SETI kondigt groots all-sky survey project aan op AAAS congres

Op de jaarlijkse conferentie van de American Association for the Advancement of Science, het AAAS 2020, werd door SETI aangekondigd dat hun astronomen voor de eerste keer het gehele hemelgewelf gaan scannen op zoek naar tekenen van buitenaards leven. Bij deze onderneming zijn 28 grote radiotelescopen betrokken en het is een samenwerkingsverband van Seti met VLA, Very Large Array observatory te New Mexico. Het grote project is een van de aanstaande Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence) initiatieven die op het AAAS, gehouden van 13 t/m 16 februari j.l. in Seattle, bekend werd gemaakt. Seti emeritus-onderzoeker Jill Tarter sprak over een ander groot project, ‘Panoseti’, momenteel in ontwikkeling bij Seti welke een deel van de hemelkoepel gaat scannen.

Lees verder

Nederlands bedrijf maakt telescoop-cabines APERTIF-Project bij Westerbork

Een impressie van de cabinetten naast de Westerbork radioschotels. Credit: ASTRON.

Het Nederlandse bedrijf COMTEST Engineering B.V. in Zoeterwoude heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor het maken van telescoop-cabines voor het APERTIF-project van ASTRON. APERTIF, dat staat voor ‘Aperture tile in focus’ (ontvangers in het focuspunt van de telescoop), is een project waarmee sterrenkundigen en ingenieurs van ASTRON het ontvangstoppervlak van de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) gaan vergroten met een factor 25. Dit wordt bereikt door meerdere ontvangers in de focus van elke schotel te plaatsen, in plaats van één ontvanger. Zo’n cluster van ontvangers in de focus van de schotel wordt ook wel een focal-plane array (FPA) genoemd. De verbetering van het ontvangstgebied van de Westerbork telescoop betekent dat sterrenkundigen grotere delen van de hemel sneller kunnen onderzoeken dan nu het geval is. Een project dat met de traditionele Westerbork telescoop een eeuw zou duren, duurt met Apertif slechts een paar jaar! Door deze enorme vooruitgang kunnen astronomen allerlei nieuwe vormen van astronomisch onderzoek uitvoeren. In de cabines die naast de telescopen geplaatst worden, komen de ontvangers en de digitale verwerkingselectronica voor de APERTIF-antennes. Ook komen er kooien van Faraday (ruimtes die elektromagnetische straling buitensluiten) om de zeer gevoelige antennes te beschermen tegen storing die van de krachtige verwerkingsborden afkomt. Het ontwerp van de cabines lijkt op de containers die bij de internationale LOFAR-stations staan. De cabines, twaalf in totaal, zullen tussen januari en maart 2013 bij de Westerbork telescoop geplaatst worden. De foto toont een impressie van de cabinetten naast de Westerbork schotels. Bron: Astron.

Schotel Dwingeloo radiotelescoop wordt tijdelijk ontmanteld

Deel van de draagconstructie van de Dwingeloo radiotelescoop. Credit: ASTRON

Op dinsdag 5 juni aanstaande zal de skyline van het Nationaal Park Dwingelderveld tijdelijk drastisch veranderen. Op die dag wordt om 14.00 uur de 25-meter grote schotel van de Dwingeloo Radiotelescoop van ASTRON van de toren afgehaald en op een speciale constructie ernaast geplaatst, zodat hij gerestaureerd kan worden. De schotel, die ruim 30.000 kilo weegt, is sinds de bouw in 1956 niet van zijn plaats geweest. Zonder restauratie wordt het risico op instorting te groot en moet het gevaarte afgebroken worden. Nadat de schotel van de telescoop is gehaald, zullen alle stalen onderdelen worden gestraald en opnieuw worden voorzien van verflagen. Daar waar nodig zullen onderdelen vervangen worden. Daarna wordt de schotel weer op zijn plaats gezet. De Dwingeloo Radiotelescoop was ten tijde van de opening in 1956 door Koningin Juliana de grootste radiotelescoop ter wereld. Tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft de telescoop als wetenschappelijk instrument dienst gedaan. Sterrenkundigen hebben met de Dwingeloo Radiotelescoop onder andere ons Melkwegstelsel in kaart gebracht.

