4 december 2022

Ufo’s in de oudheid

Home Forums Astrocorner Ufo’s in de oudheid

Tags: ,

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • #138315
  Stijn
  Deelnemer

  “Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens.”

  Aldus de profeet Ezechiël (1:4-5) in ’s werelds bestverkochte boek: de Bijbel. Hoewel het altijd maar de vraag is hoe letterlijk we bijbelteksten moeten interpreteren, beschrijft Ezechiël hier een buitengewoon spectaculair verschijnsel in de lucht. Heeft Ezechiël een ufo gezien?

  Hoe dan ook is het een misvatting dat ufo’s pas de afgelopen decennia worden waargenomen. Over het algemeen wordt aangenomen dat ufo-waarnemingen begonnen met de foo fighters tijdens de Tweede Wereldoorlog, de eerste “vliegende schotels” van piloot Kenneth Arnold, of met de crash bij Roswell. Maar wie zich verdiept in de geschiedenis vindt aanwijzingen dat er al duizenden jaren melding wordt gemaakt van vreemde, onverklaarbare verschijnselen in de lucht die we nu ufo’s zouden noemen. Niemand minder dan Goethe vertelt dat hij in zijn jeugd op een reis tussen Frankfurt en Leipzig samen met twee andere getuigen een groot, lichtgevend, buisvormig voorwerp op de grond heeft zien rusten, omringd door talloze kleine, intens lichtgevende en zeer mobiele vlammetjes. Maar in dit stuk we gaan nog wat verder terug in de geschiedenis.

  https://www.ufozaken.nl/columns/ufos-in-de-oudheid

  #138366
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Uit een oude bijbel (van de opa van mijn man) heb ik wat bladzijdes gefotografeerd uit Ezechiël. Gaat het hier over een UFO?

  Hoofdstuk 1

  4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het Noorden af, een groote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was de verve van Hasmal, uit het midden des vuurs.

  5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hunne gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mensch,

  6 en elkeen had vier aangezichten, insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen;

  7 en hunne voeten waren rechte voeten, en hunne voetplanten waren gelijk de voetplanten eens kalfs en glinsterden gelijk de verve van glad koper;

  8 en menschenhanden waren onder hunne vleugelen, aan hunne vier zijden; en die vier hadden hunne aangezichten en hunne vleugelen.

  9 Hunne vleugelen waren samengevoegd, de ééne aan den anderen; zij keerden zich niet òm als zij gingen, zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen.

  10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens menschen, en het aangezicht eens leeuws hadden die vier aan de rechterzijde, en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht, ook hadden die vier eens arends aangezicht.

  11 Ook waren hunne aangezichten en hunne vleugelen opwaarts verdeeld;elk-een had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hunne lichamen.

  12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om als zij gingen.

  13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hunne gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; dat vuur ging steeds tusschen die dieren, en het vuur had eenen glans, en uit het vuur kwam bliksem voort.

  14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.

  15 Als ik die dieren zag, zie, zoo was daar een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.

  16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verve van een turkoois, en die vier hadden éénerlei gelijkenis: daartoe was hunne gedaante en hun maaksel, alsof het ware een rad in ’t midden van een rad.

  17 Als zij gingen, zij gingen op hunne vier zijden; zij keerden zich niet òm als ze gingen.

  18 En hunne velgen, die waren zoo hoog dat ze vreeselijk waren; en hunne velgen waren vol oogen rondom aan die vier raderen.

  19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven;

  20 waarhenen de geest was om te gaan. gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen;

  21 als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen.

  22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verve van het vreeslijk kristal, van boven af over hunne hoofden uitgespreid.

  23 En onder dat uitspansel waren hunne vleugelen rechtop, de ééne aan den anderen; ieder had er twee die herwaarts hunne lichamen bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten.

  24 En als zij gingen, hoorde ik een geruisch hunner vleugelen, als het geruisch van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun
  eens heirlegers: als zij stonden, zoo lieten zij hunne vleugelen neder.

  25 En daar geschiedde eene stem van boven het uitspansel hetwelk boven hunne hoofden was, als zij stonden en hunne vleugelen nedergelaten hadden.

  26 En boven het uitspansel hetwelk was boven hunne hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante eens saffier-steens; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens menschen, daar bovenop zijnde;

  27 en ik zag als de verve van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijner lendenen en opwaarts; en van de gedaante zijner lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan hem rondom:

  28 gelijk de gedaante van den boog die in de wolken is ten dage des plasregens, alzóó was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heeren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde eene stem van eenen die sprak.

