Site pictogram Astroblogs

Mexicaanse senatoren getuigen over ‘alien’ resten en NASA publiceert eerste rapport over UAP’s

In scènes die aan een sciencefictionfilm deden denken, getuigden senatoren van het Mexicaanse Congres afgelopen dinsdag 12 september over vermeende overblijfselen van ‘niet-menselijke’ skeletten en toonden deze ook aan het Parlement. Het betrof mogelijk een tweetal ‘aliens’. Twee dagen later, 14 september j.l. bracht NASA het langverwachte onderzoeksrapport uit van de hand van hun studiegroep over UAP’s. NASA’s hoofd Bill Nelson zei over het rapport, “Het onafhankelijke onderzoeksteam van NASA heeft geen enkel bewijs gevonden dat UAP’s een buitenaardse oorsprong hebben, maar we weten niet wat ze zijn,” en vervolgde met te stellen dat het doel van NASA is om “het gesprek over UAP’s te verschuiven van sensatiezucht naar wetenschap.” In het nieuwe, 36 pagina tellende, NASA-rapport worden UAP’s ‘een van de grootste mysteries van onze planeet’ genoemd.

Mexico’s alien mummies, Atacama alien ‘mummies’ of dwerggroei, Gary Nolan
Even terug naar 12 september j.l., naar de de Mexicaanse senaat. De Mexicaanse senatoren die getuigden over  de vermeende alien resten in de senaat, stelden ‘dat we niet alleen zijn’ in het universum en toonden ook de vermeende overblijfselen van deze ‘niet-menselijke’ wezens, tijdens deze eerste officiële bijeenkomst van het land over buitenaards leven, en inderdaad leken het wel enigzins op Egyptische mummies. De wetgevers kregen twee verschrompelde lichamen met gekrompen hoofden te zien – naast videobeelden van ‘onverklaarde abnormale verschijnselen’  – door Jaime Maussan, een sportjournalist en zelfverklaard uUo-deskundige. Maussan zei dat de overblijfselen meer dan 1000 jaar oud waren en toebehoorden aan ‘niet-menselijke’ wezens die geen deel uitmaken van onze aardse evolutie. Het is de koningin van al het bewijsmateriaal“, beweerde Maussan. “Dat wil zeggen: als het DNA ons laat zien dat het niet-menselijke wezens zijn en dat er niets in de wereld is dat hierop lijkt, moeten we dat ook zo beschouwen.” Andere studies hebben gesuggereerd dat de mummies, die in 2017 in Nazca, Peru werden gevonden, frauduleus zijn. De hoorzitting van dinsdag werd georganiseerd door Sergio Gutiérrez Luna, een parlementariër van de regerende partij Morena en aspirant-gouverneur van de staat Veracruz.

Maussan suggereerde dat Mexico het eerste land ter wereld zou kunnen worden dat de aanwezigheid van buitenaardse wezens op aarde accepteert. Gutiérrez Luna zei dat het Congres geen standpunt had ingenomen over de theorieën die tijdens de hoorzitting naar voren waren gebracht, maar benadrukte het belang van het luisteren naar  ‘alle stemmen alle meningen’. De gebeurtenis werd geïnspireerd door de hoorzitting in het Amerikaanse congres over hetzelfde onderwerp in juli, waarin de gepensioneerde majoor David Grusch beweerde dat de VS een programma verborgen hield om Ufo’s op te halen en te reverse-engineeren. Het Pentagon heeft zijn beweringen ontkend.

Credit: EliaSch/Pixabay.

Ter info; zie hier een goed artikel in The Stanford Daily over microbioloog Dr. Gary Nolan, die het Atacama alien skelet of ‘Ata’ verhaal ontkracht, het zou gaan om mensen met ‘dwerggroei’. en hun DNA is wel degelijk menselijk. Nolan noemt in het artikel Ralph Lachman die een database met typen dwerggroei bijhoudt. Het boek Sekret Machines: Gods, MAN, & War gaat ook uitgebreid op dit DNA-onderzoek bij vermeende ‘alien’ skeletten op aarde in, zie o.a. deze Astroblog(s) met de recensie van dit boek.