In 1998 is de schotel in de zogenaamde stormstand gezet en sindsdien wordt hij niet meer gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Vanwege de bouwhistorische en (internationale) wetenschappelijke betekenis is de Dwingeloo Radiotelescoop sinds 2009 een beschermd rijksmonument. Met de oprichting van stichting CAMRAS in 2007 heeft de radiotelescoop een nieuwe bestemming gekregen voor amateurs en educatie. De vrijwilligers van deze stichting, die de Dwingeloo telescoop beheert, willen de telescoop een levend monument laten zijn. CAMRAS zal de gerestaureerde Dwingeloo Radiotelescoop open zetten voor radioamateurs en amateurastronomen, en inzetten voor publieksactiviteiten en educatieve doeleinden. Zo kunnen bezoekers, en voornamelijk de jeugd, kennismaken met de wereld van techniek en sterrenkunde. De restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld en bijdragen van het VSBfonds, SNS REAAL FONDS, Rabobank Zuidwest-Drenthe, ASTRON en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). MultiPaint Staalconservering BV uit Stadskanaal voert de restauratie uit in opdracht van ASTRON. Holstein Restauratie Architectuur uit Groningen voert de directie. Naar verwachting zal de restauratie medio 2013 afgerond zijn. Bron: ASTRON.

Star Party op 28 april markeert begin renovatie Dwingeloo telescoop

De Dwingeloo radiotelescoop

Het Planetron Cinedome in Dwingeloo en CAMRAS, de stichting die de Dwingeloo Telescoop beheert, organiseren op zaterdag 28 april, de internationale dag van de astronomie, een Star Party. De Star Party bundelt culinaire kwaliteit met de unieke duisternis van het Dwingelderveld, de bijzondere belevenis van een Sterrenkijkavond in Planetron Cinedrome, leerzame spelletjes bij RCN de Noordster, een huifkartocht en de unieke uitstraling van de radiotelescoop. Afsluitend zal wethouder van erfgoed en cultuur Anry Kleine Deters de Dwingeloo Radiotelescoop uitschakelen . Vanaf dat moment ondergaat het 56 jaar oude historisch rijksmonument van ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, een intensieve restauratie. Vrijwilligersorganisatie CAMRAS en het Planetron Cinedome organiseren de Star Party samen met recreatie-ondernemers uit de omgeving.?De avond begint bij Hotel Wesseling of Grand Caf

Gigantische kosmische rivier bij quasar in kaart gebracht

Montage van een radio- en optische foto van 4C34.47 (© NOVSA/ Seyit Hocuk en Peter Barthel )

De Groningse astronomen Seyit Hocuk en Peter Barthel hebben met de Amerikaanse Very Large Array (VLA) radiotelescoop gedetailleerde radio-opnamen gemaakt van quasar 4C34.47 [1]Eigenlijk heet de quasar QSO B1721+343. 4C34.47 is het radiostelsel, zoals gecatalogiseerd in de vierde Cambridge-catalogus van radio-objecten. in het verre heelal. Op die radio-foto’s ontdekten de astronomen een radio-bundel (‘jet’) van ruim een miljoen lichtjaar lang. Die bundel ontstaat in het hart van de quasar, vlak buiten een zwart gat, en transporteert als een gigantische kosmische rivier geladen kosmische deeltjes tot over een afstand van ruim een miljoen lichtjaar buiten het object, waar de deeltjes in een enorme radiowolk terecht komen. Quasars zijn perioden van extreme energie-uitbarstingen in het inwendige van sterrenstelsels. In de kernen van veel sterrenstelsels bevinden zich zware zwarte gaten en soms worden die zwarte gaten actief. Gedurende een periode van tientallen miljoenen jaren zuigen ze materie op uit de omgeving. Die materie wordt door dit proces (dat astronomen accretie noemen) verhit tot temperaturen van miljoenen graden en die verhitting leidt tot felle straling vanuit de omgeving van het zwarte gat. De straling is zo fel dat quasars tot op enorme afstanden kunnen worden waargenomen, in feite tot aan de rand van het waarneembare heelal. Omdat die felle straling uit een zeer klein gebied komt en het sterlicht van het moederstelsel volledig overstraalt, lijkt het alsof er een felle ster aan de hemel staat – vandaar de naam quasi-ster of quasar. In werkelijkheid is een quasar dus helemaal geen ster. Sommige quasars hebben gigantische radio-structuren, bestaande uit twee radio-wolken aan weerszijden van het sterrenstelsel. Deze wolken worden gedurende de actieve fase van de quasar gevoed door bundels vanuit de kern, maar die bundels zijn lang niet altijd waarneembaar. 4C34.47 is zo’n radio-quasar – en geen gewone maar een extreem grote. De twee radiowolken staan zo’n miljoen lichtjaar buiten het sterrenstelsel, en bij een van de wolken bleek de gigantisch lange voedingsbundel waarneembaar voor de radiotelescoop. Hoe lang de bundel van 4C34.47 is, wordt duidelijk als we bedenken dat ons eigen (uit vele miljarden sterren bestaande) melkwegstelsel honderddduizend lichtjaar meet. Dat past dus zeker tien keer langs de radio-bundel van 4C34.47. Overigens zijn de waarnemingen van deze spectaculaire bundel maar ook van andere eigenschappen van 4C34.47 een mooie bevestiging van een theorie voor quasars die Barthel in 1989 postuleerde. Hocuk zegt: “deze waarnemingen dateren uit midden jaren 80, en voor mijn afstudeerproject heb ik hieraan samen met prof. Barthel gewerkt. Hij en zijn collega’s hadden destijds 4C34.47 met die VLA radiotelescoop in New Mexico bestudeerd, maar de waarnemingen waren nog nooit in detail uitgewerkt. Er was wel een vermoeden dat deze radioquasar zo’n enorme bundel zou vertonen, maar het is fantastisch dat we hem nu ook ‘zien’, met radio-ogen dan wel te verstaan.” Barthel voegt daaraan toe: “dit is de langst bekende quasar-bundel (‘radio jet’), en het leuke is dat-ie in het echt eigenlijk nog langer is. We zien hem namelijk niet onder een hoek van 90 graden, maar onder een beduidend kleinere hoek. De bundel komt schuin op ons af, en de eigenlijke lengte is dus nog een stuk groter. Die oriëntatie maakt dat we de andere bundel – die dus schuin van ons af wijst – niet zien. Net als de Westerbork-radiotelescoop en straks de LOFAR-telescoop maakt de VLA radio-‘foto’s’ waarmee spectaculaire astrofysische processen in detail bestudeerd kunnen worden, dichtbij en héél ver weg”. Geïnteresseerd in alle details van de waarnemingen van Hocuk en Barthel? Lees dan hier hun wetenschappelijke artikel erover. Bron: Nova.

