Het Pentagon richt nieuwe UFO-onderzoeksgroep op

Kirsten Gillibrand is een Amerikaanse senator (NY) voor de democraten die begin november een wijziging voor de nationale defensiewet (NDAA22) indiende voor de oprichting van een ‘Anomaly Surveillance and Resolution Office’ binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD). Recent werd bekend dat het bureau er gaat komen, onder een iets andere naam, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’. Dit bureau zal de opvolger zijn van het huidige Unidentified Aerial Phenomena Task Force-programma (UAPTF) dat onderdeel is van het Amerikaanse Office of Naval Intelligence. Dit nieuwe bureau zou de bevoegheid krijgen om ‘elk middel, vermogen, bezit of proces’ binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap in te zetten om de stand van zaken rondom UFO’s of niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP) te bestuderen. Het amendement (sectie 1652), omvat dat dit nieuwe bureau procedures zou moeten ontwikkelen om de verzameling, rapportage en analyse van UAP-gerelateerde verschijnselen binnen het DoD veel beter te synchroniseren en te standaardiseren dan tot nu toe het geval was. De UAPTF zal per direct overgaan in de nieuwe groep en staat onder leiding van de staatssecretaris van defensie en hoge functionarissen van de inlichtingendiensten. Zie hier een AB met Recap over het UAPTF e.a.

Een “still” uit een openbaar gemaakte video-opname.

Speciale aandacht zou er besteed moeten worden aan potentiële bedreigingen van UAP’s voor de nationale veiligheid, evenals een beoordeling of dergelijke verschijnselen kunnen worden toegeschreven aan buitenlandse tegenstanders. De focus van de groep zal concreet liggen op het luchtruim boven militaire faciliteiten of operatiegebieden. Naast het stroomlijnen en verbeteren van de rapportage, verzameling en analyse van relevante gegevens, zal het wijzigingen aanbevelen in wet- en regelgeving, training, en organisaties. De oprichting van dit bureau komt nadat het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) in juni j.l. een UAP-rapport van het UAPTF had uitgebracht. Dit UAP-rapport onderzocht, in opdracht van het Congres, 144 meldingen van UAP’s die vooralsnog onverklaarbaar waren, en dateerden van 2004 en jonger. Het rapport identificeerde de problematiek bij het verzamelen van de data die nodig zijn om de UAP’s te beoordelen en te identificeren, alsmede de problemen die piloten ervaren bij het rapporteren van de UFO-waarnemingen, en de inconsistenties in de rapportagemechnismen.

Het nieuwe opgerichte bureau zou o.a. ook een adviescomité voor lucht- en transmedium zaken bevatten, en in dit orgaan zouden naast deskundigen van NASA ook academici uit het gehele land moeten plaatsnemen. Hoewel wetgevers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (of; lagerhuis van het Amerikaans Congres), een soortgelijk bureau hebben voorgesteld, zou de ‘Senaatsversie’ van dit bureau tevens meer frequente openbare rapporten over gevoelige informatie vereisen, zoals of er al dan niet nadelige gezondheidseffecten zijn verbonden aan UAP-waarnemingen en of de regering fysiek materiaal van de ontmoetingen heeft verzameld. Het bureau zou ook samen moeten gaan werken op dit gebied met Amerikaanse bondgenoten om de aard en omvang van UAP’s beter te kunnen beoordelen. Ieder jaar legt het bureau een jaarverslag over zijn bevindingen aan het Congres voor.

In een interview met Politico op woensdag 11 november j.l. beschreef Gillibrand haar motivatie voor het nieuwe kantoor. “Als het technologie is die in het bezit is van tegenstanders of een andere entiteit, moeten we het weten”, aldus Gillibrand en vervolgde: “Onze kop in het zand steken is geen strategie en ook geen acceptabele aanpak.” Haar denkwijze komt overeen met de bevindingen van het enigszins summiere UAP-rapport van het Pentagon deze zomer, dat geen concreet bewijs voor een deel van de UAP’s vond, maar wetgevers en defensie- en inlichtingenfunctionarissen aanmoedigde om de zaak op administratief niveau serieuzer te nemen. “We hebben al heel lang geen toezicht op dit gebied gehad”, voegde Gillibrand eraan toe. “Het aantal hoorzittingen dat ik in tien jaar over dit onderwerp heb gehad, kan ik op één hand tellen. Dat is behoorlijk zorgwekkend gezien de ervaring die onze militairen het afgelopen decennium hebben gehad.” Zie voor achtergrond informatie over AATIP, UAPTF enz. dit artikel op AB. Bronnen: Military.com, FoxNews, Politco

