14 juli 2020

Groninger symposium VWS over “Protoplanetaire Schijven”

KNVWS / GVWS ((De Koninkrijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.)) organiseert in samenwerking met het Kapteyn astronomisch instituut van de Rijksuniversiteit Groningen een symposium over protoplanetaire schijven. … [Lees meer...]

André Kuipers bij KNVWS Symposium “Water tussen hemel en aarde”

Op 17 oktober houdt de KNVWS ((de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde.)) weer haar jaarlijkse symposium en sprekers zijn onder andere Andr … [Lees meer...]

22 juni publiekssymposium over Donkere Materie in Amsterdam

Zondag 22 juni komen internationale toponderzoekers in Amsterdam bijeen voor een publiekssymposium over het onderzoek naar donkere materie. … [Lees meer...]

1 december a.s. KNVWS-symposium over exoplaneten

Amper twintig jaar geleden kenden we met zekerheid het bestaan van … [Lees meer...]