24 februari 2024

Wijst BaBar op scheurtjes in het Standaard Model van de deeltjesfysica?

Een electron en positron vervallen in een B bar meson, dat in drie deeltjes uiteenvalt. Credit: Greg Stewart, SLAC National Accelerator Laboratory

Recent onderzoek van botsende elementaire deeltjes in de BaBar deeltjesversneller van het Amerikaanse SLAC National Accelerator Laboratory laat zien dat er aanwijzingen zijn dat het zogenaamde Standaard Model van de elementaire deeltjes wel eens onvolkomenheden zou kunnen bevatten. In BaBar – ooit opgezet om te achterhalen waarom er meer materie dan antimaterie in het heelal is – botsen electronen met hun antideeltjes, positronen, een botsing die een B meson en een antimaterie B bar meson (B) oplevert. Het gaat om dat laatste deeltje, want dat vervalt op zijn beurt in een D meson, een anti-neutrino en een tau lepton, een proces dat ³B tot D-star-tau-nu² wordt genoemd. OK, klinkt allemaal vrij aBaBarcadabra, maar waar het om gaat is dat het verval van die B bar mesonen in dat trio deeltjes vaker voorkomt dan het Standaard Model voorspelt. Op iedere 100 botsingen zou het trio 1 keer moeten ontstaan, maar met een waarschijnlijkheid van σ3,4 heeft BaBar het vaker gezien. Helemaal waterdicht is het bewijs nog niet, daar is minstens sigma5 voor nodig, maar natuurkundigen denken wel dat BaBar aantoont dat het Standaard Model moet worden herzien. Op basis van de huidige gegevens van BaBar kan één elementair deeltje al worden uitgesloten van bestaan, namelijk het zogenaamde Two Higgs Doublet. Waarvan akte! Meer info over de hints van BaBar in dit wetenschappelijke artikel, dat binnenkort zal worden gepubliceerd in het vakblad Physical Review Letters. Bron: STFC.

Share

Speak Your Mind

*