30 mei 2024

Waarom zijn alle ‘ongeschonden oer-planetoïden’ ongeveer 100 km groot?

Er zijn meer dan een miljoen planetoïden bekend, waarvan de meesten zich bevinden in de gordel tussen Mars en Jupiter. Het overgrote deel daarvan is in te delen in zogeheten families, planetoïden die terug te voeren zijn op één oorspronkelijke ouder-planetoïde, die lang geleden door een botsing … [Lees meer...]

Een milde turbulentie in Winkelhaak

Een team astronomen, onder wie sterrenkundige Marijke Haverkorn (Astron, Radboud Universiteit Nijmegen) is er voor het eerst in geslaagd turbulentie in het interstellaire medium zichtbaar te maken. Met behulp van gepolariseerde radiostraling en in het bijzonder de veranderingen daarin, ontdekten ze … [Lees meer...]

Turbulentie speelt rol bij vorming zware sterren

Grosso modo kunnen we sterren in twee categorieën indelen: de categorie normaal, dat wil zeggen de sterren die op onze Zon lijken, en de categorie zwaargewicht, de sterren die veel meer massa bezitten. Hoe sterren ontstaan is ook bekend: uit interstellaire gas- en stofwolken, die langzaam … [Lees meer...]