Amerikaanse regering ‘spin in het web’ Ufo cover-up, David Grusch
Op 26 juli j.l. getuigde in een publieke hoorzitting voor het Amerikaans Congres David Grusch,
voormalig inlichtingenfunctionaris (met top secret clearing), die in juni j.l. beweerde dat de VS in het bezit is van ‘intacte en gedeeltelijk intacte’ buitenaardse voertuigen, (zie ook deze Astroblog voor een uitgebreid verslag over Grusch.) Grusch meende dat de Amerikaanse regering de spin in het web is van een ‘Ufo cover-up’, of doofpotaffaire. Kennis hierover zou bewust achter gehouden zijn, niet alleen voor het publiek, maar juist ook voor een (deel van) de onderzoeksgroep van het ministerie van Defensie (DoD) die deze materie moet onderzoeken (het AARO, voorheen UAPTF). Onder ede getuigden, naast Grusch ook, David Fravor en Ryan Graves  resp. voormalig marinecommandant  en marinepiloot, over hen, zie ook deze Astroblog, en deze UAP Recap Astroblog. De commissie stond o.l.v. het Republikeinse congreslid Glenn Grothman. Het Amerikaanse leger stelde dat het actief probeert het kleine aantal waarnemingen te onderzoeken waarvoor geen duidelijke verklaring is, en ontkende Grusch’ beweringen. In een verklaring stelde het DoD dat onderzoekers geen ‘enige verifieerbare informatie hadden ontdekt om beweringen te onderbouwen dat programma’s m.b.t. het bezit of reverse-engineering van buitenaards materiaal in het verleden hebben bestaan of momenteel bestaan’. Tijdens de hoorzitting waren er geen nieuwe onthullingen over buitenaardse wezens.

In Le Parisien, beweerde Grusch eerder dat de VS in het bezit waren van een ‘klokachtig vaartuig’ dat de regering van Benito Mussolini in 1933 in Noord-Italië had teruggevonden. Op woensdag 26 juli j.l. aarzelde hij om in details te treden over die beweringen, daarbij verwijzend naar veiligheidskwesties. Garrett Graff, een journalist die een boek schrijft over de jacht van de regering op UFO’s, twitterde: “Zeer interessant voor mij dat Dave Grusch niet bereid is om onder ede op de #UFOHearings de meest explosieve – en bizarre – van zijn beweringen uit zijn NewsNation-interview. Hij lijkt er heel voorzichtig omheen te dansen en ze te herhalen.”

UAP Independant Study Group, Credits; NASA

NASA’s UAP studiegroep, webcast en rapport
NASA onderzoekt dus ook UAP’s en
op 31 mei j.l. werd er door deze  ‘UAP Independant Study Groep’  een eerste openbare bijeenkomst over UAP’s gehouden, zie o.a. deze Astroblog. De zestien leden tellende groep bestudeert methoden om UAP’s in de toekomst beter te documenteren, analyseren en zo mogelijk, te verklaren. David Spergel van het NASA’s Science Mission Directorate, is voorzitter van de groep. Het doel luidt als volgt; “NASA commissioned the nine-month study to examine UAP from a scientific perspective and create a roadmap for how to use data and the tools of science to move our understanding of UAP forward.” Momenteel, is het zo dat, aldus NASA, de beperkte UAP waarnemingen het onmogelijk maken om wetenschappelijke conclusies te doen uit de data van UAP’s. De bijeenkomst was de eerste keer dat de groep de resultaten van haar UAP-onderzoek in het openbaar bespreekt, en duurde vier uur, een bekend lid is astronaut Scott Kelly. En de groep bekeek alleen niet-geclassificeerde gegevens.

Omslag NASA rapport UAP’s Credits; NASA

Uit het gisteren, 14 september j.l., gepresenteerde rapport van het UAP-onderzoek door NASA werd duidelijk dat aliens nog niet zijn gevonden. “Om samen te vatten wat we hebben geleerd: we hebben meer data van hoge kwaliteit nodig”, opende astronoom David Spergel de bijeenkomst. NASA krijgt elke maand tussen de 50 en 100 meldingen van onverklaarbare fenomenen, zoals UAP’s. Het leeuwendeel daarvan blijkt naderhand toch verklaarbaar. Het vliegende object was bijvoorbeeld toch gewoon een vliegtuig, ballon of optische illusie. En van de volledige database met meldingen is naar schatting 2 tot 5 procent mogelijk echt onverklaarbaar door aardse technologieën of verschijningen. De onderzoekers lopen tegen allerlei beperkingen aan, vertelden ze op de persconferentie. Behalve een gebrek aan scherp genoeg beeldmateriaal van mogelijke UAP’s is ook het recht op privacy een obstakel volgens NASA. “De meeste mensen vinden het niet leuk als we onze apparatuur op hun achtertuin richten”, zei onderzoeker Sean Kirkpatrick. De NASA heeft de meeste meetinstrumenten in de omgeving van de VS gestationeerd. Ook rust er een taboe op het melden van onverklaarbare fenomenen onder piloten in de commerciële luchtvaart. “Een van onze doelen is dat stigma doorbreken”, zei Spergel. Hoe meer informatie het team krijgt, het liefst van hoge kwaliteit, hoe beter.

