Site pictogram Astroblogs

Hubble lost veertig jaar oude raadsel op van de Magelhaense Stroom

Credit: Plot by G. Besla, Milky Way background image by Axel Mellinger (used with permission)

magelhaense stroom

Credit for the radio/visible light image: David L. Nidever, et al., NRAO/AUI/NSF and Mellinger, LAB Survey, Parkes Observatory, Westerbork Observatory, and Arecibo Observatory. Credit for the radio image: LAB Survey

Met behulp van de Hubble ruimtetelescoop zijn sterrenkundigen er eindelijk achtergekomen wat de bron is van de zogenaamde ‘Magelhaense Stroom’, een lange stroom van neutraal waterstofgas (HI), die vanaf de twee Magelhaense Wolken – kleine begeleidende sterrenstelsels van de Melkweg – over grote delen van de hemel (˜180°) lopen. De in de jaren zeventig ontdekte stroom werd onderzocht met Hubble’s Cosmic Origins Spectrograph (COS), aangevuld met waarnemingen verzameld door ESO’s Very Large Telescope (VLT) in Chili. Uitkomst van het onderzoek is dat het meeste materiaal zo’n twee miljard jaar geleden moet zijn afgescheiden van de Kleine Magelhaense Wolk en dat een recentere portie van de stroom van de Grote Magelhaense Wolk afkomstig is.Op de bovenste afbeelding is der Magelhaense Stroom de paarsroze gekleurde wolk, de twee witte punten rechts zijn de Kleine en Grote Magelhaense Wolk. De onderste afbeelding is een resultaat van waarnemingen in het radiogolfgebied. Op basis van de geringe hoeveelheid zuurstof en zwavel in de Magelhaense Stroom konden de sterrenkundigen de Kleine Magelhaense Wolk als de voornaamste leverancier van het materiaal uit de stroom identificeren. Dichterbij de twee wolken kwam men meer zware elementen tegen, die er op wijzen dat recenter materiaal uit de Grote Magelhaense Wolk is gekomen, die meer zware elementen heeft dan z’n kleine buur. Bron: Hubble.

FacebookTwitterMastodonTumblrShare
Mobiele versie afsluiten