‘Ben ik hier alleen?’ UFO-serie start donderdag 4 november

Credit: Christian Plass/Pixabay

Donderdagavond 4 november is op televisie op NPO 3 om 21.55 uur de eerste aflevering van ‘Ben ik hier alleen‘ te zien, de zesdelige documentaireserie met Georgina Verbaan over buitenaards leven. In haar eigen ‘spaceship camper’ reist Georgina door Europa en probeert als een ware ontdekkingsreiziger te verklaren of buitenaards leven invloed heeft op ons bestaan.

2021 is hét UFO-jaar. De Covid-pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen meer uit het raam staren, en het aantal UFO-meldingen is explosief gestegen. Het Pentagon ontkent buitenaards leven niet en daarmee staat buitenaards leven op de politieke agenda. Georgina bezoekt locaties in Europa waar mogelijk ‘encounters’ hebben plaatsgevonden tussen mens en buitenaardse entiteiten en spreekt met wetenschappers en (ervarings-)deskundigen.

Georgina Verbaan heeft een heel eigen en unieke kijk op de wereld van het onverklaarbare. Zij vraagt zich dan ook af: ben ik hier alleen?

In de eerste aflevering gaat Georgina Verbaan op zoek naar buitenaards leven in Nederland. Met behulp van Bram en Alexander van Ufo-meldpunt Nederland ontmoet zij getuigen die contact hebben gehad met onverklaarbare verschijnselen. De UFO van Soesterberg is door 12 personen waargenomen, maar defensie stopte de zaak in de doofpot. Hoe kan het dat je voor gek wordt verklaard, als je iets onverklaarbaars ziet? Het universum is toch veel te groot om te denken dat we de enige levensvorm zijn? Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen laat Georgina zien hoe nietig de aarde is. Tip voor deze blog kwam van collegablogger Jan Brandt. Bron: NTR.

Project Sky Hub doet een appel op fervente skywatchers om te speuren naar ongewone luchtfenomenen

Het spotten en catalogiseren van ongebruikelijke fenomenen of objecten in het luchtruim, in de volksmond UFO’s genoemd, kan voortaan met project Sky Hub een heuse doe-het-zelf klus worden. Sky Hub is in 2020 opgericht door een enthousiast team ingenieurs, wetenschappers en hobby-hemelspeurders, en omvat de opzet van een globaal netwerk van slimme sensoren die ontworpen zijn om naar digitale kenmerken van UFO’s te speuren. Maar het gaat verder dan slechts de hemel afspeuren. Vrijwilligers van het crowd-sourced network uploaden de datasets van de geobserveerde ongewone fenomenen naar de Sky Hub Cloud, de data wordt geanalyseerd, gecategoriseerd en gedocumenteerd en gedeeld onder alle participanten. Het project is een work-in-progress, het sensornetwerk, de data-analyse op UAP’s, en de systeemsoftware bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De voorzitter van de groep is de Amerikaan Christopher Cogswell, hij roept op belangstellenden van over de hele wereld zich aan te melden voor Sky Hub. De motieven achter het initiatief zijn mede ingegeven door snelle evolutie van machine learning technologie voor het stroomlijnen van data-analyse, plus de toenemende betaalbaarheid van hardware voor kunstmatige intelligentie (AI). Het uiteindelijke doel is het bouwen en hosten van een wereldwijde, digitale UFO-database waartoe iedereen toegang heeft onder een Creative Commons-licentie m.b.v. de open-source software van Sky Hub. Lees verder

American Airlines piloten melden UFO boven New Mexico

De Airbus A320 bemanning van vlucht AA 2292, American Airlines, zal de reis van Ohio naar Arizona op 21 februari j.l. waarschijnlijk niet licht vergeten. Op deze zondag bemerkte de bemanning, terwijl ze boven de staat New Mexico vlogen, dat er zich boven hun toestel een, voor hen onbekend, cilindervormig en snelbewegend object bevond. American Airlines nam op 22 februari contact op met de FAA (Federal Aviation Administration) om melding te maken van het incident. De FAA zou drie dagen later een officiële verklaring over het UFO-incident geven. Hieronder een kort relaas over vlucht AA 2292, die opgestegen was van Cincinnati en op weg was naar Phoenix, Arizona. Lees verder

