Marsmeteorieten tonen bestaan ondergronds reservoir op Mars van water of ijs

14-337a

Credit: NASA

Een internationaal team van planeetdeskundigen heeft met behulp van drie op aarde gevonden meteorieten, die afkomstig zijn van Mars, bewijs gevonden dat er op Mars ondergronds een groot reservoir van water of ijs moet bestaan. Als op Mars een groot object inslaat kunnen inslagfragmenten de ruimte in worden geslingerd en die kunnen miljoenen jaren later weer als meteoriet op aarde terechtkomen. De in het ijs van de Zuidpool gevonden meteorieten hebben waterstofatomen in zich, van een bepaalde isotoop die anders is dan het water dat aangetroffen is in de atmosfeer of in de mantel van Mars. Isotopen zijn atomen van een bepaald element met een afwijkend aantal neutronen. De omvang van het ondergrondse reservoir van water of ijs moet dusdanig groot zijn dat het nog niet in ‘isotopisch evenwicht’ met de atmosfeer van Mars is gekomen. Het meest waarschijnlijk lijkt een ijsreservoir net onder het oppervlak, in een mix met het plaatselijke sediment – op de afbeelding rechts bij de Northern Lowlands weergegeven – ?D verwijst naar de isotoop van waterstof. Het reservoir zou deels antwoord kunnen geven op de vraag waarom Mars vroeger een natte periode heeft gekend, die vervolgens overging in een droge periode en waar al het water uit die natte periode is gebleven.  Bron: NASA.

“Bijna alle Marsmeteorieten zijn afkomstig van de Mojave-krater”

Een internationaal team van onderzoekers beweert de exacte locatie te hebben gevonden waar zo’n beetje alle Marsmeteorieten die op aarde zijn aangetroffen vandaan komen. Wetenschappers weten al lang dat sommige meteorieten die de aarde raken afkomstig zijn van Mars. Deze worden ingedeeld in drie groepen: chassignieten, nakhlieten en shergottieten – de laatste groep bevat de merendeel van de Marsmeteorieten.

Nu beweren de onderzoekers dat ze bewijs gevonden hebben dat alle shergottieten afkomstig zijn van een enkele locatie op Mars: de Mojave-krater. Hoe weten ze dat dan? Nou, ze hebben vele datasets gecombineerd, en uit alle sets (op

Vuurbol boven Marokko blijkt meteoriet van Mars te zijn

Een fragment van de Tissint-meteoriet, die van Mars afkomstig blijkt te zijn. Credit:  Macovich Collection, Darryl Pitt.

De vuurbol die op 18 juli 2011 werd gezien boven Tata in Marokko blijkt van een meteoriet te zijn geweest die van Mars afkomstig is. Drie maanden later werden ten zuiden van de plaats Tissint in Marokko diverse fragmenten gevonden van de meteoriet die de vuurbol had veroorzaakt, variërend in gewicht van een gram tot een kilo. In totaal werd zeven kilo fragmenten gevonden. Analyses van die fragmenten laten zien dat het gaat om een meteoriet afkomstig van Mars, aldus Brigitte Zanda enViolaine Sauter, twee onderzoekers van de Amerikaanse Meteoritical Society. Uit die analyse kwam naar voren dat het gesteente nog ‘jong’ is, tussen 150 en 500 miljoen jaar. De meeste meteorieten stammen uit de beginperiode van ons heelal, 4,5 miljard jaar geleden. Ook blijken de verhoudingen tussen bepaalde isotopen in de Tissint-meteoriet precies overeen te komen met die in de Marsatmosfeer. Je vraagt je wellicht af hoe een meteoriet helemaal van Mars op aarde terecht kan komen? Nou eenvoudig, als er op Mars een inslag plaatsvindt van een groot object kunnen brokstukken van Mars in de ruimte terecht komen. Mars heeft niet zo’n grote zwaartekracht als de aarde en daarmee een lager ontsnappingssnelheid. Brokstukken kunnen daarom gemakkelijker na zo’n inslag in de ruimte terecht komen. Na miljoenen jaren door de ruimte te hebben gezworven kunnen ze op een gegeven moment worden aangetrokken door de aarde en daar als een vuurbol – een heldere meteoor – door de dampkring schieten, eindigend als meteoriet op de grond. De Tissint-meteoriet is de vijfde die in verband kan worden gebracht met de planeet Mars. De laatste keer dat dat gebeurde was op 3 oktober 1962, toen een dergelijke meteoriet uit de hemel viel. Ook heeft men in het ijs op de Zuidpool een Marsmeteoriet ontdekt – de beroemde Allan Hills 84001 meteoriet, waarin men ooit tekenen van vroeger leven meende te herkennen – maar die heeft men nooit zien neerkomen. Bron: NRC-Handelsblad, 20 januari 2012.