References[+]

References
1 Eigenlijk heet de quasar QSO B1721+343. 4C34.47 is het radiostelsel, zoals gecatalogiseerd in de vierde Cambridge-catalogus van radio-objecten.

LOFAR ziet structuur in verre quasar

LOFAR-waarneming van 3C 196. Credit: Olaf Wucknitz

Door een aantal LOFAR-stations in Nederland en Duitsland aan elkaar te koppelen is een team van sterrenkundigen onder leiding van Olaf Wucknitz (Argelander Institute of Astronomy in Bonn) erin geslaagd een gedetailleerde opname in het radiogolfgebied van een quasar te maken. LOFAR is de LOw Frequency ARray, een zich uitbreidend netwerk van eenvoudige radioantennes, waarvan het centrum zich in Drenthe bevindt, middenin het Exloöerveld. In de laatste Zenit (juni-nummer) staat een uitstekend overzichtsartikel over LOFAR, voor geïnteresseerden, maar dit even terzijde. Onlangs werden vijf stations in Nederland en drie in Duitsland met elkaar verbonden en vervolgens ‘richtte’ men de telescoop op de quasar 3C 196, een sterrenstelsel met een actieve door een zwart gat aangedreven kern, die sterke radiostraling produceert. Links in de afbeelding zie je 3C 196 met alleen de Nederlandse stations, rechts nadat ook de drie Duitse stations erbij kwamen. LOFAR werkt als een interferometer, waarbij meerdere stations als één grote telescoop werken en duidelijk te zien is dat door de aansluiting van de Duitse stations de resolutie enorm is toegenomen. De radiostraling heeft golflengten van 4 tot 10 m, gelijk aan een frequentie van 30 tot 80 MHz. De waarneming aan 3C 196 was niet zozeer bedoeld voor wetenschappelijke waarnemingen, maar meer als testobject. Test geslaagd, zou ik zo zeggen. 🙂 Bron: Max Planckinstituut voor radiosterrenkunde.

Simultane radiowaarnemingen brengen straling pulsars in kaart

Simultaan waargenomen pulsen van PSR B1133+16. Credit: Aris Karastergiou, University of Oxford

