21 maart 2018

GOCE heeft geoïde van de aarde nauwkeurig bepaald

Laat wat van je horen

*