China start 2021 voortvarend met drietal lanceringen en eerste foto van Mars door Tianwen-1

China is 2021 voortvarend gestart met een drietal lanceringen en heeft tevens de eerste foto van Mars uitgegeven die door Tianwen-1 gemaakt is, de sonde die in mei a.s. een Marslanding gaat maken. In januari heeft China een drietal Yaogan militaire satellieten gelanceerd vanaf de lanceerbasis Jiuquan Satellite Launch Center, gelegen in het noordwesten van het land en twee satellieten uit de Tongxin Jishu Shiyan Weixing-klasse (TJSW). Het grootste staatsruimtevaartbedrijf van China, het China Aerospace science and Technology (CASC) verklaarde dat de Yaogan-lancering een succes was, de LM 4C toog na lancering richting het zuidoosten en bracht de satellieten in een aardebaan op een hoogte van 1100 km. Het CASC stelde dat de satellieten bedoeld zijn voor aardobservatie, meer specifiek voor detectie van de electromagnetische omgeving. Volgens westerse militair analisten zijn de satellieten echter bedoeld om marineschepen van buitenlandse mogendheden te bespioneren. Het trio satellieten zou mogelijk deel uitmaken van het Yaogan 31-systeem (de naam gebruikt door China voor spionagesatellieten). De raket bracht het drietal in een aardebaan op een hoogte van 1100 km, met een helling van 63 graden. Dit betekent dat de satellieten noordelijk zo ver als zuidelijk Alaska, en zuidelijk zo ver als de South Shetland-eilanden (net ten noorden van het Antarctische schiereiland), over de aarde scheren. De Yaogans werden reeds in zes vorige LM 4C missies gelanceerd, allemaal uitgevoerd tussen 2010 en 2019 en, allen in drietallen in een dezelfde aardebaan gebracht als die van deze lancering op 29 janauri j.l. De VS catalogiseerde zes objecten in orbit na de lancering, de drie satellieten, de bovenste rakettrap en twee kleinere, nog te identificeren, objecten. Lees verder

Video: China’s Marslander test voor internationaal publiek

Op 14 november j.l. heeft de China National Space Administration (CNSA) een Marslander test uitgevoerd op een basis in Huailai in de noordelijke provincie van Hebei. Het betrof een ‘hovering-and-obstacle avoidance test’; het gevaarte hing getakeld aan 36 kabels aan een 150 meter hoge toren met een platform. Hieronder was de lander opgehangen en het was de bedoeling dat er zo de omstandigheden werden nagebootst, zoals de geringe zwaartekracht, waaronder de lander richting het Mars oppervlak zal afdalen. Onder het platform waren kunstmatig kraters aangelegd om het Marsoppervlak te simuleren. De missie staat gepland voor lancering in 2020 en moet in 2021, reisduur 7 maanden, aankomen op Mars. De missie omvat ook een Marsrover, het is de eerste keer dat een eerste Marsmissie van een land direct zowel een lander als een rover omvat. De orbiter en de rover dragen beide communicatie- en meetinstrumenten waaronder HR camera’s met spectrometers en magnetometers. De rover is ontworpen voor een missie van drie maanden zodra hij van de lander rolt.  Naast zijn Mars- en maanmissies, heeft de CNSA tevens Mars-  en komeet sample-return missies gepland.

Lees verder