Simultane waarnemingen in het radiogolfgebied met behulp van de spiksplinternieuwe LOFAR-telescoop, waarvan het centrum in Exloo in Drenthe ligt, de 100 meter Effelsberg telescoop in Duitsland én de 76 meter Lovell telescoop in Engeland, laten voor het eerst zien hoe de straling van pulsars is opgebouwd. Pulsars zijn zeer snel ronddraaiende neutronensterren, die met een massa zwaarder dan de zon gepropt in een bolletje van 20 km doorsnede zeer compact zijn. Vanaf de beide magnetische polen gaat een bundel straling de ruimte in, die door de rotatie als kosmische vuurtorens voortdurend heen en weer gaan. Met het drietal instrumenten kon men van zes pulsars, onder andere PSR B1133+16, in vier golflengtes simultaan de pulsen volgen. In Effelsberg bij 3,5 cm golflengte, Lovell 21 cm, LOFAR high-band antenna (HBAs) 170 cm en LOFAR low-band antennas (LBAs) 430 cm. Uitkomst van het onderzoek is dat de vorm van de pulsen gemeten is boven de verschillende hoogten boven de magnetische polen van de pulsar, zoals je in de afbeelding kunt zien. Aan de hand hiervan krijgt men een beeld van de spreiding van de magnetische veldlijnen op die hoogten. LOFAR is nog niet af, er wordt nog vollop gebouwd in Europa aan de kleine verspreidstaande antennes, in een gebied met een totale omvang van zo’n 1000 km. Volgend jaar moet ’t spulletje af zijn en moet men golflengten van 1 tot 30 meter kunnen zien. Ik ben benieuwd wat dat voor gegevens oplevert. Bron: Eurekalert.

Internationaal SKA forum komt naar Nederland

Credit: ISKAF

Schrijf ’t vast in je agenda: van 9 tot en met 16 juni zal in Assen (Drenthe) het derde internationale SKA forum worden gehouden, georganiseerd door ASTRON en NWO. De vorige twee afleveringen daarvan werden gehouden in Perth, Australië (2008) en in Kaapstad, Zuid-Afrika (2009). Eh… SKA, is dat niet die reggaemuziek, die ergens in de jaren tachtig werd uitgevoerd door groepen als The Beat en The Selecter? Yep, da’s ook Ska, maar waar ik het over heb is de Square Kilometre Array, een reusachtige nog te bouwen radiotelescoop, die komt te bestaan uit duizenden kleine radioantennes, die verspreid op Aarde zullen staan. Tijdens het forum – eigenlijk een conferentie van honderden betrokken wetenschappers, ondernemers, parlementsleden en bestuurders – zal de voorloper van SKA, de LOFAR (Low Frequency Array) telescoop bij Exloo in Drenthe officiëel worden gestart. Dat is op 12 juni om precies te zijn. Op het forum zal met name op 15 juni door alle deelnemers gesproken worden over SKA zelf en dan zal het onder andere gaan over de vraag waar deze precies zal worden gevestigd. Kandidaatlanden zijn Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Bron: Spaceref.

En toen gingen we een hapje eten…

HI-kaart van de Melkweg. Credit: Paul Boven

Onlangs was ik met een groep Galaxy Zooïsten bij Astron/JIVE in Beilen (Drenthe), alwaar ene Paul Boven ons liet zien hoe de stokoude radiotelescoop van Dwingeloo [1]Ruim een jaar geleden was deze radiotelescoop één van de kandidaten in het monumentenprogramma Restauratie van de AVRO. Helaas pindakaas won een ander monument. werkt. Hij vertelde toen over de waarnemingen die hij samen met Cor Veltman op 2 januari 2009 deed aan de wolken van waterstofgas in ons Melkwegstelsel. Atomair waterstof (HI) zendt een zwak radiosignaal uit met een frequentie van exact 1420,40575 MHz en da’s meetbaar met die radiotelescoop. Omdat die wolken een verschillende snelheid in de melkweg hebben kan hun frequentie door het zogenaamde Dopplereffect iets variëren en dat levert bovenstaande kaart op waarin die snelheidsvariaties te zien zijn. De spiraalarmen in de Melkweg blijken op die kaart (effe dubbelklikken) duidelijk te herkennen te zijn. Maar rechts op de waterstofkaart zie je een vertikale breuk door de melkweg lopen, die ik voor ’t gemak even met een rood pijltje heb aangeduid. Wat stelt dat precies voor? Een discontinuüm in de galactische HI-wolken, een storing in de apparatuur door een passerende 2CV bij Astron? Neen, niets van dat alles. Paul Boven vertelde ons dat die breuk in de gegevens veroorzaakt werd doordat hij en Veltman even een uurtje gingen eten. 😀 Yep, niet gelogen. De radiotelescoop van Dwingeloo is niet volautomatisch, kan dus niet stand-alone draaien. Toen ze die gedenkwaardige tweede januari van dit jaar op een gegeven moment honger kregen hebben ze de apparatuur eventjes uit moeten schakelen en vervolgens gingen ze ergens in de buurt een patatje of zo halen. Teruggekeerd kon het verzamelen van de radiofotonen uit de galactische  ruimte weer hervat worden. En zo zie je maar, sterrenkunde is mensenwerk.

 

References[+]

References
1 Ruim een jaar geleden was deze radiotelescoop één van de kandidaten in het monumentenprogramma Restauratie van de AVRO. Helaas pindakaas won een ander monument.