Geclassificeerde Amerikaanse UFO-documenten mogelijk over 180 dagen openbaar gemaakt

UAP (unidentified aerial phenomena)-adepten in de VS kijken reikhalzend uit naar een rapport dat mogelijk in juni a.s. gaat verschijnen en verzamelde gedeclassificeerde inlichtingen betreffende UAP’s moet bevatten. Op 28 december j.l. is de zogenoemde Omnibus Spending Bill in de VS door president Trump ondertekend en in werking getreden. Een veelomvattende wet die o.a. pandemie- defensie- en inlichtingen gerelateerde wet- en regelgeving bevat. Een bijzonderheid in de wet betreft rapportage over UAP’s, deze sectie is ingedeeld onder de FY21 Intelligence Authority Act*. De IAA waarborgt in zijn algemeen dat de inlichtingendiensten hun werk in 2021 voort kunnen zetten, en het codificeert naast Amerikaanse geheime operaties ook regelgeving inzake rapportage aan het Congres. In de sectie over UAP’s wordt specifiek een verzoek gedaan aan inlichtingendiensten zoals FBI, NRO, DIA enz. alsook aan het ministerie van Defensie (DoD) alle informatie te rapporteren over het mogelijk bestaan van ongeïdentificeerde luchtfenomenen. binnen een tijdsbestek van zes maanden. Een sleutelrol in de toevoeging van de sectie over UAP’s was weggelegd voor Christopher Mellon**, voormalig top-inlichtingenamtenaar van Defensie en oud-directeur van de inlichtingencommissie van de senaat (SIC). De nieuwsite The Debrief*** had recent een schriftelijk interview met Mellon over de kwestie. Mellon stelt dat met de uitvaardiging van deze wet, en ik citeer: “…het UAP-fenomeen de steun geniet van beide partijen in beide Houses of Congress.” Met deze omnibuskredietwetgeving, wordt een totaal van $ 1,4 biljoen aan federale financiering voor het fiscale jaar 2021 toegewezen en mogelijk zal er dus m.b.t. UAP’s over 180 dagen, gerekend vanaf 28 december j.l. – om en nabij 24 juni a.s.) een verslag over UAP-onderzoek bij de inlichtingencommissie van het congres op tafel liggen. Lees verder

Met laser gecreëerde fantoombeelden mogelijke verklaring UAP’s?

Geavanceerde laser-plasmatechnologie ontwikkeld voor de Amerikaanse marine waarmee zowel 2D- als 3D-beelden in de lucht gecreëerd kunnen worden, zou ook een potentiële verklaring kunnen zijn voor in het verleden waargenomen UAP’s, ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Eng. Unidentified Aerial Phenomena). Volgens het Forbes magazine is door de Amerikaanse marine in 2018 patent verkregen op deze laser-plasmatechnologie*. De Amerikaanse journalist David Hambling (Wired, Popular Mechanics), tevens schrijver van meerdere non-fictie boeken (Swarm Troopers, 2015) heeft de suggestie geopperd dat deze technologie wel eens meer opheldering zou kunnen geven over de UAP meldingen, bestaande uit beeldmateriaal en oogegetuigenverslagen, die de afgelopen jaren gerapporteerd zijn door jachtvliegers en grondpersoneel van de Amerikaanse marine. Van het beeldmateriaal heeft recent het Pentagon de authenticiteit bevestigd.** Lees verder

Het Pentagon geeft UFO filmbeelden van de Amerikaanse marine officieel vrij

Het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van defensie, heeft recent toestemming gegeven voor vrijgave van drie eerder gelekte topgeheime video’s van de Amerikaanse marine. De video’s tonen ‘onverklaarbare luchtverschijnselen’, in het Engels ook wel ‘unidentified aereal phenomena’ (UAP) genoemd. Één van de video’s is opgenomen in november 2004 en twee ervan zijn opgenomen in januari 2015. Deze zogenoemde ‘FLIR1, GoFast en Gimbal’ video’s zijn geschoten door Amerikaanse marinevliegers tijdens trainingsvluchten en zijn de afgelopen jaren gepubliceerd vergezeld van ooggetuigenverslagen. Twee van de drie video’s verschenen voor het eerst in een artikel van de New York Times. Dat artikel ging over geheim UFO onderzoek van defensie dat in 2012 werd afgerond. De derde video (FLIR1, USS Nimitz 2004) verscheen in maart 2018, deze werd uitgebracht door de To The Stars Academy of Arts & Sciences. In september 2018 gaf een woordvoerder van de Amerikaanse marine in een officiële verklaring toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen waren. De marine duidde deze objecten aan als ‘niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’ of UAP’s. Ook bevestigde men dat het om authentieke beelden ging. Wat er op de beelden te zien valt wil of kan de marine niet zeggen. De beelden lijken snel bewegende objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infrarood sensoren. Lees verder

