25 juli 2024

De E-ELT is weer een stapje dichterbij gekomen

Het bestuur van de European Southern Observatory, de ESO-raad, heeft ESO’s begroting voor het jaar 2012 goedgekeurd. De begroting omvat onder meer de voorbereidende werkzaamheden aan de weg naar de E-ELT op Cerro Armazones – de Europese Extremely Large optische/nabij-infrarood Telescope – en de start van de ontwikkeling van enkele zeer geavanceerde optische componenten voor de telescoop. Nu verscheidene ESO-lidstaten hun bijdrage aan de vereiste aanvullende fondsgelden hebben toegezegd, zal definitieve goedkeuring van het volledige E-ELT-programma naar verwachting medio 2012 plaatsvinden. Tijdens haar 124ste vergadering, die op 7 en 8 december 2011 plaatshad op het ESO-hoofdkwartier, heeft de ESO-raad de begroting voor 2012 goedgekeurd. Het budget omvat fondsen voor enkele van de eerste elementen van de E-ELT, waaronder de voorbereidende werkzaamheden aan de toegangswegen naar de locatie van de telescoop op Cerro Armazones en de start van de ontwikkeling van de spiegel van het geavanceerde adaptieve optische systeem (M4 – d.w.z. de vierde van de vijf spiegels van de telescoop). Deze werkzaamheden zullen begin 2012 van start gaan. Naar verwachting zal de ESO-raad medio 2012 definitieve goedkeuring geven aan het E-ELT-project. De afgelopen maanden is flinke vooruitgang geboekt met het E-ELT-project. In oktober 2011 hebben ESO en de Chileense regering hun handtekening gezet onder een verdrag dat onder meer de schenking van grond voor de telescoop en Chileense steun voor het E-ELT-project regelt. In oktober 2011 heeft een externe evaluatie bevestigd dat E-ELT binnen het voorgestelde budget van 1082 miljoen euro (in 2012 euro’s) kan worden gebouwd. Eerdere gedetailleerde evaluaties hadden al laten zien dat het ontwerp technisch deugt. In september 2011 gaf de vergadering van de ESO Scientific Technical Committee (STC) goedkeuring aan het plan dat de reikwijdte van de eerste instrumenten van de E-ELT en hun ontwikkelingsschema beschrijft. Hieronder nog een korte impressie van hoe de E-ELT er uit komt te zien.

Bron: Nova.

Share

Speak Your Mind

*