“Het onafhankelijke onderzoeksteam van NASA heeft geen enkel bewijs gevonden dat UAP’s een buitenaardse oorsprong hebben, maar we weten niet wat ze zijn,” zei Bill Nelson “Waarnemingen van objecten in onze lucht die niet kunnen worden geïdentificeerd als ballonnen, vliegtuigen of bekende natuurlijke verschijnselen zijn wereldwijd gedaan, maar er zijn slechts beperkte waarnemingen van hoge kwaliteit.” NASA stelt dat er veel verslagen en beelden van UAP’s beschikbaar, maar ontbreekt het aan consistente, gedetailleerde observaties, waardoor er nu geen definitieve, wetenschappelijke conclusies over UAP’s getrokken kunnen worden. Er werd ook een nieuw hoofd van de groep aangesteld, en deze persoon komt uit het bestaande Ufo-team, maar NASA houdt de naam verborgen vanwege bedreigingen die zijn geuit aan het adres van het team. Bill Nelson ging in een persconferentie zelf ook in op hoe hij denkt over het bestaan van UAP’s,“Als je mij vraagt of ik geloof dat er leven is in een universum dat zo groot is dat het moeilijk is om te begrijpen hoe groot het is, dan is mijn persoonlijke antwoord: ‘Ja’.”

Conclusie NASA, het Pentagon, taboe, veiligheid en bescherming luchtruim
De grootste uitdaging die NASA’s groep noemt is een gebrek aan wetenschappelijk betrouwbare methoden voor de documentatie van UAP’s. Problematisch is dat UAP’s in het algemeen worden vastgelegd met camera’s, sensoren en andere apparatuur die niet zijn ontworpen of gekalibreerd om dergelijke eigenaardigheden nauwkeurig waar te nemen en te meten. Een ander probleem is dat er een taboe rond de kwestie blijft bestaan. Hoewel bijvoorbeeld het Pentagon de afgelopen jaren militaire piloten heeft aangemoedigd om UAP-gebeurtenissen te documenteren, blijven veel commerciële piloten  ‘zeer terughoudend om ze te melden’  vanwege het aanhoudende stigma rond dergelijke waarnemingen, aldus Spergel. Het NASA-adviespanel vertegenwoordigt het eerste UAP-onderzoek dat ooit is uitgevoerd onder auspiciën van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie voor een onderwerp dat de regering ooit heeft toevertrouwd aan de exclusieve en geheime bevoegdheid van militaire en nationale veiligheidsfunctionarissen.
De NASA-studie staat los van het onderzoek van het AARO van het DoD. Dit onderzocht de afgelopen jaren waarnemingen die de afgelopen jaren zijn gerapporteerd door militaire piloten en geanalyseerd door Amerikaanse defensie- en inlichtingenfunctionarissen. Zie o.a. deze Astroblog over de inspanningen van het DoD m.b.t. UAP’s, en hun eerste rapport van 26 juni 2021. De parallelle inspanningen van de NASA en het Pentagon benadrukken een keerpunt voor de regering na tientallen jaren besteed te hebben aan het afleiden, ontkrachten en in diskrediet brengen van meldingen van niet-geïdentificeerde vliegende objecten, of Ufo’s, die dateren uit de jaren 1940 e.v.. Maar door de kwestie uiteindelijk frontaal aan te pakken, hebben zowel NASA als het Pentagon de nadruk gelegd op de noodzaak om het Amerikaanse luchtruim te beschermen, en bij uitbreiding de openbare veiligheid. Bronnen; NASA, Reuters, CBS, NOS, The Guardian, Space.com, The Stanford Daily, The Guardian (David Grusch), Le Parisien.
FacebookTwitterMastodonTumblrShare
Mobiele versie afsluiten