18 april 2024

Eerst: wijde dubbelsterren steunen MOND, nu: wijde dubbelsterren ontkennen MOND

Het was nog maar drie maanden geleden dat sterrenkundigen op basis van waarnemingen gedaan met de Europese ruimtetelescoop Gaia aan wijde dubbelsterren bewijs zagen voor de alternatieve zwaartekrachtsteorie MOND ('Modified Newtonian Dynamics), de theorie die meer dan veertig jaar geleden was … [Lees meer...]

Vormen de aanwijzingen voor het bestaan van planeet Negen soms bewijs voor alternatieve zwaartekracht?

Planeet Negen is een veronderstelde planeet die zich in het buitenste gedeelte van het zonnestelsel - ver buiten de baan van Neptunus - zou bevinden en waarvan het bestaan in 2016 voor het eerst werd geopperd door Konstantin Batygin en Michael E. Brown, wetenschappers aan de Caltech Universiteit. … [Lees meer...]

Gaia waarnemingen aan wijde dubbelsterren leveren bewijs voor alternatieve zwaartekrachtstheorie

Waarnemingen gedaan met de Europese Gaia ruimtetelescoop aan wijde dubbelsterren in de Melkweg laten overtuigend zien dat in gebieden met een lage zwaartekrachtsversnelling de zwaartekracht niet in overeenstemming is met de standaard-zwaartekrachtstheorie van Newton-Einstein, maar wel met een … [Lees meer...]

Groot sterrenstelsel ontdekt zonder donkere materie: NGC 1277

Er zijn al verschillende sterrenstelsels ontdekt zónder donkere materie, zoals NGC1052-DF2 en NGC1052-DF4 (kortweg DF2 en DF4) - zie deze en deze blogs er over. Maar dat betrof allemaal kleine sterrenstelsels, dwergstelsels. Maar recent hebben Sebastién Comerón (University of La Laguna) iets nieuws … [Lees meer...]

Alternatieve zwaartekrachtstheorieën kunnen getest worden met de seismische activiteit van de aarde

De meeste sterrenkundigen gaan er op grond van vele indirecte aanwijzingen van uit dat 80% van alle materie in het heelal bestaat uit donkere materie, een vorm van materie die niet reageert met gewone materie, behalve via de zwaartekracht. Maar er zijn sterrenkundigen die er anders over denken en … [Lees meer...]

Galactische rotatiekrommen kunnen beter verklaard worden met alternatieve MOND-theorie

De galactische rotatiekromme of -curve is een weergave van de waargenomen draaisnelheden van materie in de schijfdelen van spiraalstelsels als functie van de afstand tot het galactische centrum van die stelsels. De waargenomen 'vlakke' rotatiekrommen wijken af van de voorspellingen die … [Lees meer...]

Alternatieve MOND-theorie lijkt sterclusters beter te kunnen verklaren dan Newton’s zwaartekrachtwetten

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft de beweging van open sterclusters in het Melkwegstelsel bestudeerd en op basis van hun onderzoek zeggen ze dat de alternatieve zwaartekrachttheorie van MOND ('Modified Newtonian Dynamics') de sterclusters beter kan verklaren dan Newton's … [Lees meer...]

Ontbreken donkere materiehalo’s in Fornax cluster steun in de rug voor alternatieve zwaartekrachtstheorie

Een internationaal team van sterrenkundigen van de Universiteit van Bonn en de Universiteit van Saint Andrews (Schotland) heeft onderzoek gedaan aan dwergsterrenstelsels in de Fornax cluster, de op één na meest nabije cluster van sterrenstelsels, en de conclusie was dat halo's van donkere materie … [Lees meer...]

Gaat Webb het “Onmogelijke Vroege Sterrenstelselsprobleem” oplossen?

Steinhardt et al. (2016) kwam er als eerste mee aan: “The Impossibly Early Galaxy Problem”. In een notendop: volgens het gangbare ΛCDM model van het heelal zou structuur in de materie hierarchisch zijn, d.w.z. dat er eerst kleine sterrenstelsels zouden zijn, die vervolgens via botsingen en … [Lees meer...]

Nieuwe relativistische MOND theorie kan kosmische achtergrondstraling verklaren

Hét euvel van alle theorieën van de Modified Newtonian Dynamics (MOND) was altijd dat ze met hun aangepaste zwaartekrachtswetten wel de beweging van sterren in sterrenstelsels kunnen verklaren, zónder de aanname van donkere materie daarbij, maar dat ze niet overweg kunnen met de beweging op grotere … [Lees meer...]