27 september 2022

Zwaartekrachtconstante is inderdaad overal constant

Zwaartekracht, één van de vier fundamentele natuurkrachten, blijkt (gelukkig) in het waarneembare universum constant te zijn, zo blijkt uit een jarenlange studie naar het gedrag van een verre pulsar. Het onderzoek helpt een belangrijk vraagstuk in de kosmologie te beantwoorden: is de zwaartekracht … [Lees meer...]

Natuurconstante ook constant in een sterk zwaartekrachtsveld

Een internationaal team van natuurkundigen heeft aangetoond, dat de massaverhouding tussen het proton en het elektron hetzelfde is in zwakke en in sterke zwaartekrachtsvelden. Hun werk, dat deels gefinancierd is door Stichting FOM, verscheen op 18 september 2014 online in Physical Review Letters. … [Lees meer...]

Alcohol laat zien dat natuurconstante al zeven miljard jaar onveranderd is

Door naar het licht van een ver verwijderd sterrenstelsel te kijken zijn sterrenkundigen er in geslaagd om van een belangrijke natuurconstante vast te stellen dat deze de afgelopen zeven miljard jaar niet is veranderd. Het gaat om de verhouding tussen de massa van het proton en dat van het electron, … [Lees meer...]

En nog is niet bekend of de Fijn-Structuur Constante echt constant is

Zijn de natuurconstanten constant? Dat is een vraag die de natuurkundigen al tientallen jaren bezig houdt. De lichtsnelheid c bijvoorbeeld - 299 792 458 m/s volgens alle leerboekjes - heeft die altijd die waarde gehad of is er gedurende de evolutie van het heelal ook een veranderende waarde van c? … [Lees meer...]

Proton-electron verhouding overal hetzelfde

Een proton is op Aarde ongeveer 1836,15 keer zo zwaar als een electron. De vraag is of dat ook elders geldt, op de maan of in een sterrenstelsel zes miljard lichtjaar verderop. Natuurkundigen hebben twijfels gehad over de vraag of de verhouding van de massa van proton en electron een echte constante … [Lees meer...]