23 juni 2024

Onderzoek suggereert dat rotatiecurves van sterrenstelsels oneindig vlak blijven – gevolgen voor de modellen?

Over rotatiecurves of -krommen van sterrenstelsels hebben we het hier vaak gehad, de weergave in een grafiek van de waargenomen draaisnelheden van materie in de schijfdelen van spiraalstelsels als functie van de afstand tot het galactische centrum van die stelsels. Er werd al begin jaren zeventig … [Lees meer...]

Jupiter als een donkere materiedetector

Op aarde wordt al tientallen jaren koortsachtig gezocht naar donkere materie, de mysterieuze substantie die 80% van alle materie in het heelal zou vormen en die niet reageert met gewone materie. Al die speurtochten hebben nog niets opgeleverd. Waarom maak je niet gebruik van een nog véél grotere en … [Lees meer...]

Boekrecensie: de klopjacht op donkere materie

Sinds 3 april j.l. ligt "De klopjacht op donkere materie" in de winkel. Een boek (-je, 111 p.) in de serie Pocket Science van New Scientist van Dorine Schenk. Zij is freelance wetenschapsjournalist voor o.a. NRC, New Scientist en  het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) en ze schreef … [Lees meer...]

Bestaat donkere materie wellicht uit ultralichte primordiale zwarte gaten?

Indirecte bewijzen voor het bestaan van donkere materie zijn er genoeg, alleen is er nooit één directe waarneming van gedaan. Er zijn daarom ook geen concrete aanwijzingen voor wat donkere materie precies is, waar het uit bestaat. Een al langer bestaande hypothese is dat donkere materie gevormd … [Lees meer...]

Gewone en donkere materie hebben samen opgetrokken in de evolutie van het heelal

Donkere materie vormt pakweg 85% van alle materie in het heelal en er wordt wel eens gedacht dat donkere materie en gewone materie niet reageren op elkaar en dat ze zich daarom onafhankelijk van elkaar hebben ontwikkeld. Maar recent onderzoek door Pran Nath en zijn collega Jinzheng Li (Northeastern … [Lees meer...]

Neutronensterren kunnen ons meer vertellen over donkere materie

Naar schatting 85% van alle materie in het heelal bestaat uit de onzichtbare en mysterieuze donkere materie, de overige 15% bestaat uit 'normale' materie, het spul waar sterren, planeten , gas- en stofwolken, neutronensterren, zwarte gaten, jij en ik uit bestaan. We weten via indirecte aanwijzingen … [Lees meer...]

De massa van de eerste sterren beïnvloedde sterk de eigenschappen van de eerste sterrenstelsels

Door gebruik te maken van geavanceerde driedimensionale modellen hebben sterrenkundigen ontdekt dat de eigenschappen van de allereerste sterrenstelsels in het heelal voor een groot deel werden bepaald door de massa van de allereerste sterren. Ke-Jung Chen (Institute of Astronomy and Astrophysics, … [Lees meer...]

Donkere sterren: sterren gemaakt van donkere materie, die óók nog eens kunnen exploderen

Voor het bestaan van donkere materie zijn vele indirecte aanwijzingen, maar alle speurtochten ten spijt is er afgelopen decennia nog nooit een kandidaat-deeltje donkere materie gevonden. En toch wordt er vol op over nagedacht en worden manieren bedacht om de mysterieuze onzichtbare deeltje toch te … [Lees meer...]

In het CCC+TL model van het heelal is donkere materie helemaal niet nodig

Nieuw onderzoek door de Universiteit van Ottawa zegt dat donkere materie helemaal niet hoeft te bestaan. Voor het bestaan van donkere materie zijn al veel indirecte aanwijzingen, zoals de galactische rotatiekrommen en de zwaartekrachtlenzen. Van alle materie in het heelal zou zo'n 85% uit donkere … [Lees meer...]

Astronomen stellen een ‘spiegeluniversum’ voor als mogelijke verklaring voor donkere materie

Een groep natuurkundigen heeft het idee opgeworpen dat een spiegeluniversum, een heelal dat naast ons eigen zichtbare heelal bestaat, donkere materie kan verklaren. Ze stellen dat er sporen van miljoenen 'spiegelsterren' uit dit universum te ontdekken zijn en mogelijk bevindt DM zich in dit … [Lees meer...]