt niet om onze subjectieve indrukken.

Aanvulling. Ik lees net nog je laatste antwoord aan Arie. Ik kan niet voor hem praten natuurlijk, maar ik kan mij voorstellen dat hij het een beetje beu wordt om “gelovigen” (heel neutraal bedoeld) telkens opnieuw diets te maken dat geloof en wetenschap twee verschillende zaken zijn. Jij schermt voortdurend met “vanuit wetenschappelijk oogpunt” en “deugdelijk bewijsmateriaal” voor wat je gelooft, maar dat heb je helemaal niet. Je stelt het voor alsof wetenschap ook maar een geloof is, maar die steunt wel op bewijsmateriaal dat voor en door iedereen verifieerbaar is. Wat jij over een schepper beweert, is dat niet
Welnu. Geen probleem dat je wilt geloven wat je gelooft. Ieder zijn keuze. Maar ga dan niet schermen met wetenschap en doe niet alsof je eigenlijk best wel wetenschappelijk bezig bent. Je geloof is je op en top gegund, maar neem het dan ook voor wat het is: een geloof, en niets meer dan dat.

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door Nico https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165658 Fri, 02 Dec 2022 23:50:25 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165658 In antwoord op Harrie van den Hout.

Citaat: “We kunnen niet om de bewijzen heen, dat er een hogere macht moet zijn die verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan en het in stand houden van de hele zichtbare en onzichtbare schepping welke van uitnemende schoonheid getuigt en van ondoorgrondelijke wijsheid en kennis.” Harrie, er is geen enkel bewijs en dat maakt het onwetenschappelijk geneuzel. Bovendien, wat is er makkelijker dan het ontstaan van het universum door te schuiven naar een verzonnen entiteit, hoe je die ook noemt, Brahman, Elohim, Ra, Zeus, etc., zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelgod , die allemaal OOK uit het niets (tussen de oren dus) zijn ontstaan, daar schieten we dus niets mee op. Het ware verhaal is dus dat we inderdaad op dit moment nog steeds te dom zijn om het probleem te begrijpen en we (priesters, sjamanen, etc.) daarom simpelweg zelf iets hebben bedacht om ons gebrek aan kennis af te schuiven naar hogere machten, maar dat valt niet onder wetenschap maar pure fantasie. De wetenschappelijke zoektocht naar de ware oplossing gaat dus gewoon door en dat doen we met hypotheses die uiteindelijk (met een nieuwe oerknal) bewezen moeten worden 😀 . In dat geval is het universum cyclisch met een levensduur die afhangt van de kennis van intelligente onderzoekers die we dan onze goden mogen noemen.

]]>
Reactie op Hoe kan er nou een compleet heelal uit het niets ontstaan? door Harrie van den Hout https://www.astroblogs.nl/2012/12/23/hoe-kan-er-nou-een-compleet-heelal-uit-het-niets-ontstaan/#comment-165654 Fri, 02 Dec 2022 21:04:46 +0000 http://www.astroblogs.nl/?p=34861#comment-165654 In antwoord op Arie Nouwen.

Hallo Arie,

Ik ben te weten gekomen dat jij een man bent met veel wetenschappelijke kennis en inzicht over het universum, en daar heb ik echt heel veel waardering voor. Ik lees graag je interessante wetenschappelijke artikelen omdat ook mijn interesse daar naar uitgaat. Het is zeer fascinerend te zien en te ontdekken wat er zich allemaal in het uitgestrekte universum afspeelt. Voor mij geldt dat ook met betrekking tot de mooie scheppingswerken op aarde.

Maar kennelijk kijk ik met hele andere ogen en gevoelens naar de schepping dan jij, en natuurlijk mag dat ook en moeten we elkaar daarin vrijlaten. Ik geloof in een super intelligente ontwerper en schepper wat op deugdelijk bewijsmateriaal is gebaseerd. Maar jij geloofd in het toeval – trouwens, ook dat is een geloof! Maar dat is niet het probleem waar het om gaat, maar wel hoe we elkaar daarin moeten respecteren en in de eigen waarden moeten laten. En dat geldt zeker voor wetenschappers en mensen die zich daarmee bezighouden! Getuigt het van wetenschappelijk inzicht als je niet openstaat voor de mening van anderen?

Maar het bericht dat je mij ook vanmiddag weer stuurde is verre van dat. Je valt mij op opnieuw op een zeer onredelijke en respectloze manier aan op mijn geloof en probeer je mij daarmee belachelijk te maken, kennelijk om je eigen geloof te verdedigen. Iedereen ook jij en ik mag voor zijn eigen geloof opkomen en dat ook verdedigen als dat wordt aangevallen. Maat altijd met respect en achting voor andermans mening of geloof.

Ik wil dit graag illustreren.

Stel dat jou vader een groot kunstenaar is, hij is wereldberoemd want hij maakt uitzonderlijke mooie kunstwerken waar enorme bedragen voor worden neergeteld. Als zoon doe je alles om hem in zijn werk te ondersteunen want je wilt een goede medewerker voor je vader zijn. Maar wat doe je als je hoort dat jaloerse tegenstanders het werk van je vader ten onrechte bekritiseren en het met valse beweringen in diskrediet brengen waardoor de naam van je vader wordt belasterd? Zal je het niet voor je vader opnemen en met harde bewijzen aantonen dat ze ongelijk hebben? Natuurlijk wel! Je vader zou enorm in je teleurgesteld zijn als je dat niet had gedaan, maar super trots als je dat wel had gedaan.

Zo voelt het ook, als mensen volkomen onterecht en zonder enig gefundeerd bewijsmateriaal het werk van de schepper, waar jij bijzonder veel waardering voor hebt, bekritiseren en anderen die wel geloven daar op aanvallen en belachelijk proberen te maken. Dit getuigt niet van wijsheid en zeker niet van respect voor andermans overtuiging en heeft al helemaal niets met wetenschap te maken. Daarin Arie ben je naar je lezers toe niet voorbeeldig geweest en dat is echt jammer voor een man als jij die zich zo volledig inzet voor het prachtige werk ter ondersteuning in de zoektocht naar schitterende ontdekkingen in ons prachtige universum.

Je hoeft het niet met mij eens te zijn maar kom dan wel met goed gefundeerde eerlijke argumenten en niet met ongefundeerde kritische aanvallen op mijn geloof die echt nergens op slaan.

Ondanks alles wens ik je veel succes met het mooie werk dat je zeker ook voor anderen doet.

Met vriendelijke groet,
Harrie van den Hout

]]>