  Hoofdstuk 2 (zelf verder te lezen op de foto’s)


  #138383
  Stijn
  Deelnemer

  [quote=]Uit een oude bijbel (van de opa van mijn man) heb ik wat bladzijdes gefotografeerd uit Ezechiël. Gaat het hier over een UFO?[/quote]

  Ja, de buitenaardse verklaring is toch veel aannemelijker dan dat het iets bovennatuurlijks was? Er worden wereldwijd heel veel UFO ‘s gezien. Vroeger konden ze dat allemaal niet verklaren. De mensen dachten vroeger dat het goden waren.

  Dit is wat sceptici zeggen over de buitenaardse hypothese van Ezechiel:

  Link: >> https://www.ancientaliensdebunked.com/ezekiel-s-wheel-s <<

  #138391
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Ik meen mij te herinneren dat dit alternatieve verhaal de wereld is ingekomen door Joseph Bloomrich. Vanuit zijn perceptie en NASA achtergrond kreeg het Bijbelverhaal een andere uitleg. Ik heb het idee dat als je zijn versie van Ezechiël eenmaal gelezen hebt, dat je het haast niet meer anders kan interpreteren.

  Ik ben niet zo van de bijbel en weet alleen wat algemene dingen. Ik vind het sowieso al moeilijk te begrijpen wat ze met dit verhaal in de bijbel bedoelen.
  Er was ook een alternatief verhaal over Abraham en Sarah. Zij zouden contact hebben gehad met buitenaardsen en communiceerden via telepathie.
  Misschien heb jij daar ook wel van gehoord.

  Ik geloof eigenlijk niet dat het een buitenaards contact betreft in de bijbel. Het is interpretatie. Zo kan bijvoorbeeld een filmpje waarin een schim/contour zichtbaar is geïnterpreteerd worden als een geestverschijning of als een alien.
  Het is maar hoe je het bekijkt.

  Zijn er buitenaardse wezens en wie zijn zij? Misschien komen we erachter als wij naar gene zijde gaan 😉 Het zou zomaar kunnen dat het de komende jaren daar behoorlijk druk gaat worden.

  #138393
  Stijn
  Deelnemer

  Hier zijn een paar UFO ontmoetingen uit de moderne tijd:

  1957: Antonio Villas Boas (Brazilië)

  1961: Hill Abduction (Verenigde Staten)

  1967: Schirmer Abduction (Verenigde Staten)

  1973: Ontvoering van Pascagoula

  1975: ontvoering van Travis Walton (verschillende getuigen en een film met de titel Fire in the sky)

  1976: Allagash-ontvoeringen (Verenigde Staten)

  1979: Livingston Incident (Schotland)

  Jaren 70-80: Whitley Strieber

  1988: Peter Khoury Incident (Australië)

  #138401
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Leuk overzicht Stijn. Ondanks dat ik al jarenlang heel wat voorbij heb zien komen zat er nog een onbekende tussen (de eerste)

  Series die de moeite waard zijn om te bekijken:

  1 Taken, (staat bij mij op de eerste plaats omdat het een mix is van een goed
  verhaal met wat feiten die destijds in het nieuws voorbij kwamen. Tijdens de
  laatste afleveringen ging ik me echt afvragen hoe het zou eindigen. Dat viel me
  helemaal niet tegen. De onzichtbare link hieronder:
  https://www.imdb.com/title/tt0289830/?ref_=nv_sr_srsg_7

  2 Project Blue Book, de serie kwam veel later uit dan Taken. Er komt een scène in voor die wel erg veel lijkt op die uit Taken. Het grote verschil is dat Project Blue Book een werkelijk project was, maar sterk uitvergroot en geromantiseerd. Dat maakt het wel spannend. In de serie heeft familie Hynek 1 zoon, maar in het echt zijn er 2 zonen en een dochter. De historische fictie in de serie kun je daarmee vergelijken denk ik (de werkelijkheid is nèt ff anders). De onzichtbare link hieronder:
  https://www.imdb.com/title/tt6632666/?ref_=fn_al_tt_1

  Hier een mooi interview met de twee zonen van Dr. Hynek, Paul en Joel. Hoe treffend is de gelijkenis met de acteur in de serie. Goed gecast.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.