17 juni 2021

In aanbouw zijnde ALMA telescoop ziet embryo’s van zware sterren

Eind 2013 moet de gigantische ALMA-telescoop ((Dat staat voor de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.)) op een 5000 meter hoog plateau bij de Chileens-Boliviaanse grens klaar zijn, maar nu al hebben sterrenkundigen er een geweldige ontdekking mee gedaan. De submillimeter-telescoop heeft nu … [Lees meer...]

Superzware zwarte gaten stimuleren vorming zware sterren

De Groningse astronomen Seyit Hocuk en Marco Spaans hebben met behulp van krachtige supercomputers berekend dat superzware zwarte gaten het ontstaan van zware sterren stimuleren. Dit druist in tegen de gangbare theorie dat de geboorte van sterren in de buurt van superzware zwarte gaten, die zich … [Lees meer...]

Turbulentie speelt rol bij vorming zware sterren

Grosso modo kunnen we sterren in twee categorie … [Lees meer...]