23 april 2024

Ster overleeft supernova-explosie van compagnon

DEM L241. Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/F.Seward et al; Optical: NOAO/CTIO/MCELS, DSS

Sterrenkundigen hebben aanwijzingen gevonden dat zich in het supernovarestant genaamd DEM L241, 160.000 lichtjaar van ons vandaan in de Grote Magelhaense Wolk, een zware ster bevindt, die de supernova-explosie van zijn compagnon overleeft heeft. Met de Chandra röntgensatelliet heeft men in DEM L241 een puntbron gevonden, die het restant is van de zware ster die als supernova is ontdekt, nu een neutronenster of zwart gat. Vlakbij die bron blijkt een jonge, zware ster te staan, die in tien dagen tijd om de bron draait. In de afbeelding hierboven zie je DEM L241, de paarse kleur is de gevonden röntgenstraling, de rest is optische straling. In het restant van de supernova heeft men zuurstof, neon en magnesium gevonden en daaruit heeft men kunnen afleiden dat de geëxplodeerde ster heel zwaar moet zijn geweest, minstens 25 zonsmassa’s, wellicht zelfs 40 keer zo zwaar. Het is niet voor het eerst dat een supernovarestant wordt gevonden met een ster, die de supernova van z’n compagnon heeft overleeft, DEM L241 is de derde in ’t rijtje. Mocht de ster in DEM L241 zelf over miljoenen jaren ook als supernova exploderen, dan is een systeem ontstaan met twee neutronensterren of twee zwarte gaten, of een mix van neutronenster en zwart gat. Bron: Chandra.

Share

Speak Your Mind

*