24 oktober 2017

GOCE heeft geoïde van de aarde nauwkeurig bepaald

Laat wat van je horen

*