22 mei 2024

Onverwacht sterke toename van methaan

De hoeveelheid methaan in de atmosfeer is sinds 1998 niet meer zo snel toegenomen als in 2015. Lange tijd werd aangenomen dat de snelle toename van dit sterke broeikasgas, zoals in de periode van 1850 tot de jaren 80 van de vorige eeuw, niet meer terug zou komen. De groeisnelheid van methaan blijkt toch weer te zijn toegenomen, zo leren nieuwe analyses van een internationale studie waaraan KNMI, Vrije Universiteit Amsterdam en SRON Netherlands Institute for Space Research hebben meegewerkt.

Bronnen van methaan zijn bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, veeteelt, landbouw en moerassen. De belangrijkste en waarschijnlijk snelst toenemende bron van methaanuitstoot zijn runderen. Via hun magen komt veel methaan vrij. Daarnaast draagt de totale productie van fossiele brandstoffen voor ongeveer een derde bij aan de jaarlijkse methaanemissies die gerelateerd zijn aan menselijke activiteiten.

De internationale studie concludeert ook dat de recente groei van de schaliegasindustrie niet de belangrijkste oorzaak kan zijn van de methaantoename. Dit is te zien aan de waarnemingen van de isotopenverhouding van methaan (de verhouding tussen de verschillende verschijningsvormen van methaan in de atmosfeer).

De recordsnelle toename van methaan in 2015 is waarschijnlijk een combinatie van factoren. Zo is het niet helemaal toe te schrijven aan de toename van de veeteelt. Jaarlijkse natuurlijke fluctuaties spelen een belangrijke rol. Zeer waarschijnlijk heeft El Niño als natuurlijke klimaatfluctuatie een belangrijke bijdrage geleverd aan de recordtoename in 2015. Dat was namelijk ook het geval in 1998, toen er een sterke toename was van methaan en er tevens een sterke El Niño was. Ongeveer 40 procent van de methaan die jaarlijks in de atmosfeer wordt gebracht, heeft een natuurlijke oorsprong. Dit zijn vooral moerassen.

Methaan is op CO2 na het belangrijkste broeikasgas dat door menselijke activiteiten sterk is toegenomen in de atmosfeer en zodoende invloed heeft op het wereldwijde klimaat. Daarbij is methaan een veel sterker broeikasgas dan CO2 per uitgestoten kilogram. Het verminderen van de uitstoot van methaan is dus van belang voor het temperen van de opwarming van de aarde.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zouden ook maatregelen genomen moeten worden om de uitstoot van methaan te verminderen. Met alleen het terugbrengen van CO2 in de atmosfeer lukt het niet om de klimaatverandering te temperen of tegen te houden.

Links naar het paper in ESSD en de editorial in ERL:

Data en figuren: http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget

Volledig wetenschappelijk artikel: http://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/

Editorial: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207

Bron: SRON

Share

Comments

 1. Ik lees niets over het smelten van het ijs of permafrost terwijl dit volgens sommige juist de grootste oorzaak is of gaat worden.

 2. Ach het begint een beetje triest te worden al die paniek verhalen, en zeker na de verkiezingen van Trump, krijg je nu het ene na het andere bericht over het einde der tijden. Zonder ook maar 1 echte wetenschappelijke onderbouwing

  Er is helemaal geen bewijs dat de mens de oorzaak is van de zogenaamde opwarming (het warmt al sinds 1997 niet meer op) en ookal zou de aarde opwarmen, dan is het ook nog goed mogelijk dat dat heel goed is voor de flora en fauna. Er is namelijk een tijd geweest dat het veel warmer was dan nu, en toen floreerde de natuur als nooit te voren.
  Ik ga overigens niet ontkennen dat er een klimaat verandering gaande is want dat is het al 4 miljard jaar…..

  Maar goed angst is een slechte raadgever maar een goede machtsbasis zullen we maar zeggen.

  • Martin Schoenmaker zegt

   “Het warmt al sinds 1997 niet meer op”.

   Waar baseer je deze uitspraak op?

  • Enceladus zegt

   Het klimaat is inderdaad altijd aan verandering onderhevig geweest. En heel lang zal die verandering niet door de mens veroorzaakt zijn. Toch lijkt het me sterk als we de huidige veranderingen niet (deels) op ons geweten hebben. Ten eerste leven er steeds meer exemplaren van onze soort tegelijk op deze planeet en ten tweede veroorzaken we steeds meer warmte. Dat moet haast wel effect hebben. Welkom in het antropoceen!

   groet,
   Gert (Enceladus)

  • @Peter
   Om een voorbeeld te geven, de mens stoot bijvoorbeeld allemaal extra CO2 uit door de verbranding van koolwaterstoffen uit de bodem die zonder de mens in de bodem zou hebben gezeten. Deze extra CO2 heeft natuurlijk een effect, ongeacht watvoor effect ook. De mens heeft zeer veel bossen gekapt, ook dit heeft een effect. De mens heeft hier en daar een aardige invloed gehad op de flora en fauna die volgens mij een sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt met een ‘versnelde’ klimaatsverandering als gevolg, hoe groot laat ik in het midden. De menselijke invloed is mijn inziens niet te ontkennen.

   Ondanks de invloed van de mens zouden we externe oorzaken zoals de activiteit van de zon of straling vanuit de ruimte, welke beide hier op astroblogs wel eens voorbij zijn gekomen, ook niet mogen vergeten. Ik geloof best dat het een combinatie van factoren kan zijn en niet alleen de mens.

   @Martin
   Misschien doelt peter op dit: http://www.nature.com/news/climate-change-the-case-of-the-missing-heat-1.14525
   Overigens zou de missende hitte natuurlijk ook gebruikt kunnen zijn om het ijs te laten smelten, wat een soort van tegenreactie is van de natuur om het balans te vinden.

   ps. wel grappig dat sommige mayadeskundigen geroepen hebben dat 2012 een overgangsperiode is van tijdperken die gepaard zouden gaan met klimatologische veranderingen… om nog even het 2012 balletje op te gooien. 🙂

   • Martin Schoenmaker zegt

    De invloeden van de mens en de natuur op het klimaatprobleem worden in deze infographics heel mooi getoond. Even helemaal doornemen kan ik aanraden.

    http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

    Even in het kort:
    1. Aardbaan: verwaarloosbaar
    2. Zon: verwaarloosbaar
    3. Vulkanisme: nee
    4. Ontbossing: Heeft juist een minieme verkoeling tot gevolg
    5. Luchtvervuiling: Sommige stoffen hebben juist een verkoelende werking
    6. Broeikasgassen: Tada! Daar hebben we de schuldige.

    conclusie:
    Door de mens veroorzaakte broeikasgassen zijn de overduidelijke boosdoener.

  • Peter, jij pleit er voor dat er meer wordt geredeneerd vanuit een echte wetenschappelijke onderbouwing. Helemaal mee eens! Zou jij de stelling dat het sinds 1997 niet meer opwarmt ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen?

Speak Your Mind

*