18 april 2024

Marsmeteoriet bevat vier miljard jaar oude stikstofhoudende organische moleculen

Japanse onderzoekers hebben in een meteoriet die van Mars afkomstig is organische moleculen ontdekt die vier miljard jaar oud zijn. Over Marsmeteorieten die sporen van mogelijk voormalig leven bevatten hebben we hier meerdere malen over geschreven en dit is de laatste loot aan die boom. Het gaat om … [Lees meer...]

Hebben ze nou weer gemineraliseerde organismen gevonden in een meteoriet van Mars?

Jullie kennen vast nog wel het verhaal van ALH 84001, de meteoriet afkomstig van Mars, die gevonden werd in december 1984 bij de Allan Hills op Antarctica. In 1996 kwam Dr. David McKay van de NASA met de ‘ontdekking’ dat hij aanwijzingen in de meteoriet had gevonden voor het bestaan van leven op … [Lees meer...]

Marsmeteorieten tonen bestaan ondergronds reservoir op Mars van water of ijs

Een internationaal team van planeetdeskundigen heeft met behulp van drie op aarde gevonden meteorieten, die afkomstig zijn van Mars, bewijs gevonden dat er op Mars ondergronds een groot reservoir van water of ijs moet bestaan. Als op Mars een groot object inslaat kunnen inslagfragmenten de ruimte in … [Lees meer...]

“Bijna alle Marsmeteorieten zijn afkomstig van de Mojave-krater”

Een internationaal team van onderzoekers beweert de exacte locatie te hebben gevonden waar zo'n beetje alle Marsmeteorieten die op aarde zijn aangetroffen vandaan komen. Wetenschappers weten al lang dat sommige meteorieten die de aarde raken afkomstig zijn van Mars. Deze worden ingedeeld in drie … [Lees meer...]

Marsmeteoriet bevat biologische bouwstenen

Astrobiologen hebben in een Marsmeteoriet hoge concentraties aangetroffen van het element boron. In geoxideerde vorm (boraat) zou boron een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben bij de vorming van RNA, een belangrijke bouwsteen voor het leven. De meteoriet is gevonden op Antarctica, gedurende een … [Lees meer...]

Vuurbol boven Marokko blijkt meteoriet van Mars te zijn

De vuurbol die op 18 juli 2011 werd gezien boven Tata in Marokko blijkt van een meteoriet te zijn geweest die van Mars afkomstig is. Drie maanden later werden ten zuiden van de plaats Tissint in Marokko diverse fragmenten gevonden van de meteoriet die de vuurbol had veroorzaakt, variërend in gewicht … [Lees meer...]