5 december 2021

Je verwacht ’t niet: door naar sterrenstelsels te kijken is de massa van het lichtste neutrino gemeten

Neutrino's zijn er in drie 'smaken' en het zijn héél bijzondere deeltjes: het zijn elektrisch ongeladen elementaire deeltjes, die alleen via de zwakke wisselwerking reageren met andere deeltjes en die daarom met gemak door een blok lood van een lichtjaar lengte vliegen. Per seconde vliegen er zo'n … [Lees meer...]

MiniBooNe bevestigt anomalie in neutrino-experiment

Natuurkundigen van het MiniBooNe experiment van het beroemde Fermilab in de VS hebben een anomalie bevestigd in experimenten die bedoeld waren om neutrino-oscillaties te onderzoeken. Die oscillaties, waarbij de drie bekende soorten neutrino's - elektron-, muon- en tau-neutrino's - van de ene soort … [Lees meer...]

IceCube laat zien dat lichte steriele neutrino’s toch niet bestaan

Natuurkundigen hebben met de neutrino-detector IceCube in het ijs van de Zuidpool vast kunnen stellen dat lichte steriele neutrino's, met massa in de orde van grootte van een elektronvolt, toch niet bestaan - ze weten 't voor 99% zeker. Er zijn drie soorten ('smaken') neutrino's bekend en die … [Lees meer...]

Kan het neutrino schommel-mechanisme voor de materie-antimaterie asymmetrie hebben gezorgd?

Er is veel meer materie dan antimaterie in het heelal. Gelukkig maar, want als het in gelijke hoeveelheden voorkomt en materie en antimaterie komen met elkaar in aanraking, dan annihileren ze en veranderen ze in licht, hetgeen voor het heelal niet goed zou zijn. Deze zogeheten Baryon asymmetrie moet … [Lees meer...]

Nobelprijs voor de Natuurwetenschappen gaat naar de ontdekkers van de neutrino-oscillaties

De Nobelprijs voor de Natuurwetenschappen 2015 is door de Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen toegekend aan de Japanner Takaaki Kajita (1959) en de Canadees Arthur B. McDonald (1943). Die natuurkundigen hebben dankzij hun werkzaamheden met de Super-Kamiokande en SNO experimenten ontdekt … [Lees meer...]

Met de vangst van OPERA’s vijfde tau neutrino is neutrino oscillatie nu direct waargenomen

Naast het laten rondvliegen van miljarden protonen per seconde in de grote deeltjesversneller LHC bij Genéve doet CERN nog meer met elementaire deeltjes en één ding daarvan is het produceren van neutrino's, die vervolgens met de lichtsnelheid dwars door de grond richting Italië worden geschoten, … [Lees meer...]

Over neutrino’s, imaginaire massa en sneller-dan-het-licht-deeltjes

Neutrino's zijn de laatste week in het nieuws, nou ja dat wil zeggen alleen de elektron-neutrino's (e?), niet de andere twee generaties (muon- (?) en tau-neutrino(?)). Het begon met de publicatie van dit artikel van de gepensioneerde natuurkundige Robert Ehrlich (George Mason University) - te … [Lees meer...]

Het NOvA-experiment heeft z’n eerste neutrino’s te pakken

Neutrino's zijn zo'n beetje de meest algemene deeltjes in het universum. Dat betekent helaas niet dat wetenschappers ze ook goed begrijpen. Dat komt doordat neutrino's de vervelende eigenschap hebben om zich vrijwel niets aan te trekken van andere vormen van materie. Dat betekent dat het een hele … [Lees meer...]

Natuurkundigen willen voor € 5 miljard een neutrinofabriek bouwen

Een internationale groep van wetenschappers van 15 wetenschappelijke instituten, verenigd in het EUROnu samenwerkingsverband - heeft in een vandaag gepubliceerd rapport gepleit voor de bouw van een 'neutrino fabriek', een fabriek waar muon neutrino's met een energie van 10 GeV zouden worden … [Lees meer...]

’t is zeker: muon neutrino’s kunnen veranderen in electron neutrino’s

Het is nu zeker: muon neutrino's kunnen veranderen in electron neutrino's. In de jaren zestig kwam men met het idee aan van die 'oscillaties' van neutrino's, waarbij het ene type neutrino overgaat in het andere, in 2011 waren er voor het eerst aanwijzingen en nu is het voor 100% bewezen. Het is … [Lees meer...]