Britse defensie gaat UFO ‘X-files’ online zetten

Verslagen van UFO waarnemingen in het bezit van het Britse ministerie van defensie zullen in de eerste helft van 2020 online gepubliceerd worden. Van de vroege jaren 1950 tot 2009 documenteerde en onderzocht een afdeling van de Britse defensie (MoD) rapporten over UFO’s. Nu, meer dan een decennium nadat het programma is beëindigd, zullen veel van die voorheen geclassificeerde bestanden over UFO-waarnemingen voor het eerst voor het publiek beschikbaar worden gesteld.

Lees verder

Bestorming Area 51 wordt Alien festival

De eerste mensen die denken dat er op de geheime Amerikaanse legerbasis Area 51 aliens of UFO’s verborgen worden gehouden hebben zich vannacht al in de omgeving van het gebied te Nevada verzameld. Vlaggen met aliens en tentenkampjes in de omgeving langs de wegen zijn gesignaleerd Dit alles naar aanleiding van de inmiddels afgeblazen facebook grap ‘Storm Area 51’ gepland voor vandaag. Het gebied is inmiddels de laatste decennia verworden tot een soort bedevaartsoord voor mensen die in UFO’s en aliens geloven. De weg die naar het gebied leidt, Highway 375, is omgedoopt tot de Extraterrestrial (buitenaardse) Highway. De basis wordt volgens het Amerikaanse leger, gebruikt voor het ontwikkelen van topgeheime militaire projecten.

Lees verder

Boekrecensie; Secrets of Antigravity Propulsion (deel 1)

Het boek ‘Secrets of Antigravity Propulsion’ is beslist geen ‘spacebusiness as usual’ maar voor diegene die geïnteresseerd zijn in meer exotische vormen van aandrijving is het een aanrader. En met gisteren de Astroblogs over het UFO materiaal vrijgegeven door de Amerikaanse marine, alsook de belangstelling die Area 51 met name vandaag ten deel valt lijkt het thema ‘vliegende schotels’ op dit moment wel actueler dan ooit. Dit boek bevat het allemaal. De schrijver, de Amerikaanse natuurkundige Dr. Paul A. LaViolette beschrijft het thema anti-zwaartekracht aandrijving voor de ruimtevaart uitgebreid en ruim gedocumenteerd. Als een beproefd navigator manoeuvreert LaViolette de lezer behendig door een woud aan historische maar ook recentere projecten, geheime documenten, experimenten, complexe fysica en een aantal patenten betreffende deze bijzondere vorm van aandrijving voor ruimteschepen. Dat het inderdaad geen ‘spacebusiness as usual’ was en is getuige wel de enorme zoektocht van meer dan 20 jaar die aan de publicatie van dit boek voorafging en waarbij opgevraagde documentatie soms verdween, verplaatst werd, of andere vreemde gangen van zaken tijdens die het maken van het boek aan het licht kwamen. Het resulteerde in een kolossaal werk, 404 bladzijden, 10 appendices, veel beeldmateriaal en een uitgebreide bibliografie en index. Als motivatie wordt de beperking die chemische voortstuwing oplegt aan ruimteschepen en daarmee verre ruimtereizen onmogelijk maakt aangedragen. Het boek, een paperback, is gepubliceerd in 2008 door Bear & co te Vermont, VS. De subtitel luidt ‘Tesla, UFO’s and Classified Aerospace Technology’. Al tien jaar oud maar gezien de grote hoeveelheden artikelen die er de afgelopen jaren verschenen zijn rondom dit boek en thema spreekt het nog immer tot veler verbeelding. Daar het zeer omvangrijk is heb ik het in twee delen gesplitst. Vandaag deel 1, tot en met het zevende hoofdstuk.

Lees verder